Resultat-sesongen i USA: Nok et toppkvartal!

16-01-14 11:41 | Investeringer og marked

Rapporteringssesongen (Q4) i USA er i gang, men hovedvekten av selskapene på S&P500 vil rapportere i perioden 21. januar til 7. februar. Til tross for at fjerde kvartal var en god periode med økonomiske nøkkeltall, har konsensusestimatene blitt tatt ned 4% gjennom kvartalet. Mye av dette knytter seg til sektorene energi og IT, men mesteparten knytter seg til relativt kraftig negativ guiding fra selskapene. Dette gjør at terskelen for å overraske har blitt lavere gjennom kvartalet. Det som dog blir viktig å se etter i rapporteringssesongen er hvordan selskapene rigger organisasjonen for økt økonomisk vekst, samt ledelsens fokus på kapitalbruk. Marginene vil trolig holde seg stabile, men konsensus anslår en økning i 2014 til et nytt rekordår på 9,5%, mye drevet av økt produktivitet.

Både omsetning og inntjening for selskapene på amerikanske S&P500 har de siste to kvartalene overgått konsensusforventningene, dog etter å ha skuffet de fire foregående kvartalene på inntekter. Konsensusforventningene er tatt ned 4% for fjerde kvartal siden slutten av september, og det er nedrevideringene innenfor energi (-7%), IT (-4%) og Finans (-4%) som har tynget indeks EPS mest. Til sammenligning historisk, uansett kvartal, er median revideringen på konsensusestimatene 3%. Går vi videre og ser på selskapsguidingen så er normalsituasjonen at selskapene prøver å senke forventningene, men guidingen for fjerde kvartal som vi fikk i tredje kvartal var særdeles negativ. For de 102 selskapene som guidet for Q4 i Q3, så guidet 89 (87%) av dem under konsensus, «mot normalt» 67%. Nå skal det dog legges til at selv om guidingen for Q4 var det dårligste datapunktet, så var det svært lite guiding som ble gitt i årene 2008 og 2009. Av de 89 selskapene som guidet under konsensus, var ca halvparten av selskapene knyttet til sektorene IT og Forbruksvarer. Det at estimatene er tatt ned, er følgelig terskelen for å overraske positivt lavere, og en tidlig indikasjon på hvordan dette ser ut får vi fra de såkalte «early birds», dvs de selskapene som rapporterer før Alcoa. Disse har overrasket positivt i forhold til estimatene på både inntekter og inntjening med hhv 0,5% og 6,1% (1,9% eksl. Micron).

Estimatene for året 2013 som sådan falt også 4% gjennom året (fra $111 til $106), hvor igjen IT (-12%) og Energi (-9%) trakk mest ned, mens Finans (+4%) var med på trekke i motsatt retning.

Noe av utfordringen til amerikanske selskaper relativt til andre regioner er at marginene er nær sine tidligere rekordnivåer, og slik det ser ut nå kun kan drives høyere av økt produktivitet. Videre er det hvordan selskapene er rigget for økonomisk vekst. Sammenligner vi for eksempel med Europa, er disse bedre rigget for økonomisk vekst enn selskapene i USA, og følgelig posisjonert for raskere inntjeningsvekst enn USA når den økonomiske veksten tiltar ytterligere. Et tredje poeng knytter seg til kontantbruken til selskapene. Amerikanske selskaper har en rekordhøy andel kontanter, og hva de vil bruke disse til fremover vil være viktige signaler å følge med på. Trolig vil de øke sine tilbakekjøp av egne aksjer, men forhåpentligvis vil de også øke sin kapasitet og ansette flere folk. Her vil mye avhenge av hvordan salget utvikler seg. En sterkere økonomi vil øke forventningene til dette.

Til tross for sterkere dollar mot yen(dog relativt svak mot euro), men fordelaktig utvikling i oljeprisen og generelt sterkere makrodata, kombinert med svak guiding, nedrevidering av estimater og meget negativ guiding fra selskapene, er det potensial for at selskapene på S&P500 også i Q4 vil ta inntjeningen til et nytt toppnivå!

Ole Morten Nafstad,
Senior strateg i Nordea

Flere nyheter

Viser 5 av 236 resultat

Blackfriday

Beskytt deg mot shoppingsvindel på Black Friday

Personlig økonomi

Unngå å bli lurt på Black Friday og Cyber Monday

En stor milepæl er nådd – nå har vi hovedkontor i Finland

Om Nordea

Etter at den omvendte grenseoverskridende fusjonen av Nordea Bank AB (publ) inn i Nordea Bank Abp er fullført, har Nordea nå hovedkontor i Finland, som er me...

Ligg i forkant – bli med på vårt Economic Outlook-webinar

Makroøkonomi

Meld deg på webinaret og få Economic Outlook som publiseres 5. september.

Blockchain-plattformen we.trade er lansert

Om Nordea

Nordea spiller en nøkkelrolle i utformingen og implementeringen av denne banebrytende løsningen.

Ikke la deg lure av e-postsvindel

Om Nordea

Noen raske tips til hvordan du som forretningsdrivende kan avsløre disse svindelforsøkene!

Viser 5 av 236 resultat