Endringer i markedssynet

11-06-14 3:33 | Investeringer og marked | Makroøkonomi

Det er mange som den siste tiden har påpekt at etter en så lang periode med oppgang i aksjemarkedet må den positive utviklingen snart være over. Det er mange måter å argumentere for dette synet på, både med fundamentale eller mindre fundamentale grunner. Et av argumentene som har blitt nevnt mye i det siste er den lave volatiliteten i markedet. 

Lave svingninger i markedet, eller lav volatilitet på fagspråket, kan bli sett på to måter. Forenklet sagt kan man si at lav volatilitet er et utrykk for at investorene ser at ting beveger seg i riktig retning, at det er få ting som overrasker svært negativt og gir store markedsbevegelser. Med andre ord, en relativt behagelig situasjon for investorene. Den andre måten å se det på er som et faresignal. Rasjonale er at når volatiliteten har blitt for lav så har investorene blitt for selvtilfredse, eller at eufori har oppstått. Tanken er at investorene blir for komfortable og feilpriser risikoen for fremtidig utvikling, frem til de plutselig blir dratt ned på jorden, og usikkerheten og volatiliteten øker igjen. I så fall er ikke lav volatilitet ikke positivt, men et faresignal. Selv om jeg har stor forståelse for denne måten å tenke på, fordi det ofte er når himmelen er skyfri og man slapper helt av at de negative overraskelsene kommer. Jeg mener likevel at det som regel ikke er den lave volatiliteten i seg selv som medfører korreksjoner og nedturer, men heller endringer i de fundamentale forholdene (økonomiske utsikter, inntjeningsforventninger, økt risiko gjennom finans-, penge- eller geopolitikk, verdsettelse, etc.).

Unntakene er selvfølgelig når markedet har gått helt av skaftet, og det er vanskelig å finne naturlige forklaringer på hvorfor forholdene i markedet er som de er. Der er vi ikke i dag, og dette går det faktisk å lage enkle modeller for å se på. Dersom vi relaterer den lave volatiliteten (målt ved VIX for S&P 500, den mest brukte indikatoren på forventet volatilitet i markedet), mot faktisk prising på den amerikanske børsindeksen S&P500, gir den ingen signaler om at vi er i en unntakssituasjon med naiv eufori. Faktisk indikerer den at situasjonen vi opplever i dag er relativt normal, og kan forklares som optimistisk men realistisk. Riktig nok er vi i den øvre halvdelen av grafen, ettersom aksjer har gitt god avkastning i en periode hvor svingningene er lave, men heller ikke mer enn det, og et nivå som historisk har vart lenge under stigende markeder.

Så observerer vi virkelig et faresignal? Nei, egentlig ikke. Dette betyr naturligvis ikke at vi ikke kan oppleve korreksjoner og nedturer fremover, men da utløses det trolig ikke av den lave volatiliteten i seg selv, men som følge av at de fundamentale faktorene endrer seg gjennom svakere vekstutsikter eller at vi blir rammet av et eller annet eksternt sjokk. Så “faresignalet” den lave volatiliteten gir er hverken kraftig eller alarmerende i mine øyne.

Endringer i markedssynet for juni

Nok en gang beholder vi overvekten i aksjer og undervekten i renter i vår investerings-strategi. Dog trekkes all kapital ut fra lange renter og reinvesteres i kontanter inntil videre.

Se video-oppsummering (youtube) med senior strateg Ole-Morten Nafstad >

Les hele rapporten (pdf) med markedssynet for juni >

Leif-Rune Husebye Rein,

Leder for investeringsstrategene i Nordea

Flere nyheter

Press Release Image showing Nordea logo

Et skritt nærmere aksjesparekonto

Investeringer og marked Aktuelt Pensjon og sparing

Finansdepartementet sendte forslag til forskrift om aksjesparekonto på høring i slutten av forrige uke. Høringsfristen er 12. mai i år.

Nordea Economic Outlook, mars 2017: Veksten tiltar

Pressemelding

Veksten i norsk økonomi tiltar. Oljeinvesteringene faller fortsatt, men fallet avtar samtidig som effekten av lave renter, svak krone og ekspansiv finanspoli...

Nordeas konsernsjef snakker om sitt forhold til kundene og om bærekraft

Om Nordea Samfunnsansvar

Nordeas konsernsjef Casper von Koskull beskriver seg selv som en lytter.