Jobbing med mangfold og inkludering – hver dag, året rundt

15-07-19 10:00 | Om Nordea

I løpet av sommeren 2019 har Nordea nok en gang vært stolt partner av Pride. Pride-samarbeidet er imidlertid bare én av måtene vi løfter arbeidet vårt med å være en inkluderende arbeidsplass på. Mangfold er noe vi jobber med hver dag – i møter, rekruttering og i kulturen vår.  

Nordea er Nordens største finanskonsern med nesten 10 millioner kunder og cirka 29 000 medarbeidere. Medarbeiderne våre snakker rundt 50 forskjellige språk og kommer fra alle verdenshjørner. Ulike bakgrunner, erfaringer og egenskaper gjør at vi utvider perspektivet vårt. Med mangfold blir vi bedre på å betjene kundene våre og samfunnet som sådan, samt å tiltrekke oss og beholde de beste medarbeiderne. Vi er en viktig samfunnsaktør, og vi ønsker å stå opp for likeverd og like muligheter, som er en av våre viktigste verdier. Vi jobber hele tiden mot å være en inkluderende og likestilt arbeidsplass.

– Inkludering og mangfold er ikke noe vi lykkes med gjennom enkle eller individuelle handlinger. Det handler om å integrere tankemåten og metodene i jobbhverdagen, sier Åsa Nilsson Billme, leder for Diversity and Inclusion i Nordea.

I Nordea har vi lansert en rekke konkrete tiltak for å fremme mangfold og inkludering (se faktaboks).

Mangfolds- og inkluderingsarbeidet må integreres i hele virksomheten og fungere ovenfra og ned og nedenfra og opp. Det vil si at både ledere og alle andre medarbeidere må engasjere seg på alle nivåer i organisasjonen. Medlemmene i konsernledelsen er engasjerte i den nordiske mangfoldskomiteen, der konsernsjef Casper von Koskull er fungerende leder. Vi støtter lederne våre med retningslinjer, opplæring og verktøy. I tillegg oppmuntrer vi grupper som ledes av medarbeidere, der medarbeiderne selv er eksperter på sin hverdag. 

– Det er utrolig viktig med en arbeidsplass og arbeidsliv der alle kan være seg selv. Det beriker oss og driver oss fremover, sier Åsa Nilsson Billme. 

Les mer om hvordan mangfold gjør oss bedre og om kulturen

Her er noen eksempler på hvordan vi konkret jobber med mangfold og inkludering i Nordea:

  • For øyeblikket har vi tolv grupper som ledes av medarbeidere, som fokuserer på områder som LHBT+, grader av nedsatt funksjonsevne, likeverd og flerkulturelle kollegaer. Nye grupper opprettes ved behov. 
  • Nordea deltar på og arrangerer seminarer om mangfold og har begynt å bruke verktøy for inkludering i møter, rekruttering, arbeidsmiljø og kommunikasjon.
  • Da vi gjorde endringer i måten vi skrev stillingsannonser på, kunne vi se at andre målgrupper enn tidligere begynte å søke jobb i Nordea. 
  • Med verktøyet Let’s Talk har vi fremmet dialog for å hindre trakassering på arbeidsplassen. Nordea har nulltoleranse mot trusler, trakassering, vold, mobbing og lignende, både fra kunder og mellom kollegaer.

Read more news

Viser 5 av 635 resultat

Ekspertbloggerne våre holder deg oppdatert om økonomien din

Personlig økonomi Pensjon og sparing Investeringer og marked Bolig Digitalbanken

Flere ganger i måneden vil du finne innlegg om ulike temaer knyttet til økonomien din.

Solid vekst for Nordea Liv

Pressemelding

Viser 5 av 635 resultat