Øk sparingen. Øk inntekten. Kjøp på nett

Onsdag ble regjeringens forslag om nytt statsbudsjett lagt frem.
10-10-14 13:56 | Personlig økonomi | Elin Reitan

Dette er skattesparing anno 2015.

Det har kommet mange reaksjoner på statsbudsjettet for 2015 etter at regjeringen la dette frem, onsdag morgen.

Gavepakke til de rike
Mange mener regjeringen ønsker å ta fra de fattige og gi til de rike – altså en form for omvendt Robin Hood-politikk.

Med reduksjonen i toppskatt og økningen i innslagspunktet for formueskatten er det mange som mener at regjeringen ønsker å ta fra de fattige og gi til de rike, noe også mange av budsjettpostene indikerer.

For selv om økningen i minstefradraget vil gi folk flest redusert inntektsskatt,  oppleves dette budsjettet – med blant annet endringene i topp- og formueskatten kombinert med at uføre skal skattes på lik linje med arbeidstakere, som en gavepakke for de rike – og et aldri så lite spark i magen til mange av de i samfunnet med mindre romslig økonomi.

Kan påvirke boligprisene?
Det er imidlertid flere andre, enn de rike og formuende, som kommer godt ut av det i det nye budsjettforslaget.

Blant dem er unge førstegangskjøpere.

Ligningsverdien for sekundærbolig foreslås nemlig å økes fra 60 til 80 prosent. Den økte beskatningen vil gjøre det langt mindre attraktivt å investere i sekundærbolig, og dette kan dempe noe av presset i boligmarkedet og kanskje, kanskje føre til at prisveksten dempes – og det er gode nyheter for unge som skal inn på boligmarkedet.

En annen gladnyhet til de unge, og da tenker jeg på studentene, er at basistøtten heves mer enn vi har sett tidligere år.

Det har jo vært en tendens til at det har utviklet seg et klasseskille, der kun de med rike foreldre har kunnet fokusere 100 prosent på studiene. De foreslåtte økningene i støtten, som er høyere enn tidligere år og tettere opp mot lønnsveksten, er ett steg i riktig retning. Politikerne indikerer samtidig at de tar studentenes dårlige levekår på alvor.

Skuffet
Jeg er imdilertid svært skuffet over at regjeringen ikke rører BSU ordningen.

Dagens BSU ordning øker klasseskillet og er en demotiverende evighet i en ung boligkjøpers liv. For å skape grunnlaget for mer rettferdige forutsetninger, og gjøre BSU-sparingen mer realistis burde politikerne ha økt sparebeløpet og gjort den mer fleksibel. Noe de da ikke har gjort.

Mer attraktivt å jobbe
Med fjerningen av skatteklasse 2 for ektepar gjør regjeringen det mer attraktivt å jobbe, og det synes jeg er bra.

Det er viktig å få folk ut arbeid, og det er riktig i forhold til tiden vi lever i. Det er ingen hemmelighet at det er flest kvinner som er hjemmeværende for å få familiekabalen til å gå opp, og det er lett å havne i den typiske “kvinnefelen”l når man kan lene seg mot en slik skatteordning.

Kvinner er mer tjent med å være yrkesaktive. Denne endringen tror jeg er positivt for alle parter.

Større krav til handelsstanden
Økningen av momsgrensen fra 200 til 500 kroner er gode nyheter for forbrukerne. Det er imidlertid mindre gode nyheter for den norske handelsstanden.

Økningen vil utvilsomt føre til mer netthandel noe som den norske handelsnæringen vil ta skade av. Men nå har jo grensen stått urørt siden 1975, så det var vel på tide å øke den litt? Handelsnæringen må uansett fornye seg for å forbli attraktive for forbrukerne i alle kanaler.

Latest blog posts from Elin Reitan

Viser 5 av 83 resultat

Slik setter du opp et budsjett

Personlig økonomi Aktuelt Elin Reitan

Slik hjelper du ungdommen med boligdrømmen

Personlig økonomi Elin Reitan

Seks grep for sunn privatøkonomi i 2017

Personlig økonomi Aktuelt Elin Reitan

Tre tips til deg som skal kjøpe bolig i januar

Personlig økonomi Aktuelt Elin Reitan

Slik påvirker Trump-seieren din lommebok

Personlig økonomi Elin Reitan

Får følger for norsk økonomi - og for dine sparepenger, shopping og ferier.

Viser 5 av 83 resultat