Bør du binde renten nå?

02-09-14 15:23 | Personlig økonomi | Elin Reitan

Det er både fordeler og ulemper med å binde renten.

Mandag ble det kjent at Lånekassen satte ned fastrenten til et rekordlavt nivå. Samtidig har mange banker en svært lav fastrente på boliglån for tiden. Dette kan gjøre det gunstig for mange å binde renten.

Å velge fastrente handler om å redusere risikoen for å bli tatt på senga ved en renteoppgang.

Ta tempen på din økonomi
En vurdering av om du skal binde renten eller ikke bør derfor først og fremst ses i sammenheng med robustheten av din egen økonomi. Spesielt unge førstegangskjøpere, og de med en stram økonomi, er utsatt ved eventuell renteoppgang og jeg mener at nå kan være en god anledning for denne gruppen å binde renten på.

Å velge fastrente er i teorien det samme som å kjøpe en forsikring mot at renteutgiftene vil øke kraftig om lånerenten går opp. Du betaler i snitt litt mer over hele perioden du binder renten for, men til gjengjeld får du forutsigbarhet.

Historisk sett billigere med flytende rente
Men til tross for at det er mange fordeler med å binde rente er det også argumenter som taler i mot.

Historisk sett er flytende rente billigere, og det er vanskelig å forutse om renten skal opp eller ned. Fastrentelån er derfor ikke et produkt for de som ønsker å spekulere. Utsiktene til Norges Banks rentebane kan gi deg en pekepinn på hvordan renten vil utvikle seg fremover, men det er kun prognoser.

Det er med andre ord for mange faktorer som påvirker renteutviklingen til at «hvermansen» bør spekulere for mye i dette.

Du kan få i «pose og sekk»
Vurderer du fastrente er det heller ikke slik at du trenger å velge enten eller.

Man kan velge en kombinasjonsløsning hvor en del av lånet er fast rente, mens en del er flytende rente. En kombinasjonsløsning gir på mange måter i «pose og sekk»; du får større trygghet for renteutgiftene, og mulighet til fleksibel nedbetaling på den delen av lånet som har variabel rente.

Argumenter for fastrente

  • Du sikrer deg en lav rente i mange år

  • Du får forutsigbare renteutgifter

  • Du kan låne mer. Bankene trenger ikke legge inn kraftig renteøkning i ditt budsjett

Argumenter mot fastrente

  • Historisk har flytende rente vist seg å være billigst. Flytende rente er en effektiv forsikring mot dårlige tider. Renten vil være lav hvis den økonomiske veksten er lav

  • Norges Bank må av hensyn til kronekursen og konkurranseutsatt industri, holde renten på et lavt nivå, nært rentenivået i resten av Europa

Latest blog posts from Elin Reitan

Viser 5 av 83 resultat

Slik setter du opp et budsjett

Personlig økonomi Aktuelt Elin Reitan

Slik hjelper du ungdommen med boligdrømmen

Personlig økonomi Elin Reitan

Seks grep for sunn privatøkonomi i 2017

Personlig økonomi Aktuelt Elin Reitan

Tre tips til deg som skal kjøpe bolig i januar

Personlig økonomi Aktuelt Elin Reitan

Slik påvirker Trump-seieren din lommebok

Personlig økonomi Elin Reitan

Får følger for norsk økonomi - og for dine sparepenger, shopping og ferier.

Viser 5 av 83 resultat