Markedsynet: Se gjennom støyen

06-03-14 12:53 | Makroøkonomi

Den 9.mars er det 5 års jubileum for oppgangsmarkedet etter Finanskrisen. Les hva Seniorstrateg Ole Morten Nafstad mener om både tiden frem til i dag og hva som skjer videre.

Etter en urolig start på året har markedene hentet seg inn igjen gjennom februar, og de fleste store børsene er i pluss på året. Det har den siste tiden også kommet noe svakere økonomiske data fra flere regioner, hvor spesielt USA har fått en del oppmerksomhet. Dette skyldes i stor grad det unormalt kalde været som har vært i USA i vinter, og er således forbigående. Derfor bør også investorer se gjennom de svakere dataene så lenge ledende vekstindikatorer peker på bedring i den globale økonomien.

Forventer at global inntjeningsvekst vil stige

Forventninger om bedret økonomisk vekst gjør også at den globale inntjeningsveksten ventes å ta seg opp. Inntjeningsveksten vil komme bredt, men Japan og Europa peker seg ut som de to regionene med størst potensial, som følge av hhv. svak yen og sterk vekst, samt bedrede vekstutsikter og lave marginer. Amerikanske selskaper leverer allerede rekordhøy inntjening, og begrenser med det potensialet fremover, mens bildet er svært blandet for Emerging Markets.

Overvekt aksjer

Med et bedret vekstbilde fremover, lav inflasjon samt fortsatt ekspansiv pengepolitikk, vil aksjer gjøre det best blant aktivaklassene fremover, og de risikable delene av rentemarkedet ha best potensial innenfor rentemarkedet. Derfor opprettholder vi vår overvekt i aksjer, og svake perioder, slik vi så tidligere i år, bør ses på som en god kjøpsmulighet.

Russlands inngripen i Ukraina skaper nervøsitet i markedet

Med å overta kontrollen på Krim-halvøyen i løpet av helgen har Russland og Putin gjort det klart at Ukraina skal betraktes som sin interessesfære, og at EU/NATO/USA skal trå varsomt.  Dette gjør de finansielle markedene nervøse, da det er kimen til en potensiell storkonflikt. Selv om konflikten tilspisser seg i Ukraina, er det dog ikke vårt hovedscenario at det utvikler seg til et nivå hvor den globale økonomiske veksten og inntjeningen rammes. Vi venter derfor ikke, at de finansielle markedene vil være påvirket annet enn på kort sikt, men at russiske aktiva i form av valuta, aksjer og obligasjoner vil være påvirket i en periode. Særlig viktig i konflikten er energiprisene, da Russland er en viktig eksportør av både olje og gass. Vi tar Russland/Øst-Europa til undervekt som følge av den eskalerende situasjonen rundt Ukraina, og flytter pengene til Asia. Emerging Markets vil fremdeles være undervektet.

Se film med Ole-Morten Nafstad her >

For å lese fullversjonen av det månedlige Markedssynet, les her >

Flere nyheter

Viser 5 av 746 resultat

Men in solar panel field

Nordea rangert som en av verdens mest bærekraftige banker

Pressemelding

For andre år på rad er Nordea rangert som et av verdens 100 mest bærekraftige selskaper av Corporate Knights. Nordea er den eneste nordiske banken blant de 1...

Economic Outlook pre-buzz sept 2017

Hold deg oppdatert – bli med på vårt Economic Outlook-webinar

Makroøkonomi

Meld deg på webinaret og sikre deg en utgave av Economic Outlook som publiseres 28. januar

Our-position

Nordeas nominasjonskomite utvides med representant fra Cevian Capital

Pressemelding Generalforsamlingen 2019

Viser 5 av 746 resultat