Et grønt år for Nordea

Anders Langworth
Anders Langworth, leder av Sustainable Finance.
17-01-20 9:52 | Om Nordea | Bærekraft

I fjor lanserte vi grønne boliglån, grønne billån og grønn leasing og åtte nye bærekraftige fond, og vi sluttførte flyttingen av nesten 30 milliarder svenske kronor over i investeringer med et mindre karbonavtrykk og strenge bærekraftskriterier. Dessuten signerte vi FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet.

Vi er en av de største bankene i Norden, og vi ser at vi kan drive frem endring i bransjen og i samfunnet. I løpet av 2019 har vi lansert grønne billån, grønn leasing og grønne boliglån. Vi har også lansert åtte nye bærekraftige fond, som øker antallet bærekraftig fond med 35 % i 2019.

I fjor begynte vi å spørre alle finske, svenske og norske kunder som mottar investeringsrådgivning, om de synes bærekraft er en viktig faktor når de sparer og investerer. Hvis de svarer ja på spørsmålet, kan vi tilby kunden en fullstendig bærekraftig løsning.

I juni sluttførte Nordeas svenske pensjonsselskap flyttingen av nesten 30 milliarder svenske kronor over i investeringer med et mindre karbonavtrykk og strenge bærekraftskriterier. Det betyr at cirka 400 000 kunder nå har tilgang til mer bærekraftige pensjonsspareløsninger.

Nordea tar en aktiv rolle i bærekraftig endring for hele bransjen

  • FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet (UNEP FI) (PRB): I 2018 inngikk Nordea, som eneste nordiske bank, et samarbeid med 29 andre banker om å utvikle disse prinsippene. Prinsippene ble undertegnet av 130 banker på FNs generalforsamling 22. september 2019. Prinsippene representerer en milepæl for hele bransjen når det gjelder å forplikte seg til en mer ansvarlig og bærekraftig måte å drive forretninger på.
  • Collective Commitment to Climate Action (CCCA): Vi slo oss også sammen med 30 andre banker og opprettet CCCA, et klimaløfte som innebærer konkrete og tidsbundne tiltak som bankene skal iverksette for å tilpasse lånevirksomheten sin til og bidra til klimamålene i Parisavtalen.
  • Net-Zero Alliance: Nordea Life & Pension er en av grunnleggerne av Net-Zero Alliance, et FN-ledet initiativ for utvikling av modeller og rammeverk til bruk som bransjestandard. En viktig del av initiativet er at hver kapitaleier har forpliktet seg offentlig til å nå karbonnøytrale investeringsporteføljer senest innen 2050.
  • Investoruttalelse om avskoging og skogbranner i Amazonas: Det er med dyp bekymring vi følger den økende krisen med avskoging og skogbranner i Brasil og Bolivia. Som investorer er vi klar over hvor viktig regnskogen er i kampen mot klimaendringer og for å beskytte det biologiske mangfoldet. Derfor har vi undertegnet denne uttalelsen ledet av UNPRI.
  • Poseidon Principles: Global handel bidrar til at shippingsektorer vokser raskt, med en betydelig påvirkning på miljøet. I år skrev Nordea under på Poseidon Principles, et rammeverk for vurdering og offentliggjøring av klimaaspektene ved skipsfinansporteføljer. 

Ikke bare prat – vi lever etter prinsippene

Bærekraft er en kontinuerlig reise. Vi jobber hver dag for å bli mer bærekraftige enn vi var i går, og vi er fornøyd med at innsatsen vår anerkjennes.

Oppdaterte policyer

I løpet av 2019 lanserte vi nye bransjeretningslinjer for shipping, spillbransjen og fossile energikilder. Bransjeretningslinjene er sett med prinsipper som supplerer Nordeas etiske retningslinjer, som er basert på de ti prinsippene i FN-pakten. Nordea er forpliktet til å delta i og opprettholde en samtale med interessenter for å sikre at kunder og porteføljeselskaper overholder bransjeretningslinjene.

Eksempler på strengere håndheving i de nye retningslinjene:

  • Nordea forventer at kunder og investorselskaper anerkjenner IPCC-konsensen (FN-organ for vurdering av vitenskapen knyttet til klimaendringer) om hvordan menneskelige aktiviteter påvirker klimaendringene, og forplikter seg 100 % til målene i Parisavtalen. Selskaper som driver med fossilt brennstoff, skal investere i og jobbe mot den nødvendige energiovergangen.
  • Nordea vil ikke inngå banksamarbeid med selskaper som hovedsakelig er avhengig av kraftverkskull, inkludert kulldreven energiproduksjon og/eller gruveselskaper.
  • Det forventes at eksisterende kunder har en strategi for å avslutte produksjon av kraftverkskull.
  • Nordea forventer at spillselskaper skal ha programmer for registrering av spillavhengighet og verktøy til spillere som de kan bruke for å begrense spilling og sperre tilgang til selskapet.

I tillegg til våre nye bransjeretningslinjer har Nordea oppdatert sitt standpunkt om klimaendring, og Nordea Asset Management har oppdatert policyen for ansvarlige investeringer med f.eks. strengere mål for kull, palmeolje og oljesand.

Her kan du lese mer om policyene våre.

Read more news

Viser 5 av 661 resultat

Klar for 2020? Få et forsprang med Nordea Economic Outlook

Makroøkonomi

Meld deg på webinaret og få Economic Outlook som publiseres 29. januar.

Tree tops blue sky

Nordea kjøper SG Finans AS

Pressemelding

Viser 5 av 661 resultat