Markedskommentar: Lave renter for alltid?

12-05-14 13:31 | Investeringer og marked

Det er bred økonomisk bedring i den vestlige verden, hvor amerikansk vekst ser ut til å bli ganske bra, Europa har lagt bak seg sin resesjon, samt at vi ser en stabilisering av utviklingen i kinesisk økonomi. USA reduserer sine ekstraordinære tiltak ved nedskaleringen av kvantitative lettelser (stopper seddelpressen). Ettersom bedre vekst som regel medfører press i økonomien, og dermed oppgang i prisene (inflasjon), så kommer naturligvis spørsmålet om vi nå snarlig står overfor en kraftig oppgang i obligasjonsrentene, og hvordan man som investor skal posisjonere seg for dette?

En naturlig ting å spørre seg selv om da er; dersom vi står overfor en kraftig oppgang i renten, hvorfor har vi da fortsatt så lave renter nå, og hvilken økonomisk utvikling skal til for at rentene skal endre seg brått og vedvarende? Tar vi utgangspunkt i vårt eget nærområde og ser på eurosonen, så kan man undre på om risikoen for renteoppgang er så stor. Mimrer vi litt, så kan vi huske på at eurosonen nettopp har lagt bak seg sin andre økonomiske resesjon på få år. Ja, om man ser på årstall, så har det vært negativ vekst i regionen i 3 av de siste 5 årene. Arbeidsledigheten er skyhøy, og selv om det går bedre nå med tanke på den økonomiske veksten og for selskapenes inntjeningsutsikter, så vil det gå mange år før arbeidsledigheten er nede på et «normalt» nivå. Vi i Nordea venter at arbeidsledigheten kun kommer til å falle rundt et halvt prosentpoeng til utgangen av 2015. Så spørsmålet om vi står overfor en brå renteoppgang burde nok heller bli reformulert til hvor høy rente kan denne økonomien egentlig tåle. Man skal heller ikke glemme at spekulasjonene fremdeles går mer på om den den europeiske sentralbanken kommer til å stimulere mer, ved å senke rentene, eller å iverksette kvantitative lettelser á la de USA og Japan gjennomfører, enn om de kommer til å heve rentene.

I Norge har vi en relativt sterk økonomi, selv om det går noe tråere i 2014 enn det har gjort de siste årene. Likevel, selv med en sterk økonomi, er det grenser for hvor mye høyere renter vi kan ha i Norge enn i eurosonen, før en klart sterkere kronekurs vil utjevne vekstforskjellene igjen.

Rentene vil nok stige, men med lav vekst, lav inflasjon og så høy arbeidsledighet i Europa vil oppgangen være svært moderat. For en renteinvestor betyr dette trolig at rentedurasjon ikke er noe å ha overdrevent frykt for foreløpig. Det er et relativt sikkert «bet» at vi kommer til å leve i et lavrenteregime ennå en lang periode.

 

Leif-Rune Rein, 
Sjefstrateg i Nordea

Flere nyheter

- Endelig, dette har vi ventet på

Pensjon og sparing

TheFactory fintech startups April 2017

Digipig og DigiStocks? Nordea følger nøye med på hva som skjer på fintech-fronten

Om Nordea Digitalbanken

Nordea deltar i fintech-huber og akselleratorer over hele Norden

Press Release Image showing Nordea logo

Et skritt nærmere aksjesparekonto

Investeringer og marked Aktuelt Pensjon og sparing

Finansdepartementet sendte forslag til forskrift om aksjesparekonto på høring i slutten av forrige uke. Høringsfristen er 12. mai i år.

Nordeas konsernsjef snakker om sitt forhold til kundene og om bærekraft

Om Nordea Samfunnsansvar

Nordeas konsernsjef Casper von Koskull beskriver seg selv som en lytter.