Nordea oppfordrer til mer frivillig innsats fra medarbeiderne gjennom nytt fokus på samfunnsengasjement

Thomas Björklund
Tomas Björklund, leder av Sponsoring & Event
20-05-19 16:49 | Om Nordea | Bærekraft

Nordea øker timeantallet som medarbeiderne oppfordres til å bruke til frivillig innsats. Denne endringen kommer som følge av at fokuset for sponsoraktivitetene våre rettes mot samfunnsengasjement og gründervirksomhet. I år er det satt et mål på 10 000 timer for medarbeiderne i Sverige, som nå ligger hakk i hæl på de finske kollegaene våre, som la inn 14 000 timer i fjor.

Disse sponsoraktivitetene gjenspeiler Nordeas kjernevirksomhet ved at de dreier seg om deling av økonomisk og digital kompetanse. De gjenspeiler også Nordeas ønske om å bidra i samfunnet. – Ideelt sett skal aktivitetene våre utgjøre en kombinasjon av samfunnsengasjement og støtte til gründervirksomhet og være bygd opp som partnerskap, sier Tomas Björklund, leder av Nordea Sponsoring & Event.

– Å være et selskap som tar samfunnsansvar i landene vi har virksomhet i, står høyt på listen over toppledelsens prioriteringer. Konsernsjefen vår Casper von Koskull nevner alltid samfunnsansvaret vårt når han snakker offentlig om Nordea, og prosjektet vårt om et mål på 10 000 timer har hatt sterk støtte i ledelsen, sier Tomas Björklund.

I fjor besluttet Nordea å endre fokuset for bankens sponsoraktiviteter og rette det mot samfunnsengasjement og gründervirksomhet, etter at det tidligere hadde vært rettet mot sport, for eksempel golf og tennis. Drivkraften bak endringen var et behov for en felles nordisk sponsorstrategi, sier Tomas Björklund. Den gang pågikk det også en offentlig debatt om de store selskapenes samfunnsansvar, et prinsipp som Nordeas toppledelse sluttet seg til.

Grunnleggende økonomisk kompetanse

Det svenske Ekonomipejl-programmet ønsker å ta et slikt samfunnsansvar ved å undervise studenter mellom 13 og 19 år i grunnleggende økonomisk kompetanse. Nordeas medarbeidere veileder også lærerstudenter gjennom Teach for Sweden-programmet. Gjennom et toårig program får studentene undervisningserfaring og kurs samtidig som de får veiledning i lederkompetanse av ledere fra Nordea.

Det finske opplegget der Nordeas medarbeidere underviser i digital kompetanse på offentlige biblioteker, har blitt en ubetinget suksess i Finland og skal nå prøves ut på fem biblioteker i Stockholm, Sverige.

Et eksempel på kombinasjonen av samfunnsengasjement og støtte til nye virksomheter er samarbeidet vårt med Norrsken. Nordeas medarbeidere besøker Norrsken House noen dager i uken for å gi råd og støtte til de mer enn 300 gründerne som for tiden holder til i bygningen.

– Det ideelle vil være at vi på tvers av banken blir enige om tre til fire prosjekter knyttet til samfunnsengasjement, og det samme antallet for gründervirksomhet. Det må være noe som engasjerer både medarbeidere og kunder, sier Tomas Björklund.

Les flere nyheter

Viser 5 av 664 resultat

Nordea lanserer ny mobilbank

Pressemelding

Young woman sitting on the jetty

Valentinsdag: Ikke gå i kjærlighetsfellen

Bærekraft

Kærlighedssvindel foregår som regel på nettet via Facebook eller en datingside. Finder du ud af, at du har været udsat for svindel, så informer banken, og me...

Nordea Liv opplever sterk vekst

Pressemelding

Nordea Economic Outlook January 2020. Person walking on ice.

Veksten avtar i norsk økonomi

Pressemelding

Viser 5 av 664 resultat