Markedskommentar: Børsthriller i India

Sigrid W. Eriksson, strateg i Nordea
14-05-14 12:49 | Investeringer og marked

I skrivende stund avsluttes verdens største valg. I India har 815 millioner velgere avgitt stemme mellom 7. april og 12. mai, og resultatet legges frem førstkommende fredag. Indiske aksjer har gitt meravkastning både mot Emerging Markets og globale aksjer i år, da valgundersøkelser i forkant av valget har vist tiltagende oppslutning til favoritten Narendra Modi og hans parti Bharatiya Janata Party (BJP). Indiske aksjer stiger nå til rekordhøyt nivå i etterkant av «exit polls» som indikerer seier til National Democratic Alliance (NDA), som ledes av Bharatiya Janata Party (BJP). Valget er viktig for den indiske økonomien, da behovet for økonomiske reformer er stort.

Den økonomiske veksten i India er halvert fra toppen på nesten 10% i 2007 til 4,6% i 2012, og estimert 4,9% i 2013. Den sittende regjeringen får mye av skylden for dette på grunn av fravær av økonomiske reformer, korrupsjonsskandaler og tungvint byråkrati som har ført til lav bedriftstillit som følge av usikkerhet knyttet til regelverk rundt store investeringsprosjekter. Investeringer har falt dramatisk, og dermed også økonomisk vekst. I tillegg har den indiske økonomien utfordringer på tilbudssiden som har ført til strukturelt høy inflasjon, som tross noe moderasjon den seneste tiden fremdeles er for høy og en utfordring for økonomien. Pengepolitisk stimuli i form av lavere rente er dermed usannsynlig i nærmeste fremtid. Med underskudd på både driftsbalansen og budsjettbalansen er det heller ikke rom for at myndighetene kan øke utgiftene. Det ventes en gjenopphenting i inneværende år, som begynner og vises i økonomiske ledende indikatorer, men utfordringene er fremdeles store.

De to største partiene, INC (Indian National Congress) og BJP, med hhv. Rahul Gandhi og Narendra Modi som statsministerkandidater, har til forskjell fra tidligere år et ganske ulikt partiprogram. BJP og Modi har tro på industrialisering, investeringer i infrastruktur, forenkling av byråkratiske prosesser, og legge til rette for økte investeringer. INC og Gandhi har som mål å promotere sosial rettferdighet, rettigheter til mat, øke sysselsetting, gjøre utdanning mulig for flertallet av befolkningen, og en mer rettferdig fordeling av velferd blant befolkningen. Oppgangen i indiske aksjer de siste månedene er på bakgrunn av forhåpninger om en stabil regjering, med Narendra Modi og BJP i førersetet, da deres politikk er mer «investorvennlig».

Det er ingen tvil om at India trenger en slagkraftig regjering, som kan øke bedriftstilliten og legge til rette for økte investeringer. India er et underinvestert land, og dermed vil økte investeringer være et svært positivt tegn for økonomien og aksjemarkedet. Det vil dog ta tid å etablere et funksjonelt og transparent system og institusjoner, og aksjemarkedet priser inn høy optimisme til hvor raskt tiltak kan komme i etterkant av valget. «Exit polls» peker nå helt klart i retning av en storseier til Modi og BJP, der også de undersøkelsene som viser de mest forsiktige estimatene er på linje med markedsforventningene. Indiske aksjer prises dog med en premie relativt til andre EM-land, og verdsettelsen er ikke attraktiv absolutt sett. Vi mener at den seneste utviklingen i både inflasjon og ledende indikatorer er positiv, men ønsker også å se en bedring i sykliske makrodata som kredittvekst, industriproduksjon, og konsum, samt bedring i inntjeningsmomentumet før vi blir mer positive til indiske aksjer. Større oppslutning til Modi enn ventet vil helt klart være positivt for indiske aksjer på kort sikt, og dersom Modi klarer å gjennomføre politikken sin vil det være positivt for den indiske økonomien også på lengre sikt.

 

Sigrid Wilter Eriksson,
Strateg i Nordea

Flere nyheter

Viser 5 av 236 resultat

Blackfriday

Beskytt deg mot shoppingsvindel på Black Friday

Personlig økonomi

Unngå å bli lurt på Black Friday og Cyber Monday

En stor milepæl er nådd – nå har vi hovedkontor i Finland

Om Nordea

Etter at den omvendte grenseoverskridende fusjonen av Nordea Bank AB (publ) inn i Nordea Bank Abp er fullført, har Nordea nå hovedkontor i Finland, som er me...

Ligg i forkant – bli med på vårt Economic Outlook-webinar

Makroøkonomi

Meld deg på webinaret og få Economic Outlook som publiseres 5. september.

Blockchain-plattformen we.trade er lansert

Om Nordea

Nordea spiller en nøkkelrolle i utformingen og implementeringen av denne banebrytende løsningen.

Ikke la deg lure av e-postsvindel

Om Nordea

Noen raske tips til hvordan du som forretningsdrivende kan avsløre disse svindelforsøkene!

Viser 5 av 236 resultat