Nordea Liv & Pensjons investeringsportefølje skal være karbonnøytral innen 2050

Katja Bergqvist, leder av Nordea Liv & Pensjon.
30-09-19 13:29 | Om Nordea | Bærekraft | Our work

Nordea Liv & Pensjon har blitt med i det FN-ledede initiativet Net-Zero Asset Owner Alliance, som betyr at NLP har forpliktet seg til å gjøre investeringsporteføljen karbonnøytral innen 2050. Forpliktelsen gir både oss og kundene våre muligheten til å bidra i kampen mot global oppvarming.

Det nye samarbeidet vil utvikle modeller og rammeverk som skal brukes som bransjestandarder for å sikre at virksomheten oppfyller målet om ikke å overstige taket for den globale oppvarmingen på maksimalt 1,5 °C, som er målet i Parisavtalen.* Medlemmene vil jobbe sammen med selskapene de investerer i, for å sikre at forretningsmodellene er karbonnøytrale. Ved å åpent sette opp og rapportere om delmål legger de press på seg selv og utviklingen sin.

– Aktivaeiere spiller en viktig rolle i overgangen til en lavkarbon- og klimabestandig økonomi. Vi mener at denne overgangen krever tydelige forpliktelser, felles innsats i bransjen og full åpenhet. Vi har blitt med i initiativet fordi det representerer en solid plattform for å kunne klare overgangen, sier Katja Bergqvist, leder av Nordea Liv & Pensjon.

Det nye samarbeidet ble initiert av Allianz, Caisse des Dépôts, La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Folksam Group, PensionDanmark og Swiss Re i begynnelsen av 2019. Siden den gang har Alecta, AMF, Nordea Liv & Pensjon, Storebrand og Zurich blitt med som grunnleggere. Samlet sett er disse pensjonsfondene og forsikringsselskapene ansvarlige for plassering av investeringer verdt over USD 2,3 billioner.

NLPs forpliktelse til Net-Zero Asset Owner Alliance kommer i kjølvannet av Nordeas nylige signering av prinsippene for ansvarlig bankdrift og Collective Commitment to Climate Action, et felles klimaløfte. Det er på linje med tanken om at selskaper som tar grep og styrer mot en lavkarbonøkonomi, vil ha en økonomisk fordel sammenlignet med selskaper der omstillingen går saktere.

*Målet i Parisavtalen er å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen, sammenlignet med førindustrielle nivåer, godt under 2 °C. Det er imidlertid også ambisjoner om å begrense temperaturstigningen til 1,5 °C.

Read more news

Viser 5 av 660 resultat

Klar for 2020? Få et forsprang med Nordea Economic Outlook

Makroøkonomi

Meld deg på webinaret og få Economic Outlook som publiseres 29. januar.

Anders Langworth

Et grønt år for Nordea

Om Nordea Bærekraft

Det er tid for å oppsummere hva vi har oppnådd innenfor bærekraftsområdet i løpet av 2019

Tree tops blue sky

Nordea kjøper SG Finans AS

Pressemelding

Nordea part of pioneering Forum for Sustainable Finance in Denmark

Our work

Finance Denmark, the Danish organization for the financial industry, has established a ‘Forum for Sustainable Finance’. The mission was to provide recommenda...

Viser 5 av 660 resultat