Beste aktivaklasse etter finanskrisen

10-01-14 16:26 | Investeringer og marked | Makroøkonomi

Sjefstrateg Leif-Rune H. Rein har sett på hvordan de ulike aktivaklassene har beveget seg siden finanskrisen. Han gir også sin vurdering på om vinneren siste 5 år blir neste 5 års vinner.

Og vinneren er?
5 år etter finanskrisen har de fleste aktiva gitt en formidabel avkastning. Likevel, jeg synes det er av høy interesse å se på hvilke aktiva som faktisk har gjort det best, og rett og slett kåre vinneren.

Vinneren er nok ikke helt intuitiv dersom man ikke følger nøye med. Bakgrunnen er at aksjeoppturen har fått mest spalteplass de siste årene, men vinneren er likevel High Yield-obligasjoner, og det er en utklassingsseier. 154% har globale High Yield-obligasjoner gitt i avkastning i norske kroner siden starten av 2009, mot 81% i globale aksjer i norske kroner. Ikke alle er like glade i aktivaklassen High Yield-obligasjoner, og vil kanskje hevde at denne utviklingen har inntruffet som følge av at rentesegmentet ble gruset i 2008, og deler av 2007. Det er for så vidt riktig at utviklingen i High Yield-obligasjoner i denne tidsperioden var svært dårlig, men la oss for orden skyld også inkludere denne tidsperioden i sammenligningen. Endrer resultatet seg dersom en forlenger med disse to årene? Svaret er ja, absolutt sett reduseres avkastningen for begge aktivaklasser, men ikke i samme grad relativt sett. Avkastingsforskjellene opprettholdes for en stor del, og totalt er differansen i avkastningen fra 2007 til i dag på 55% i norske kroner. Det kan også nevnes at aksjer brukte over 3 år mer enn High Yield-obligasjoner for å komme tilbake til nivået de var før finanskrisen i norske kroner.

Vi anbefaler alltid globale High Yield-obligasjoner som en naturlig del av en veldiversifisert portefølje, da vi mener at risiko/avkastningsforholdet i porteføljen bedres av å inkludere aktivaklassen. Det hersker en del uenighet om denne oppfatningen i forvaltningsmiljøet i Norge, hvor det hevdes at korrelasjonseffekten i krisetider er for høy til å ha dekning for mitt synspunkt. Det er i mine øyne ingen tvil om at aktivaklassen ikke på noen måte mangler risiko, men jeg tror likevel at oppfatningen om at globale High Yield-obligasjoner ikke bør inkluderes i en veldiversifisert portefølje mangler dekning, både teoretisk og empirisk.

Et annet element er at det som regel ikke er det som skjer med porteføljen innenfor en enkel dag, uke, måned eller år som er avgjørende for måloppnåelsen (avkastning) for en investor, men hva som skjer over lang tid, og da spiller kortsiktig økning i korrelasjonen mindre rolle (unntak dersom man har kortsiktige reguleringskrav å forholde seg til).

At High Yield-obligasjoner blir vinneren de neste 5 årene også tviler jeg på. Jeg holder nok en knapp på aksjer, men det forandrer ikke min oppfatning om at fra et porteføljeperspektiv vil egenskapene til veldiversifiserte globale High Yield-obligasjoner høre hjemme i de porteføljene jeg anbefaler Nordeas kunder å investere i. Det bedrer rett og slett risiko/avkastningsforholdet.

Leif-Rune Husebye Rein,
Sjefstrateg i Nordea