Mange får pensjonssjokk

18-08-14 8:50 | Personlig økonomi | Elin Reitan

Mange må også jobbe lengre enn de ønsker.

Tidligere i år ble det kjent at arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) vil forkaste bedriftsinterne aldersgrenser og heve dagens 70-årsgrense til 72 eller 75 år. Mens NHO stiller seg negative til dette forslaget, er andre mer positive.

For mange ønsker å jobbe lenger enn de får lov til i dag. Og rent økonomisk er det gunstig å jobbe så lenge som mulig.Vet du? Overraskende få har en klar oppfatning av hva de vil få i pensjon. Og jeg tror mange vil bli sjokkert over hvor lite de vil få utbetalt når de skal pensjonere seg.Vet du hvor mye du vil få i pensjon?Eller vet du at du egentlig ikke får lov til å pensjonere deg når du vil?

Dette består pensjonen din av

La meg forklare dette litt nærmere. Men først litt kort om pensjon og hvordan det norske systemet fungerer.

Pensjon er et komplisert tema, og mange kvier seg for å sette seg inn i tingenes tilstand. Kort fortalt er din pensjon summen av det du tjener opp:

- i Folketrygden – fra arbeidsgiver – egen sparing

Enkelt, eller?

Nei, ikke helt.

For i 2010 og 2011 reformerte Stortinget pensjonssystemet, bedre kjent som pensjonsreformen, og den fikk store konsekvenser for mannen i gata.

Før var det slik at de 20 beste årene i arbeidslivet, rent lønnsmessig, la grunnlaget for din pensjonsutbetaling fra Folketrygden (NAV). Nå, derimot, er det slik at alle år i arbeidslivet teller like mye. Hvilket i praksis innebærer at velger du å ta ett år med deltid, ja da blir det mindre penger inn på kontoen din hos nav ? og dermed mindre i pensjon fra NAV.

Vi lever lenger og får mindre

Det faktum at vi stadig lever lenger var utgangspunktet for pensjonsreformen.

Levealderen øker, og dermed skal pensjonen din også fordeles på flere år enn tidligere ? noe som naturligvis har en direkte innvirkning på hvor mye du får utbetalt i pensjon hvert år.

Antatt levealder øker med ett år hvert tiår.

Du kan ikke pensjonere deg når du vil

Med pensjonsreformen ble det også slik at man fikk en fleksibel pensjonsalder.

Det er nå åpnet opp for at du kan pensjonere deg når du er 62 år, men det er allikevel ikke alle som har denne friheten.

For å få lov til å pensjonere deg før du er 67 år må du ha tjent opp mer i pensjon enn garantipensjonsnivået (det som tidligere ble kalt minstepensjon).

Det betyr at mange må spare til pensjon på egen hånd for å kunne pensjonere seg når de vil. Alternativet er å jobbe lenger.

Så mye tjener du på å jobbe lenger

Ett ekstra år i arbeidslivet har nemlig mye å si for din pensjon.

Foruten at du da tjener opp mer pensjon, gjør flere år i arbeid at din totale pensjonsbeholdning (det vil si oppsparingen din hos NAV) fordeles på færre år (siden du pensjonerer deg når du er eldre).

For eksempel; Du får cirka 25 prosent mer i pensjonsutbetaling fra Folketrygden ved å jobbe til du er 67 år, fremfor 62 år. Tilsvarende vil det å velge å stå i jobb helt frem til 70 år gi deg 21 prosent mer i pensjon enn dersom du går av ved 67 år.

Begynner du å regne på dette i kroner og ører vil du se at når du velger å pensjonere deg har mye å si for din pensjonsutbetaling.

La meg illustrere med et eksempel:

En mann på 35 år tjener 500.000 kroner i en stilling i privat sektor. Han har en tjenestepensjon på 2 prosent, som er det minste beløpet en arbeidsgiver etter loven kan gi deg. Han begynte sin arbeidskarriere som 25-åring.

Dersom denne mannen jobber frem til han blir 67 år kan han forvente å få utbetalt en pensjon på cirka 215.000 kroner fra Folketrygden.

Men denne karen ønsker å gå av med pensjon tidligere. Kan han det?

Både ja, og nei.

Kravet for å ta ut pensjon som 62-åring er at du har en pensjonsopptjening som er over garantipensjonsnivået. Dette betyr at denne mannen tidligst kan gå av med pensjon når han fyller 64 år.

Men gjør han det får han imidlertid ikke spesielt mye å leve av.

Da kan han nemlig forvente en Folketrygd-pensjon rett rundt dagens garantipensjon som er 2G, det vil si cirka 180.000 kroner. I tillegg kommer pensjon fra tidligere arbeidsgivere, som i dette eksempelets tilfelle er 40.000 kroner, samt eventuell egen sparing.

Vet du hvor mye du vil få i pensjon?

Tips:

  • Tenk gjennom når du ønsker å pensjonere deg, og hvordan du ønsker å leve

  • Skaff deg oversikt over din pensjon: For å sjekke din egen pensjon anbefaler jeg deg til å besøke, blant annet minpensjon.no for å få en oversikt over hvor mye du har i oppsparte pensjonsmidler

  • Vurder å starte med privat pensjonssparing

Latest blog posts from Elin Reitan

Slik setter du opp et budsjett

Personlig økonomi Aktuelt Elin Reitan

Slik hjelper du ungdommen med boligdrømmen

Personlig økonomi Elin Reitan

Seks grep for sunn privatøkonomi i 2017

Personlig økonomi Aktuelt Elin Reitan

Tre tips til deg som skal kjøpe bolig i januar

Personlig økonomi Aktuelt Elin Reitan

Slik påvirker Trump-seieren din lommebok

Personlig økonomi Elin Reitan

Får følger for norsk økonomi - og for dine sparepenger, shopping og ferier.