Vedtak på Nordeas generalforsamling 2018 om flytting av morselskapet

15-03-18 17:43 | Om Nordea

Den 6. september 2017 besluttet styret i Nordea Bank AB å innlede en prosess for flytting av Nordea-konsernets morselskap fra Sverige til Finland og Den europeiske bankunionen. På generalforsamlingen 15. mars 2018 ble fusjonsplanen godkjent av Nordeas aksjonærer. Flyttingen er planlagt gjennomført med virkning fra 1. oktober 2018, men forutsetter godkjennelse av berørte tilsynsmyndigheter.

Nordea er en unik, nordisk bank med en internasjonal struktur og en balanse som er rundt to ganger større enn bruttonasjonalproduktet til noen av de nordiske landene. Flyttingen er et viktig strategisk steg når det gjelder å posisjonere Nordea på linje med sammenliknbare banker i Europa. Deltakelse i EUs bankunion betyr at Nordea vil være underlagt det samme regelverket som sine største europeiske konkurrenter. Det gir større forutsigbarhet og dermed likere spilleregler.

Det forventes ikke at kundene vil merke noen forskjell i måten vi betjener dem på etter flyttingen. En flytting påvirker ikke hvordan og hvor vi tar beslutninger knyttet til den enkelte kunden. Vi vil være like tett på kundene våre som vi alltid har vært og fortsette å bidra i de samfunnene der vi har virksomhet.

Her finner du mer informasjon.

Les flere nyheter

Viser 5 av 268 resultat

Nordea podcast

Det begynner å lysne

Nordea podcasts Makroøkonomi

Planen for gjenåpningen her hjemme er lagt og vi ser at det begynner å lysne i land som har kommet lenger i vaksineringen.

Business woman walking up some stairs

140 Nordea-fond strammer inn på kravene til investeringer i fossilt brensel

Bærekraft Investeringer og marked

140 Nordea-fond strammer nå inn på kravene til fossilselskaper og investerer nå kun i energiselskaper som er i gang med en grønn omstilling.

Nordea podcast

Kraftig opprevidering i vente

Investeringer og marked Nordea podcasts

Det ligger an til en kraftig opprevidering av rentebanen på Norges Banks rentemøte neste uke.

Vi har oppdatert personvernpolicyen vår

Om Nordea

Nordeas personvernpolicy har blitt oppdatert som en del av den årlige gjennomgangen av policyen.

António Guterres

Nordea en av talerne da kapitaleiere møtte FNs generalsekretær for å snakke om nye klimaforpliktelser

Bærekraft

Nordea Liv & Pensjon er en av grunnleggerne av alliansen og ble representert på møtet av Katja Bergqvist, nordisk leder av Nordea Liv & Pensjon. Hun holdt og...

Viser 5 av 268 resultat