Er det på tide å binde renten?

Et bilde av en arkitektmodell av et hus.
08-03-16 12:30 | Personlig økonomi | Elin Reitan

Lave renter frister.

De rekordlave fastrentene gjør nok sitt til at mange vurderer å binde boliglånsrenten. Tanken på forutsigbare renteutgifter frister nok mange, spesielt nå som norsk økonomi beveger seg inn i mer usikre tider.

Men bør du binde renten?

Forsikring

En vurdering av om du skal binde renten eller ikke bør ses i sammenheng med hvor robust privatøkonomien din er. Å velge fastrente er i teorien det samme som å kjøpe en forsikring. Du sikrer deg mot renteoppgang i fastrenteperioden.  Akkurat når er prisen du betaler for denne forsikringen svært lav, det er også grenser for hvor mye lavere fastrentene kan bli. 

Det er imidelrtid viktig å ha i bakhode at man i gjennomsnitt har betalt en litt høyere pris for å binde renten, men til gjengjeld får du forutsigbarhet. Mange verdsetter denne forutsigbarheten høyt.

Stram økonomi

Spesielt de med en stram økonomi er utsatt ved eventuell renteoppgang. For mange i denne gruppen kan det være en fordel å binde renten. Med dagens rekordlave fastrentenivå kan også andre med fordel vurdere rentebinding, spesielt om man av en eller annen årsak ønsker forutsigbarhet i økonomien.

Bryte avtalen

Mange kvier seg for å binde renten fordi de frykter at de vil sitte med en fastrente som er langt høyere enn den flytende rente. Andre tenker at mye kan skje om tre, fem, ti og ikke minst 20 år. «Hva om jeg skal bytte bolig, ønsker å refinansiere eller går gjennom et samlivsbrudd?», spør mange.

Det er fullt mulig å gå ut av en fastrenteavtale før bindingstiden er over. Men er den flytende renten lavere enn den fastrenten du har på det tidspunktet du ønsker å gå ut av avtalen må du betale en overkurs. Hvor stor denne er avhenger av differansen mellom din fastrente og den flytende renten, hvor lang tid  du har igjen av fastrenteavtalen samt lånets størrelse. Omvendt vil være tilfelle om din flytende rente er høyere enn fastrenten på tidspunktet du ønsker å gå ut av avtalen. Da kan banken utbetale deg en underkurs.

Du har også mulighet for å ta med deg fastrenteavtalen når du kjøper ny bolig, så lenge sikkerheten er den samme, og det er også muligheter for å refinansiere fastrentelånet.

Riktige hensikter

Vær imidlertid varsom med å binde renten kun fordi du tror du vil tjene på det. 

Som nevnt har flytende rente, historisk sett, vært billigere og det er vanskelig å forutse om renten skal opp eller ned. Fastrentelån er derfor ikke et produkt for de som ønsker å spekulere. Utsiktene til Norges Banks rentebane kan gi deg en pekepinn på hvordan renten vil utvikle seg fremover, men det er kun prognoser.

Kombiløsning

Husk også at om du vurderer du fastrente er det heller ikke slik at du trenger å velge enten eller.

Man kan velge å ha fast rente på deler av lånet, og flytende på resten. En kombinasjonsløsning gir på mange måter i «pose og sekk»; du får større trygghet for renteutgiftene, og mulighet til fleksibel nedbetaling på den delen av lånet som har variabel rente.

Elin Reitan

Latest blog posts from Elin Reitan

Viser 5 av 83 resultat

Slik setter du opp et budsjett

Personlig økonomi Aktuelt Elin Reitan

Slik hjelper du ungdommen med boligdrømmen

Personlig økonomi Elin Reitan

Seks grep for sunn privatøkonomi i 2017

Personlig økonomi Aktuelt Elin Reitan

Tre tips til deg som skal kjøpe bolig i januar

Personlig økonomi Aktuelt Elin Reitan

Slik påvirker Trump-seieren din lommebok

Personlig økonomi Elin Reitan

Får følger for norsk økonomi - og for dine sparepenger, shopping og ferier.

Viser 5 av 83 resultat