Q1 blir trolig bare en dump i veien!

28-03-14 13:08 | Investeringer og marked

Nå er rapporteringssesongen for Q4 i USA ferdig, og med det er også 2013 forseglet som det beste året noensinne. Selv om det ble nok et bra år for de amerikanske selskapene i fjor, ble overgangen til 2014 preget av negativ guiding, og nedrevidering av estimater, i hver fall for de nærmeste kvartalene. Mye av dette skyldes den unormalt kalde vinteren som har vært i USA, og dermed satt sitt preg på den økonomiske aktiviteten. Selv om det skulle bli et fall i inntjeningen målt k/k i første kvartal, ligger det likevel an til å bli en marginal vekst målt å/å. Gitt at amerikansk økonomi ventes å ta seg opp utover året, er investorene også villige til å se gjennom et eventuelt svakere første kvartal. De såkalt «early-birds» har startet svakt, men den 8. april begynner ballet for alvor med Alcoa.2013 ble nok et sterkt år for de amerikanske selskapene, hvor alle fire kvartalene tok oss til nye høyder på inntjening per aksje. Avslutningen av året var dog svak når det kom til guidingen for både første kvartal i år og 2014 som sådan. Som det fremgår av grafene under, har estimatene derfor blitt kuttet relativt mye både for første kvartal og 2014 så langt i år.

Ser man på året under ett er det de tre første kvartalene som har blitt rammet av kutt, mens estimatene for fjerde kvartal fremdeles heves. Dette fremkommer av grafen under, men om man ser på de ulike sektorene er det helt klart telekom og forsyning som ventes å bidra mest positivt i første kvartal, mens det jevner seg mer ut i de resterende kvartalene.

Ser vi på hvordan inntjeningen har vokst siden finanskrisen, later første kvartal til å bli det svakeste siden fjerde kvartal 2011. Årsaken denne gangen knytter seg i stor grad til den kalde vinteren som har dempet aktiviteten i store deler av økonomien.

Vi ser allerede fra de såkalte «early-birds» som har rapportert at for eksempel Fed-ex har blitt spesielt hardt rammet av været, og bommet på bunnlinjen med nesten 16% i forhold til hva som var ventet. I sum har de tidligrapporterende selskapene skuffet på bunnlinjen med over 2% og topplinjen med 0,4%. Topplinjen har dog vokst det siste året, mens inntjeningen har falt. Når estimatene har falt såpass mye, er det også en god mulighet for at selskapene nok en gang overrasker positivt, men denne gangen vil trolig inntjeningen falle fra forrige kvartal. Det er dog ingen grunn til å henge med hodet, da de påfølgende kvartalene trolig vil ta oss mot nye toppnivåer for inntjeningen.

Det som blir utfordringen for de amerikanske selskapene fremover i et relativt perspektiv er å opprettholde inntjeningen og marginene, da disse allerede er på et relativt høyt nivå. Den økonomiske bedringen som pågår i USA vil gradvis slå ut i økt lønnspress, som også vil legge press på marginene og inntjeningen. Derfor ser vi også at inntjeningsveksten ventes å være mer moderat i USA enn i de fleste andre markeder. Dette er den viktigste årsaken til at vi undervekter amerikanske selskaper, til tross for at regionen viser en relativt sterk økonomisk- og finansiell situasjon.

Ole Morten Nafstad,
Senior strateg i Nordea

Flere nyheter

Viser 5 av 228 resultat

Blackfriday

Beskytt deg mot shoppingsvindel på Black Friday

Personlig økonomi

Unngå å bli lurt på Black Friday og Cyber Monday

En stor milepæl er nådd – nå har vi hovedkontor i Finland

Om Nordea

Etter at den omvendte grenseoverskridende fusjonen av Nordea Bank AB (publ) inn i Nordea Bank Abp er fullført, har Nordea nå hovedkontor i Finland, som er me...

Ligg i forkant – bli med på vårt Economic Outlook-webinar

Makroøkonomi

Meld deg på webinaret og få Economic Outlook som publiseres 5. september.

Blockchain-plattformen we.trade er lansert

Om Nordea

Nordea spiller en nøkkelrolle i utformingen og implementeringen av denne banebrytende løsningen.

Ikke la deg lure av e-postsvindel

Om Nordea

Noen raske tips til hvordan du som forretningsdrivende kan avsløre disse svindelforsøkene!

Viser 5 av 228 resultat