Barn kan være en økonomisk felle

21-08-14 12:44 | Personlig økonomi | Elin Reitan

Ikke gjør poden en bjørnetjeneste.

Nær fire av fem unge trenger pengehjelp fra foreldrene for å komme seg inn på boligmarkedet. Dette viser en fersk undersøkelse gjennomført av TNS Gallup, på oppdrag fra Nordea.

Jeg ser med stor bekymring på denne utviklingen. For det første er det da slik at det kun er unge med foreldre som har midler nok til å hjelpe barna økonomisk som kommer seg tidlig inn på bolimarkedet, noe som gjør sitt til å bidra til at det blir skapt et klasseskille.

For det andre mister barna viktig læring i form av at de ikke selv tar jobben med å spare seg til nødvendig egenkapital. Samtidig setter du som foreldre deg selv i en ugunstig situasjon, rent økonomisk.

Pensjonen kan forsvinne
Du som forelder må grave dypt i lommeboken om du skal hjelpe barnet ditt med å kjøpe bolig.

Som medlåntaker og kausjonist påtar du deg også et stort økonomisk ansvar, for det er du som står ansvarlige om barnet ikke makter å betjene lånet. Det finnes mange eksempler på foreldre som har brent seg på dette – og jeg tror de færreste ønsker å se pensjonen sin forsvinne fordi poden ikke har orden på sin privatøkonomi.

Skulle du allikevel ønske å hjelpe barna dine inn på boligmarkedet vil jeg anbefale at du tar opp et privat lån i banken. På denne måten sikre du deg selv på best mulig måte, rent økonomisk, men husk for all del å skrive en avtale med barnet om tilbakebetaling.

Grobunn for familiekonflikter
En annen ting å tenke på om man skal gi bolighjelp er at man har råd til å gi samme økonomiske bistand til alle barna. Det kan fort bli konflikter og vonde følelser om kun ett av barna får denne typen hjelp.

Jeg vil oppfordre foreldre til å stimulere til at barna skal klare seg selv. Om de tar sommerjobb eller en ekstrajobb, som ikke går ut over studiene, får de både viktig læring samt egenkapital når de skal kjøpe bolig.

Planlegg godt
Når alt dette er sagt så har jeg full forståelse for at foreldre ønsker å hjelpe barna inn på boligmarkedet.

Ved å investere i bolig sammen med barnet kan også ens egen økonomi få seg en oppsving på sikt, samtidig som man gir sine aller kjæreste en fin start på livet. Men velger du å gjøre dette er det da viktig å tenke godt gjennom dine valg, og hvordan du velger å hjelpe barnet ditt.

Tips til foreldre som skal hjelpe barna inn på boligmarkedet:

  • Tenk gjennom egne økonomiske behov frem i tid. Har du flytteplaner, når tenker du å gå av med pensjon, går du med ønsker om å kjøpe hytte eller fritidsbolig? Stiller du for eksempel opp som kausjonist for barna dine så begrenser du ofte din egen mulighet til å få lån.

  • Er du usikker på om du skal stille som medlåntaker eller kausjonist? Bli med barnet i møtet med banken. Da vil du få en bedre innsikt i hva de ulike alternativene innebærer og hvilket ansvar du har med de ulike alternativene. Det kan være å anbefale at man krever at lånet går som nedbetalingslån, og ikke løper avdragsfritt, slik at man etter hvert kan frigis fra ansvaret. Kausjonsbeløpet bør være så lite som mulig, og aldri større enn at du klarer å betale dette ned hvis barnet ikke overholder sine forpliktelser.

  • Gir du barnet et privat lån er det viktig at du skriver en avtale i forhold til hvilke betingelser som skal gjelde (rentesats, nedbetalingsperiode, termindato osv).

  • Har du flere barn vil jeg anbefale at du sørger for at du kan gi samme hjelpen til alle barna, om det er behov for det. Gir man fordeler kun til ett barn kan det fort bli konflikter.

  • Husk at om du er medlåntaker på hele lånet, så vil du sitte igjen med lånet om leiligheten barnet kjøpte blir tvangssolgt.

Latest blog posts from Elin Reitan

Viser 5 av 79 resultat

Slik setter du opp et budsjett

Personlig økonomi Aktuelt Elin Reitan

Slik hjelper du ungdommen med boligdrømmen

Personlig økonomi Elin Reitan

Seks grep for sunn privatøkonomi i 2017

Personlig økonomi Aktuelt Elin Reitan

Tre tips til deg som skal kjøpe bolig i januar

Personlig økonomi Aktuelt Elin Reitan

Slik påvirker Trump-seieren din lommebok

Personlig økonomi Elin Reitan

Får følger for norsk økonomi - og for dine sparepenger, shopping og ferier.

Viser 5 av 79 resultat