- Endringene vil påvirke folk flest

02-12-14 11:29 | Personlig økonomi | Elin Reitan

Men Siv Jensen avfeide det mange fryktet mest.

Hans Henrik Scheel overleverte tirsdag utvalgets forslag til endringer i selskapsskatten til finansminister Siv Jensen.

I dagene før overrekkelsen ble det spekulert i hva slags endringer Scheel og hans team ville foreslå, og som forventet inneholder rapporten tiltak som kan få store konsekvenser for mange privatpersoner.

Vil ramme de fleste

Det som kanskje vil ramme flest er forslaget om å heve boligbeskatningen.

I dag er verdifastsettelsen av eiendom på maksimalt 30 prosent. I det provenynøytrale forslaget (altså forslaget med ingen endring i statens skatteinntekter) foreslår Scheel-utvalget at formuesskatten endres slik at alle objekter, inkludert gjeld, verdsettes til om lag 80 prosent av faktisk verdi. Bunnfradraget foreslås også å økes.

Mens mange av oss boligeiere frykter økt beskatning er det et tankekors at mange har milliarder i boligmarkedet, men betaler nærmest ikke noe skatt. Men en økning vil utvilsomt få store konsekvenser for mange. Man har ventet så lenge på å innføre økt beskatning, og folk har innrettet seg etter dagens ordning. En endring, på dette tidspunktet, kan slå svært uheldig ut for mange boligeiere.

Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til om det vil bli innført økt eiendomsskatt. Siv Jensen uttalte nemlig under overrekkelsen at dette ikke står på regjeringens meny. På mange måter avfeide hun at dette vil bli innført.

Økt boligbeskatning kan føre til prisfall på boliger, og det er nok et sårt punkt for en regjerning å gå inn for.

Dyrere å leie ut

Som ventet foreslår utvalget økt skatt på utleie av egen bolig.

I dag er det slik at leier du ut en del av boligen din som representerer mindre enn 50 prosent av utleieverdien for hele boligen, er inntekten skattefri.

Mange leier ut deler av boligen for å finansiere kjøp av egen bolig, og er avhengig av å leie ut for å få endene til å møtes. Om det blir innført økt skatt på utleie det klart at mange vil kunne få store problemer med å møte sine forpliktelser. Mange vil nok være tvunget til å selge boligen sin.

BSU-fordelen viktig

I dagene før fremleggelsen ble det spekulert i om man utvalget ville foreslå å fjerne BSU-fordelen. Jeg tror dette kan bidra til å øke klasseskillet i samfunnet.

BSU er et effektivt virkemiddel. Det er viktig at unge sparer egenkapital til egen bolig, og med fjerningen av BSU-fordelen så fjerner man også noe av motivasjonen for å spare tidlig.

I dag er det slik at du kan spare inntil 25.000 kroner i BSU hvert år. Har du skattbar inntekt får du igjen 20 prosent av sparebeløpet i form av spart skatt. Dette betyr at du kan spare inntil 5.000 kroner hvert år på å fylle opp kontoen din.

Jeg mener det kan bidra til å øke klasseskillet, da det i enda større grad enn tidligere vil føre til at det i hovedsak er de med rike foreldre som har mulighet til å få en tidlig inngangsbillett til boligmarkedet.

Vil påvirke folk flest

Utvalget foreslår også å øke minstesatsen på moms til 15 prosent. I dag er laveste sats på merverdiavgifta på 8 prosent, som gjelder for persontransport, kinobilletter og utleie av rom.

En eventuell momsendring vil påvirke folk flest. Om forslaget går igjennom vil det det blir dyrere å bo på hotell i Norge. Det blir også mer kostbart å gå på kino, samt reise med offentlig transport som buss og tog. Taxi-turen blir også dyrere.

Latest blog posts from Elin Reitan

Viser 5 av 83 resultat

Slik setter du opp et budsjett

Personlig økonomi Aktuelt Elin Reitan

Slik hjelper du ungdommen med boligdrømmen

Personlig økonomi Elin Reitan

Seks grep for sunn privatøkonomi i 2017

Personlig økonomi Aktuelt Elin Reitan

Tre tips til deg som skal kjøpe bolig i januar

Personlig økonomi Aktuelt Elin Reitan

Slik påvirker Trump-seieren din lommebok

Personlig økonomi Elin Reitan

Får følger for norsk økonomi - og for dine sparepenger, shopping og ferier.

Viser 5 av 83 resultat