Nordea: pressekonferanse torsdag 7 september

Decision on Nordea's headquarter
06-09-17 15:00 | Pressemelding

Pressekonferanse

Tid: 08.00 CET/09.00 finsk tid. Av sikkerhetshensyn vil man måtte vise frem et gyldig identitetsbevis.

Sted: Nordea Campus, Aleksis Kiven katu 7, Helsinki.

På sitt møte 6. september 2017 vedtok styret i Nordea Bank AB (publ) å påbegynne en prosess for flytting av morselskapets hovedsete fra Sverige til Finland. 

Som følge av vedtaket inviterer Nordea til pressekonferanse i Helsinki 7. september. Pressekonferansen vil bli ledet av Nordeas konsernsjef Casper von Koskull.   

Pressekonferanse

Presentasjonen vil bli gitt på engelsk og kan følges på www.nordea.com: 

Press conference, 08.00 CET/09.00 EET, 7 September 2017

Delta på telefon

CountryPhone numberConfirmation code
UK+44(0)20 3427 19035199007
Sweden+46(0)8 5065 39365199007
Denmark+4532 71 16 595199007
Finland+358(0)9 6937 95905199007
Norway+472350 0486 5199007

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor vil Nordea flytte?

Vi ser på flyttingen av hovedsetet til moreselskapet som et viktig strategisk steg når det gjelder å posisjonere Nordea på lik linje med sine europeiske konkurrenter. Medlemskap i bankunionen gir like spilleregler og forutsigbare regelverk som etter vårt syn er til beste for Nordeas kunder, aksjonærer og medarbeidere.

Vi fortsetter virksomheten i alle de fire nordiske hjemmemarkedene våre – Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det skjer ingen endringer i den daglige driften, og det er vår vurdering at dette ikke vil få noen store konsekvenser for kundene. Bare et fåtall medarbeidere forventes å bli berørt. 

Vil medarbeiderne bli berørt?

Vi fortsetter virksomheten i alle de fire nordiske hjemmemarkedene våre – Danmark, Sverige, Norge og Finland. Bare et fåtall medarbeidere forventes å bli berørt.

Vil kundene bli berørt?

Vi fortsetter virksomheten i alle de fire nordiske hjemmemarkedene våre – Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det skjer ingen endringer i den daglige driften, og det er vår vurdering at dette ikke vil få noen store konsekvenser for kundene. 

Hvorfor valgte dere Finland?

Styrets vedtak om å påbegynne en prosess for flytting av morselskapet til Finland er resultatet av seks måneder med grundige vurderinger og analyser av konkurranseforholdene og utfordringene Nordea har. Vi ser på flyttingen som et viktig strategisk steg når det gjelder å posisjonere Nordea på lik linje med sine europeiske konkurrenter. Medlemskap i bankunionen gir like spilleregler og forutsigbare regelverk som etter vårt syn er til beste for Nordeas kunder, aksjonærer og medarbeidere.

Hva er den overordnede tidsplanen for endringen? Når trer endringen i kraft?

Flyttingen planlegges gjennomført som en omvendt tverrnasjonal fusjon der Nordea Bank AB (publ) vil bli fusjonert inn i et nyopprettet finsk datterselskap. Fusjonen planlegges gjennomført i andre halvår 2018. Den forutsetter blant annet godkjennelse av aktuelle tilsynsmyndigheter og samtykke fra Nordeas aksjonærer med 2/3 flertall på en generalforsamling. Det vil sannsynligvis skje på den ordinære generalforsamlingen i mars 2018. Flyttingen av hovedsetet forventes å skje med virkning fra 1. oktober 2018.

Nordea-aksjen vil fortsatt være notert på børsene i Stockholm, Helsinki og København.

Read more news

Housing report

Nordea ser på boligtrendene i Norden

Investeringer og marked Om Nordea

I en ny rapport ser Nordeas analytikere på den siste utviklingen i boligmarkedet i hvert av de nordiske landene og hva vi kan forvente fremover.

Nordea moving towards a carbon neutral future

Our work

Less traveling, paperless offices, reduced waste and digital subscriptions. Nordea is currently looking into multiple ways of reducing our carbon footprint....

Nordea i partnerskap med Tink

Om Nordea

Nordea i dag offentliggjør at banken har inngått en lisensavtale med det svenske fintech-selskapet Tink

Climate change

Updated ESG-scorecards for Nordeas Stars funds

Our work

Funds full of stars The Stars Funds invest in a selection of companies that excel in the way they manage risks and opportunities related to sustainability ma...

Slush_Sami_Heiskanen

#NordeaSlush17 – Skape vekstpotensial

Om Nordea

Nordea er en av hovedpartnerne i Slush Helsinki, som er det ledende gründer- og teknologiarrangementet i Europa. Nå er det mindre enn én måned til det braker...