Jobbing med mangfold og inkludering – hver dag, året rundt

13-05-20 13:28 | Om Nordea | Bærekraft

Nordea er stolt partner til Pride 2020. Vi jobber for å være en inkluderende arbeidsplass, og Pride er en måte å fremme dette arbeidet på. Mangfold er imidlertid noe vi prøver å oppnå hver dag – i alle møter, rekrutteringer og i kulturen vår.

Nordea har nesten 10 millioner kunder og drøyt 28 000 medarbeidere. Medarbeiderne våre snakker rundt 50 forskjellige språk og kommer fra alle verdenshjørner. Alle disse ulike bakgrunnene, erfaringene og egenskapene gjør at vi utvider perspektivet vårt. Med mangfold blir vi bedre på å betjene kundene våre og være en god samfunnsaktør og samtidig tiltrekke oss og beholde de beste medarbeiderne.

Vi er en viktig samfunnsaktør som ønsker å stå opp for likeverd og like muligheter, som er noen av de viktigste verdiene våre. Vi jobber hele tiden for å være en inkluderende og likestilt arbeidsplass.

– Inkludering og mangfold er ikke noe vi lykkes med gjennom enkle eller individuelle handlinger. Det handler om å integrere tankemåten og metodene i det daglige arbeidet, sier Christina Gadeberg, Chief People Officer og leder av Group People.

I Nordea har vi lansert en rekke konkrete tiltak for å fremme mangfold og inkludering (se faktaboks).

Mangfolds- og inkluderingsarbeidet må integreres i hele virksomheten og fungere ovenfra og ned og nedenfra og opp, understreker Åsa Nilsson Billme, leder av Diversity & Inclusion i Nordea. Det betyr med andre ord at både ledere og alle andre medarbeidere må engasjere seg på alle nivåer i organisasjonen. Tre av medlemmene i konsernledelsen er også med i den nordiske mangfoldskomiteen. Vi støtter lederne våre med retningslinjer, opplæringer og verktøy. I tillegg oppmuntrer vi grupper ledet av medarbeidere (les mer nedenfor), der medarbeiderne selv er eksperter på sin egen hverdag.

– Det er utrolig viktig med en arbeidsplass og et arbeidsliv der alle kan være seg selv. Det beriker oss og driver oss fremover, sier Christina Gadeberg.

Les mer om hvordan mangfoldet gjør oss bedre og om kulturen vår.

Her er noen eksempler på hvordan vi konkret jobber med mangfold og inkludering i Nordea:

• For tiden har vi grupper som ledes av medarbeidere, som fokuserer på områder som LHBTI, funksjonsvariasjoner, likeverd og flerkulturelle nettverk i Sverige, Danmark, Finland, Norge og Polen.

• Nordea deltar på og arrangerer seminarer om mangfold og har begynt å bruke verktøy for inkludering i møter, rekruttering, arbeidsmiljø og kommunikasjon.

• Vi jobber kontinuerlig med å forbedre alle deler av rekrutteringsprosessen vår, bl.a. hvordan vi skriver annonsene våre. I 2020 har vi hatt særlig fokus på hvordan ubevisste fordommer kan påvirke oss.

• Gjennom verktøyet Let’s Talk har vi fremmet dialog for å hindre trakassering på arbeidsplassen. Nordea har nulltoleranse for trusler, trakassering, vold, mobbing og lignende, både fra kunder og mellom kollegaer. 

Read more news

Viser 5 av 675 resultat

CEO Frank Vang-Jensen

CEO blog: Strong result and continued improvements

Om Nordea

Today we published our financial results for the third quarter

Hans Erik Lind

Solid vekst for Nordea Liv

Pressemelding

Nordea Copenhagen Metro

Nordea har fullført kjøpet av SG Finans

Pressemelding Om Nordea

Viser 5 av 675 resultat