Derfor foreslår vi flytting til bankunionen

Nordea's re-domiciliation
08-03-18 14:18 | Om Nordea

Nordeas styre foreslår for generalforsamlingen å flytte Nordeas hovedkontor og morselskap* fra Sverige til bankunionen. Det betyr å legge hovedkontoret til Finland, som allerede er medlem av den europeiske bankunionen.  

Nordea har dype røtter i alle de nordiske landene, og vi er et resultat av en sammenslåing av over 300 nordiske banker. Men i likhet med alle andre selskaper må vi holde oss relevante i en verden i endring, og i dag forvalter vi arven vår samtidig som vi tilpasser oss omgivelser i endring. 

Nordea startet prosessen med å forenkle sin juridiske struktur for to år siden ved å gjøre om de danske, finske og norske datterbankene til filialer. Prosessen ble fullført i begynnelsen av 2017 med støtte av Nordeas aksjonærer. Det har allerede gitt flere fordeler.

Forslaget fra Nordeas styre om å flytte Nordea inn i bankunionen er basert på en omfattende analyse. Vurderingsprosessen har altså vært grundig. 

Det er flere gode grunner til at styret nå forslår flytting til bankunionen: 

  • For det første er Nordea en unik, nordisk bank med en internasjonal struktur og en balanse som er cirka to ganger større enn BNP til noen av de nordiske økonomiene. Som en av de største og mest solide bankene i Europa mener vi det er en fordel at vi på konsernnivå reguleres av den sterkeste tilsynsmyndigheten i Europa, nemlig Den europeiske sentralbank. 
  • Som en flernasjonal bank betyr det felles rammeverket som bankunionen representerer, at Nordeas virksomhet blir underlagt det samme regelverket som våre europeiske konkurrenter. Dette gir forutsigbarhet og stabile driftsforhold for Nordea og de langsiktige planene og investeringene våre. Med forutsigbare regler og forskrifter kan vi bruke mer tid på å utvikle tjenester til kundene våre, som er vår viktigste oppgave. Vi investerer stort i det digitale tilbudet vårt slik at vi kan bli en bedre bank for kundene – mer personlig, alltid tilgjengelig og enkel å forholde seg til.   
  • Finland, som er en del av hjemmemarkedet vårt, er det eneste landet i Norden som allerede er medlem av bankunionen, og derfor er det et naturlig valg.
  • Siden flere nye bankforskrifter innføres i 2018–19 tror vi at dette er et godt tidspunkt å flytte på. 
  • Og siden flyttingen er positiv for Nordeas strategiske planlegging, finansielle posisjon og langsiktige lønnsomhet, er vi sikre på at den er like positiv for kunder og medarbeidere på lang sikt.

Målet vårt er å skape en mer solid og bedre bank og fortsette å utvikle virksomheten vår, slik vi alltid har gjort i Sverige, i Norge, i Danmark og i Finland. 

Vi forventer ikke at noen av kundene, verken personkunder eller de største bedriftskundene, kommer til å merke forskjell i måten vi betjener dem på daglig basis etter flyttingen. Flyttingen av hovedkontoret påvirker ikke hvordan vi tar beslutninger om kundene våre. Vi skal fortsette å være like tett på kundene som vi alltid har vært. Vi skal fortsette å delta i og bidra til samfunnene vi er aktive i, akkurat som før. 

Vi er helt klart den største banken i Norden, som er den tiende største økonomien i verden. Vi er en av de høyest rangerte bankene i Europa i henhold til kredittratingbyråene, og vi ønsker å beholde den posisjonen. Vi har 9,6 millioner personkunder og 580 000 bedrifts- og institusjonelle kunder og hjelper unge mennesker med å få sin første bolig, gründere med å oppfylle drømmer og selskaper med å utvikle virksomheten. Vi spiller rett og slett en viktig rolle for utvikling og vekst i Norden.  

Som bank er vi lokal, nasjonal og nordisk. Det er identiteten vår, hvem vi er, og med dette initiativet bekrefter vi den identiteten. Vi er stolte av å være en bank som kan ta modige beslutninger vi mener er til beste for kundenes, medarbeiderne og eierne. 

Derfor ber vi aksjonærene våre om å støtte opp om beslutningen ved å samtykke på generalforsamlingen 15. mars.

Les mer om generalforsamlingen

Etselskap som eier tilstrekkelig med stemmeberettigede aksjer i en annen virksomhet til å kontrollere den, drive den eller sikre seg innflytelse.

Les flere nyheter

Viser 5 av 208 resultat

Blackfriday

Beskytt deg mot shoppingsvindel på Black Friday

Personlig økonomi

Unngå å bli lurt på Black Friday og Cyber Monday

En stor milepæl er nådd – nå har vi hovedkontor i Finland

Om Nordea

Etter at den omvendte grenseoverskridende fusjonen av Nordea Bank AB (publ) inn i Nordea Bank Abp er fullført, har Nordea nå hovedkontor i Finland, som er me...

Ligg i forkant – bli med på vårt Economic Outlook-webinar

Makroøkonomi

Meld deg på webinaret og få Economic Outlook som publiseres 5. september.

Blockchain-plattformen we.trade er lansert

Om Nordea

Nordea spiller en nøkkelrolle i utformingen og implementeringen av denne banebrytende løsningen.

Ikke la deg lure av e-postsvindel

Om Nordea

Noen raske tips til hvordan du som forretningsdrivende kan avsløre disse svindelforsøkene!

Viser 5 av 208 resultat