Nordea ser på boligtrendene i Norden

Housing report
13-11-17 9:00 | Investeringer og marked | Om Nordea

I en ny rapport ser Nordeas analytikere på den siste utviklingen i boligmarkedet i hvert av de nordiske landene og hva vi kan forvente fremover. 

Siden finanskrisen har pengepolitikken på globalt plan vært ekstremt imøtekommende i forsøkene på å få økonomiene på fote igjen og inflasjonen tilbake til det målet som så mange av verdens land i dag styrer pengepolitikken etter.

Selv om det kan diskuteres hvor godt sentralbankene har lykkes med å oppfylle mandatet sitt, er det ingen tvil om at de historisk lave rentene har vært hovedgrunnen til at boligmarkedene i store deler av verden igjen opplever gullår. 

I denne analysen ser vi nærmere på utviklingen i de fire nordiske landene, der spesielt Norge og Sverige har opplevd en kraftig oppgang i boligprisene.  

For hvert land ser vi på de tre viktigste temaene på markedene her og nå.

Les hele rapporten (engelsk)

Norge: Korreksjon, ikke krakk

Det norske boligmarkedet har kjølnet i år. Nedkjølingen kommer etter flere år med kraftig prisvekst. I dette notatet vil se nøyere på hvorfor boligprisene har steget så mye, betydningen av boliglånsregler og utsiktene for boligbyggingen.

Les mer på det norske boligmarkedet

Les flere nyheter

Hold av en plass på første rad til Nordeas Economic Outlook

Makroøkonomi

Meld deg på webinaret på ditt lokale språk, og motta rapporten så snart den kommer ut 24. april.

Nordea

Nordea stopper investeringer i Facebook for Stars-fondene

Responsible investment Bærekraft

Nordeas Responsible Investment-team har besluttet å midlertidig stanse investering i Facebook for Stars-fondene.

Nordea's re-domiciliation

Derfor foreslår vi flytting til bankunionen

Om Nordea

Nordeas styre foreslår for generalforsamlingen å flytte Nordeas hovedkontor og morselskap fra Sverige til bankunionen.

Det gir forretningsmessig mening å investere i kvinnelige ledere

Om Nordea Bærekraft

Kjønnsbalanse gis nå stadig større oppmerksomhet, og det er allment anerkjent at det er en viktig faktor for forretningsmessig suksess.