Derfor foreslår vi flytting til bankunionen

Nordea's re-domiciliation
08-03-18 14:18 | Om Nordea

Nordeas styre foreslår for generalforsamlingen å flytte Nordeas hovedkontor og morselskap* fra Sverige til bankunionen. Det betyr å legge hovedkontoret til Finland, som allerede er medlem av den europeiske bankunionen.  

Nordea har dype røtter i alle de nordiske landene, og vi er et resultat av en sammenslåing av over 300 nordiske banker. Men i likhet med alle andre selskaper må vi holde oss relevante i en verden i endring, og i dag forvalter vi arven vår samtidig som vi tilpasser oss omgivelser i endring. 

Nordea startet prosessen med å forenkle sin juridiske struktur for to år siden ved å gjøre om de danske, finske og norske datterbankene til filialer. Prosessen ble fullført i begynnelsen av 2017 med støtte av Nordeas aksjonærer. Det har allerede gitt flere fordeler.

Forslaget fra Nordeas styre om å flytte Nordea inn i bankunionen er basert på en omfattende analyse. Vurderingsprosessen har altså vært grundig. 

Det er flere gode grunner til at styret nå forslår flytting til bankunionen: 

  • For det første er Nordea en unik, nordisk bank med en internasjonal struktur og en balanse som er cirka to ganger større enn BNP til noen av de nordiske økonomiene. Som en av de største og mest solide bankene i Europa mener vi det er en fordel at vi på konsernnivå reguleres av den sterkeste tilsynsmyndigheten i Europa, nemlig Den europeiske sentralbank. 
  • Som en flernasjonal bank betyr det felles rammeverket som bankunionen representerer, at Nordeas virksomhet blir underlagt det samme regelverket som våre europeiske konkurrenter. Dette gir forutsigbarhet og stabile driftsforhold for Nordea og de langsiktige planene og investeringene våre. Med forutsigbare regler og forskrifter kan vi bruke mer tid på å utvikle tjenester til kundene våre, som er vår viktigste oppgave. Vi investerer stort i det digitale tilbudet vårt slik at vi kan bli en bedre bank for kundene – mer personlig, alltid tilgjengelig og enkel å forholde seg til.   
  • Finland, som er en del av hjemmemarkedet vårt, er det eneste landet i Norden som allerede er medlem av bankunionen, og derfor er det et naturlig valg.
  • Siden flere nye bankforskrifter innføres i 2018–19 tror vi at dette er et godt tidspunkt å flytte på. 
  • Og siden flyttingen er positiv for Nordeas strategiske planlegging, finansielle posisjon og langsiktige lønnsomhet, er vi sikre på at den er like positiv for kunder og medarbeidere på lang sikt.

Målet vårt er å skape en mer solid og bedre bank og fortsette å utvikle virksomheten vår, slik vi alltid har gjort i Sverige, i Norge, i Danmark og i Finland. 

Vi forventer ikke at noen av kundene, verken personkunder eller de største bedriftskundene, kommer til å merke forskjell i måten vi betjener dem på daglig basis etter flyttingen. Flyttingen av hovedkontoret påvirker ikke hvordan vi tar beslutninger om kundene våre. Vi skal fortsette å være like tett på kundene som vi alltid har vært. Vi skal fortsette å delta i og bidra til samfunnene vi er aktive i, akkurat som før. 

Vi er helt klart den største banken i Norden, som er den tiende største økonomien i verden. Vi er en av de høyest rangerte bankene i Europa i henhold til kredittratingbyråene, og vi ønsker å beholde den posisjonen. Vi har 9,6 millioner personkunder og 580 000 bedrifts- og institusjonelle kunder og hjelper unge mennesker med å få sin første bolig, gründere med å oppfylle drømmer og selskaper med å utvikle virksomheten. Vi spiller rett og slett en viktig rolle for utvikling og vekst i Norden.  

Som bank er vi lokal, nasjonal og nordisk. Det er identiteten vår, hvem vi er, og med dette initiativet bekrefter vi den identiteten. Vi er stolte av å være en bank som kan ta modige beslutninger vi mener er til beste for kundenes, medarbeiderne og eierne. 

Derfor ber vi aksjonærene våre om å støtte opp om beslutningen ved å samtykke på generalforsamlingen 15. mars.

Les mer om generalforsamlingen

Etselskap som eier tilstrekkelig med stemmeberettigede aksjer i en annen virksomhet til å kontrollere den, drive den eller sikre seg innflytelse.

Les flere nyheter

Viser 5 av 260 resultat

Juridisk rådgivning Nordea

Stor suksess med juridisk rådgivning

Personlig økonomi

Interessen fra kundene for juridisk rådgivning er enorm.

Lys i enden av tunnelen. Få med deg Nordea Economic Outlook

Makroøkonomi

Meld deg på webinaret, og få Economic Outlook som publiseres 27. januar.

Interest rate

Renteforventningene kan stige videre

Makroøkonomi Nordea podcasts

Norges Bank har rentemøte uten nye anslag denne uken, men våre beregninger indikerer at de ville ha kommet med nok en oppjustering av rentebanen.

Nordea podcast

Godt Nytt år i markedene

Investeringer og marked Nordea podcasts

Året har startet godt for markedene til tross for høye smittetall.

Viser 5 av 260 resultat