Tilrettelegger for en bærekraftig fremtid

12-02-18 10:00 | Bærekraft | Om Nordea

For Nordea handler bærekraft om å ta ansvar for hvordan vi påvirker omgivelsene våre. For å kunne gjøre det må vi endre virksomheten og jobbe aktivt med å integrere ESG-aspekter i den daglige virksomheten.

Vi er opptatt av å bruke kunnskapen og kompetansen vår til å bygge tillit og gjøre en forskjell for enkeltpersoner, samfunnet og miljøet.

- Bærekraft inngår i alt vi gjør i Nordea. Det handler om å redusere risiko, gjøre banken mer robust og om å skape muligheter. Det er ganske enkelt den riktige måten å gjøre ting på, sier Nordeas konsernsjef Casper von Koskull.

De siste par årene har vi intensivert arbeidet med å integrere bærekraft i forretningsvirksomheten og i forhold til vår rolle i samfunnet. Bærekraftrapporten for 2017, 2017 Sustainability Report, som ble offentliggjort i dag, forteller hvordan vi jobber for en mer bærekraftig fremtid.

 

- Vi er den ledende banken i Norden, som er den tiende største økonomien i verden, og derfor spiller vi en viktig rolle i overgangen til en bærekraftig fremtid gjennom innvirkningen vi har på de samfunnene vi driver virksomhet i, sier Erik Feldt, nyutnevnt leder av Community Engagement i Nordea. “Vi tar denne oppgaven veldig alvorlig.”

 

Nye mål for bærekraft

 

I 2017 fortsatte vi arbeidet med å få til en mer proaktiv integrering av bærekraft i kjernevirksomheten, prinsippene og prosessene våre. I løpet av året presenterte vi vår første konsernomfattende posisjonserklæring om klimaendringene og en konsernomfattende policy for bærekraft med et klart fokus på investeringer, finansiering og rådgivning.

 

Vi videreutviklet samfunnsengasjementet vårt og økte innsatsen innen ESG-vurderinger, grønne obligasjoner og grønne lån. Vi har en helhetlig tilnærming til FNs mål for bærekraftig utvikling, som alle er viktige for å oppnå en bærekraftig utvikling og derfor også er relevante for oss.

 

I 2016 fastsatte vi ni kortsiktige bærekraftsmål for 2017 for å være bedre forberedt for fremtidige utfordringer knyttet til bærekraft. Innen utgangen av 2017 hadde vi nådd seks av de ni målene gjennom fokusert innsats med god forankring i virksomheten og støtte fra styret og den øverste ledelsen. Vi kommer til å fortsette å jobbe med de tre målene som gjenstår, og har lagt til tre nye mål som vi også skal jobbe med i år (se faktaboksen under).

 

- Utviklingen i finansnæringen på bærekraftområdet skjer raskt, og forventningene fra interessentene øker stadig, sier Sasja Beslik, leder av Group Sustainable Finance i Nordea. - Vi må også endre oss raskt for å kunne oppfylle forventningene.

 

Dokumenter

Faktaboks


Våre seks kortsiktige bærekraftsmål for 2018*:  1. Forbedre ESG-screeningsverktøyene for ansvarlige investeringer, ansvarlig finansiering og ansvarlige innkjøp
  2. Innføre et rammeverk for risikostyring for å kunne identifisere de viktigste risikoene i verdikjeden med fokus på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og bekjempelse av korrupsjon
  3. Etablere en struktur med målbare indikatorer
  4. Fortsette å innarbeide den oppdaterte policyen for bærekraft og prinsippene for bærekraftig finansiering, investering og rådgivning.
  5. Fastsette en referanselinje for risiko knyttet til klimaendringer og menneskerettigheter som gjelder for hele verdikjeden
  6. Utarbeide posisjonserklæringer og retningslinjer for aktuelle områder, blant annet forsvar og shipping.


*De tre første målene er videreført fra 2017, mens de tre siste er nye.

Annet beslektet innhold:

Les flere nyheter

Viser 5 av 241 resultat

Men in solar panel field

Veiledning for bærekraftige investeringer: Slik gjør du noe bra for både lommeboken og planeten

Bærekraft Investeringer og marked

Interessen for bærekraftige investeringer har økt betydelig de siste ti årene i takt med at flere fondsforvaltere og kapitaleiere forplikter seg til FNs prin...

Hvordan går det med gjeninnhentingen? Meld deg på Nordea Economic Outlook

Om Nordea Makroøkonomi

Meld deg på webinaret, og få Economic Outlook som publiseres 2. september 2020.

Nordea Economic Outlook: Meld deg på webinar

Makroøkonomi

Meld deg på webinaret og få Economic Outlook som publiseres 27. mai.

Nordea og Nasdaq går sammen for å synliggjøre investeringenes bærekraftige avtrykk

Om Nordea Bærekraft Responsible investment

Vi fortsetter arbeidet med å tilby bærekraftige valg innen finans og investeringer

Jobbing med mangfold og inkludering – hver dag, året rundt

Om Nordea Bærekraft

Vi er en viktig samfunnsaktør som ønsker å stå opp for likeverd og like muligheter

Viser 5 av 241 resultat