Ønsk robotene velkommen

06-09-17 9:00 | Makroøkonomi

Hva har en farmasøyt, en sikkerhetsvakt og en kjøkkensjef til felles? Dette er bare noen av jobbene som allerede utføres av roboter, og listen blir stadig lengre.

Rask utvikling av robotteknologien, automatisering og kunstig intelligens har skapt frykt for en nært forestående “robokalypse” der robotene tar over mange av jobbene som tradisjonelt har vært utført av mennesker, og skaper masseledighet. Men det er ingen grunn til å være redd, skriver Nordea Markets-analytikerne Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i den nye utgaven av Nordea Economic Outlook.  

- At maskiner tar over for mennesker, er ikke noe nytt. Det er hovedgrunnen til den enorme velferdsutviklingen vi har hatt siden den industrielle revolusjonen, sier Bruce, og det vil sannsynligvis ikke bli særlig annerledes denne gangen.

Den vestlige verden og mange utviklingsland står overfor enorme demografiske utfordringer på grunn av en aldrende befolkning, og roboter kan fylle et kritisk hull og hjelpe til med å løfte produktiviteten og velferden. 

Det betyr ikke at robotenes inntog vil være uten utfordringer. Ved å ta over rutineoppgaver som krever middels kunnskaper, kan robotene komme til å erstatte middelklassearbeidere og gjøre at det bare blir jobber igjen til medarbeiderne på toppen og bunnen av lønnsskalaen. Det kan øke inntektsforskjellene.

Les om hvorfor Norden er spesielt godt rustet til å håndtere disse utfordringene og høste fordelene av automasjon i denne spesialrapporten

I denne utgaven av Economic Outlook kan du også lese om:

- de økonomiske utsiktene for landene i Norden og globalt

- Kina som denne høsten står overfor en veldig viktig politisk hendelse, nemlig nasjonalkongressen for det kinesiske kommunistpartiet. Vil det bli gjort endringer i landets øverste rekker som vil bestemme landets fremtidige økonomiske kurs?

- hva vi kan vente av det kommende valget i Tyskland og den fremtidige regjeringen

Last ned hele rapporten her 

Les pressemeldingen 

Les flere nyheter

Hold av en plass på første rad til Nordeas Economic Outlook

Makroøkonomi

Meld deg på webinaret på ditt lokale språk, og motta rapporten så snart den kommer ut 24. april.

Nordea

Nordea stopper investeringer i Facebook for Stars-fondene

Responsible investment Bærekraft

Nordeas Responsible Investment-team har besluttet å midlertidig stanse investering i Facebook for Stars-fondene.

Nordea's re-domiciliation

Derfor foreslår vi flytting til bankunionen

Om Nordea

Nordeas styre foreslår for generalforsamlingen å flytte Nordeas hovedkontor og morselskap fra Sverige til bankunionen.

Det gir forretningsmessig mening å investere i kvinnelige ledere

Om Nordea Bærekraft

Kjønnsbalanse gis nå stadig større oppmerksomhet, og det er allment anerkjent at det er en viktig faktor for forretningsmessig suksess.