Nordea en av talerne da kapitaleiere møtte FNs generalsekretær for å snakke nye klimaforpliktelser

António Guterres
UN Secretary-General António Guterres
12-02-21 9:57 | Bærekraft

26. januar møtte representanter fra Net-Zero Asset Owner Alliance FNs generalsekretær António Guterres for å diskutere nye initiativer og mål for overgangen til netto nullutslipp. 

Nordea Liv & Pensjon er en av grunnleggerne av alliansen og ble representert på møtet av Katja Bergqvist, nordisk leder av Nordea Liv & Pensjon. Hun holdt også en tale, der hun oppfordret til mer proaktive investeringer.

FNs generalsekretær António Guterres har flere ganger påpekt at kapitaleiere som Nordea Liv & Pensjon spiller en veldig viktig rolle i å drive frem endringer i finanssektoren og økonomien som helhet, fordi de har stor påvirkning på kapitalstrømmene. I dette arbeidet er Net-Zero Asset Owner Alliance en viktig brikke med ambisiøse mål og konkrete tiltak.

Katja Bergqvist UN meeting 632X340«Helt siden begynnelsen har vi i Net-Zero Asset Owner Alliance fokusert på å utvikle konkrete og robuste metoder for hvordan vi kan sette ambisiøse kort- og langsiktige klimamål i tråd med vitenskapen. Med det nye rammeverket vårt har vi et godt grunnlag til å kunne nå de ambisiøse målene for 2025», sier Katja Bergqvist, nordisk leder av Nordea Liv & Pensjon.

Net-Zero Asset Owner Alliance ble stiftet i 2019 og består for tiden av 33 pensjonsfond, forsikringsselskaper og andre institusjonelle eiere. Sammen forvalter de mer enn 50 000 milliarder kroner . Formålet med møtet med António Guterres var å diskutere alliansens planer for 2021, den kommende lanseringen av medlemmenes mål for 2025 og viktige policyinitiativer før klimamøtet i Glasgow i november (COP26).  

António Guterres la vekt på hvor viktig privat sektor er i overgangen til en mer likestilt og bærekraftig verden, og han roste alliansen for ambisiøse mål og konkrete tiltak.

Katja Bergqvist holdt en tale der hun ønsket alliansens ambisiøse mål velkommen, samtidig som hun oppfordret til mer proaktive investeringer.

«Vi i Nordea Liv & Pensjon fremhevet hvor viktig det er å ikke bare fokusere på å redusere utslipp, men også på å utvikle og investere i nye klimaløsninger og teknologier. Som langsiktige investorer spiller vi en viktig rolle når det gjelder å bidra til og påskynde en ambisiøs klimaomstilling, som samtidig gir oss nye investeringsmuligheter. Møtet var vellykket og fikk tydelig støtte fra FNs generalsekretær António Guterres», sier Katja Bergqvist.

Nordea Liv & Pensjon vil presentere utslippsmålene sine for 2025 i løpet av første kvartal 2021.

Net-Zero Asset Owner Alliance

Alle medlemmene av Net-Zero Asset Owner Alliance har forpliktet seg til å oppnå netto nullutslipp i investeringsporteføljene sine innen 2050 i tråd med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid. Medlemmene har også blitt enige om å sette delmål hvert femte år – det første fra 2021 til 2025.

Read more news

Viser 5 av 705 resultat

Nordea podcast

Det begynner å lysne

Nordea podcasts Makroøkonomi

Planen for gjenåpningen her hjemme er lagt og vi ser at det begynner å lysne i land som har kommet lenger i vaksineringen.

Business woman walking up some stairs

140 Nordea-fond strammer inn på kravene til investeringer i fossilt brensel

Bærekraft Investeringer og marked

140 Nordea-fond strammer nå inn på kravene til fossilselskaper og investerer nå kun i energiselskaper som er i gang med en grønn omstilling.

Nordea podcast

Kraftig opprevidering i vente

Investeringer og marked Nordea podcasts

Det ligger an til en kraftig opprevidering av rentebanen på Norges Banks rentemøte neste uke.

Vi har oppdatert personvernpolicyen vår

Om Nordea

Nordeas personvernpolicy har blitt oppdatert som en del av den årlige gjennomgangen av policyen.

Viser 5 av 705 resultat