Nordea Liv & Pensjons investeringsportefølje skal være karbonnøytral innen 2050

Katja Bergqvist, leder av Nordea Liv & Pensjon.
30-09-19 13:29 | Om Nordea | Bærekraft | Our work

Nordea Liv & Pensjon har blitt med i det FN-ledede initiativet Net-Zero Asset Owner Alliance, som betyr at NLP har forpliktet seg til å gjøre investeringsporteføljen karbonnøytral innen 2050. Forpliktelsen gir både oss og kundene våre muligheten til å bidra i kampen mot global oppvarming.

Det nye samarbeidet vil utvikle modeller og rammeverk som skal brukes som bransjestandarder for å sikre at virksomheten oppfyller målet om ikke å overstige taket for den globale oppvarmingen på maksimalt 1,5 °C, som er målet i Parisavtalen.* Medlemmene vil jobbe sammen med selskapene de investerer i, for å sikre at forretningsmodellene er karbonnøytrale. Ved å åpent sette opp og rapportere om delmål legger de press på seg selv og utviklingen sin.

– Aktivaeiere spiller en viktig rolle i overgangen til en lavkarbon- og klimabestandig økonomi. Vi mener at denne overgangen krever tydelige forpliktelser, felles innsats i bransjen og full åpenhet. Vi har blitt med i initiativet fordi det representerer en solid plattform for å kunne klare overgangen, sier Katja Bergqvist, leder av Nordea Liv & Pensjon.

Det nye samarbeidet ble initiert av Allianz, Caisse des Dépôts, La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Folksam Group, PensionDanmark og Swiss Re i begynnelsen av 2019. Siden den gang har Alecta, AMF, Nordea Liv & Pensjon, Storebrand og Zurich blitt med som grunnleggere. Samlet sett er disse pensjonsfondene og forsikringsselskapene ansvarlige for plassering av investeringer verdt over USD 2,3 billioner.

NLPs forpliktelse til Net-Zero Asset Owner Alliance kommer i kjølvannet av Nordeas nylige signering av prinsippene for ansvarlig bankdrift og Collective Commitment to Climate Action, et felles klimaløfte. Det er på linje med tanken om at selskaper som tar grep og styrer mot en lavkarbonøkonomi, vil ha en økonomisk fordel sammenlignet med selskaper der omstillingen går saktere.

*Målet i Parisavtalen er å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen, sammenlignet med førindustrielle nivåer, godt under 2 °C. Det er imidlertid også ambisjoner om å begrense temperaturstigningen til 1,5 °C.

Read more news

Viser 5 av 709 resultat

Etter over ett år med pandemi, hvordan er de økonomiske utsiktene nå?

Makroøkonomi

Meld deg på webinaret, og få Nordea Economic Outlook som publiseres 11. mai.

Nordea

Sparerekord og vekst i utlån blant Nordeas kunder

Investeringer og marked

Aldri har Nordea hatt sterkere vekst i fondssparing i Norge, enn i årets første kvartal. Samtidig fortsetter utlånsveksten for bedrifter og privatkunder.

nordea logo

Rekordvekst for bærekraftig pensjon

Pressemelding

Nordea Liv Bærekraft er Nordea Norges raskest voksende investeringsprofiler noensinne. – Etterspørselen etter bærekraftige investeringer har eksplodert, sier...

Nordea podcast

Det begynner å lysne

Nordea podcasts Makroøkonomi

Planen for gjenåpningen her hjemme er lagt og vi ser at det begynner å lysne i land som har kommet lenger i vaksineringen.

Viser 5 av 709 resultat