Dette må du sjekke i selvangivelsen

Du er selv ansvarlig for de opplysninger som står i selvangivelsen, også de forhåndsutfylte.
20-03-15 11:50 | Personlig økonomi | Elin Reitan

Mange går glipp av skattekroner de har krav på.

Jeg husker fra barndommen at foreldrene mine brukte lang tid på å fylle ut selvangivelsen sin. Det å fylle den ut var nemlig en arbeidskrevende affære, som ikke akkurat var enkelt for folk flest. Slik er det ikke lenger. Det meste i selvangivelsen er forhåndsutfylt, og i dag har 3,4 millioner nordmenn mottatt fjorårets skatteberegninger elektronisk.

Av størst interesse for folk fleste er det som står på siste side. Det store spørsmålet er om man får igjen på skatten, eller om fjoråret endte med baksmell. Mange av de som får restskatt tar kanskje en grundig gjennomgang av de forhåndsutfylte tallene. Å måtte betale penger til svir. Mange av de som får igjen penger blir gjerne så glad at de ikke tar seg bryet å sjekke om alt er korrekt utfylt.

Ingen sovepute
Men det kan straffe seg.

For det første er du selv ansvarlig for al alle opplysningene i selvangivelsen er korrekt utfylt, også de forhåndsutfylte postene. Om Skatteetaten oppdager feil i ettertid kan du bli straffet. Du kan også gå glipp av fradrag, og dermed gå glipp av tusenlapper som kunne kommet deg til gode.

La derfor ikke den forhåndsutfylte selvangivelsen bli en sovepute. Men sjekk alle postene nøye. Benytt deg gjerne av fradragsveilederen fra Skatteetaten om du er usikker. Den kan fungere som et fint verktøy for å få oversikt over de vanligste utgiftene man kan trekke fra på skatten. Sjekkliste

Er renteutgiftene mellom deg og partner/ektefelle riktig fordelt?
Selv om du korrigerte posten i fjor er det stor sannsynlighet for at du må justere dette også i år.

Er boligskatten riktig?
Boligens ligningsverdi skal ikke overstige 30 prosent av primærboligens omsetningsverdi. Er du uenige i opplysningene som står i selvangivelsen, kan du klage.

Leier du ut bolig?
Det er skattefritt å leie ut halvparten av boligen målt etter utleieverdi, om du selv benytter resten som egen bolig. Du må derimot skatte av leieinntekten om du leier ut hele eller en større del av boligen din, og utleieinntektene overstiger 20.000 kroner.

Har du solgt bolig med tap?
Du kan se på det som et lite plaster på såret at du får fratrekk for eventuelle tap på salg av bolig eller fritidseiendom i selvangivelsen. Det gjelder i de tilfeller en eventuell gevinst ville vært skattepliktig. Som nytt av året er denne nå forhåndsutfylt.

Har du krav på foreldrefradrag?
Dette er en post som angår mange. Som forelder har du krav på fradrag for utgifter til pass og stell av barn. Du får fradrag for utgifter inntil 25.000 kroner om du har ett barn, og 15.000 kroner for hvert av de andre barna.

Kjører du omvei til barnehagen?
Dette er en post mange glemmer, men kjører du en omvei til arbeidsplassen for å levere barn i barnehagen eller på skolen og arbeidsplassen kan du ha rett på fradrag for utgiftene til dette.  Fradraget føres i foreldrefradraget.

Er du alene for omsorg av barn?
Det er ikke lenger slik at enslige forsørgere lignes i skatteklasse 2. Enslige forsørgere kan derimot få et særfradrag.

Dekker jobben mobiltelefon og bredbånd?
Fra 2014 er den skattepliktige fordelen flat på rett i underkant av 4.400 kroner.

Bor du langt unna jobben?
Jobber du mer enn 22 kilometer fra arbeidsplassen, og har reisekostnader som overstiger 15.000 kroner, kan du ha rett til reisefradrag.

Pendler du?
Dette er et fradrag jeg tror mange går glipp av, også studenter. Jobber du langt fra folkeregistret adresse kan du ha rett til fradrag for pendlerutgifter. Noen av forutsetningene er at du må pendle av arbeidsmessige årsaker, ha en boplass på enn annet sted en der du bor pga av jobben og reise hjem i snitt hver tredje uke.

Har du solgt aksjer? 
Solgte du aksjer med tap, kan du få 27 prosent skattefradrag på tapet. Har du tjent på salg av aksjer, må du skatte 27 prosent av gevinsten.

Er du medlem i en fagforening? 
Du kan få fradrag for betalt fagforeningskontingent, på inntil kr 3.850.

Har du gitt gaver til veldedighet? 
Mens man før fikk skattefradrag på gaver på inntil 12.000 kroner, gjelder det nå beløp inntil 16.800 kroner. Altså en økning på 40 prosent

Latest blog posts from Elin Reitan

Viser 5 av 83 resultat

Slik setter du opp et budsjett

Personlig økonomi Aktuelt Elin Reitan

Slik hjelper du ungdommen med boligdrømmen

Personlig økonomi Elin Reitan

Seks grep for sunn privatøkonomi i 2017

Personlig økonomi Aktuelt Elin Reitan

Tre tips til deg som skal kjøpe bolig i januar

Personlig økonomi Aktuelt Elin Reitan

Slik påvirker Trump-seieren din lommebok

Personlig økonomi Elin Reitan

Får følger for norsk økonomi - og for dine sparepenger, shopping og ferier.

Viser 5 av 83 resultat