Vedtak på Nordeas generalforsamling 2018 om flytting av morselskapet

15-03-18 17:43 | Om Nordea

Den 6. september 2017 besluttet styret i Nordea Bank AB å innlede en prosess for flytting av Nordea-konsernets morselskap fra Sverige til Finland og Den europeiske bankunionen. På generalforsamlingen 15. mars 2018 ble fusjonsplanen godkjent av Nordeas aksjonærer. Flyttingen er planlagt gjennomført med virkning fra 1. oktober 2018, men forutsetter godkjennelse av berørte tilsynsmyndigheter.

Nordea er en unik, nordisk bank med en internasjonal struktur og en balanse som er rundt to ganger større enn bruttonasjonalproduktet til noen av de nordiske landene. Flyttingen er et viktig strategisk steg når det gjelder å posisjonere Nordea på linje med sammenliknbare banker i Europa. Deltakelse i EUs bankunion betyr at Nordea vil være underlagt det samme regelverket som sine største europeiske konkurrenter. Det gir større forutsigbarhet og dermed likere spilleregler.

Det forventes ikke at kundene vil merke noen forskjell i måten vi betjener dem på etter flyttingen. En flytting påvirker ikke hvordan og hvor vi tar beslutninger knyttet til den enkelte kunden. Vi vil være like tett på kundene våre som vi alltid har vært og fortsette å bidra i de samfunnene der vi har virksomhet.

Her finner du mer informasjon.

Les flere nyheter

Hold av en plass på første rad til Nordeas Economic Outlook

Makroøkonomi

Meld deg på webinaret på ditt lokale språk, og motta rapporten så snart den kommer ut 24. april.

Nordea

Nordea stopper investeringer i Facebook for Stars-fondene

Responsible investment Bærekraft

Nordeas Responsible Investment-team har besluttet å midlertidig stanse investering i Facebook for Stars-fondene.

Nordea's re-domiciliation

Derfor foreslår vi flytting til bankunionen

Om Nordea

Nordeas styre foreslår for generalforsamlingen å flytte Nordeas hovedkontor og morselskap fra Sverige til bankunionen.

Det gir forretningsmessig mening å investere i kvinnelige ledere

Om Nordea Bærekraft

Kjønnsbalanse gis nå stadig større oppmerksomhet, og det er allment anerkjent at det er en viktig faktor for forretningsmessig suksess.