Markedssynet: Tid for neste steg

10-10-14 15:32 | Investeringer og marked

I vår investeringsstrategi for oktober øker vi aksjeandelen, og tar korte renter til undervekt.

Gjennom tredje kvartal steg globale aksjer målt i norske kroner, til tross for mye kortsiktig støy. Noe av det mest fremtredende var at sentralbankene forbereder ulik kurs, samt geopolitisk uro. Likevel, selv om det er mye kortsiktig støy, mener vi det er fundamentale grunner til at aksjer vil gjøre det bedre enn renter fremover. Eventuelle markedskorreksjoner bør etter vårt syn sees på som gode kjøpsmuligheter for langsiktige investorer.

Det er mange ting markedene for tiden prøver å fordøye. Vi har fått signaler om at Fed (den amerikanske sentralbanken) nærmer seg første renteheving, og at QE (red.: finanskrise-redningspakke) blir faset ut i oktober. Fra Den europeiske sentralbanken, ECB, får vi lovnader om at det kan komme et fullskala QE-program, men uvisst når. Dette skaper store bevegelser i valutamarkedet, også fordi spekulantene for tiden har svært store veddemål på blant annet sterkere dollar og svakere euro. I tillegg har vi fått blandede makrodata den siste tiden, hvor noen regioner peker seg ut i sterkere retning enn andre, verdsettelsen fremstår som krevende i enkelte markeder og aktiva, enkelte børser vaker rundt rekordnoteringer, vi nærmer oss ny rapporteringssesong etc.

På det aller siste har det også blusset opp uroligheter i Hong Kong som knytter seg til ønske om mer politiske reformer og mindre innblanding fra Kina i det politiske livet. Sosial uro er det myndighetene i Kina og internasjonale investorer ønsker minst i den regionen. Samtidig er volatiliteten på svært lave nivåer fordi vi vet at sentralbankene ikke kommer til å risikere noe, den økonomiske veksten globalt bedres og gir med det håp om økt selskapsinntjening.

Dette er en kortversjon av markedssynet. Les den fulle rapporten her >

Vi har samtidig tre videoer som gir deg god markedsoppdatering:

 

 

 

 

 

Flere nyheter

Hold av en plass på første rad til Nordeas Economic Outlook

Makroøkonomi

Meld deg på webinaret på ditt lokale språk, og motta rapporten så snart den kommer ut 24. april.

Nordea

Nordea stopper investeringer i Facebook for Stars-fondene

Responsible investment Bærekraft

Nordeas Responsible Investment-team har besluttet å midlertidig stanse investering i Facebook for Stars-fondene.

Nordea's re-domiciliation

Derfor foreslår vi flytting til bankunionen

Om Nordea

Nordeas styre foreslår for generalforsamlingen å flytte Nordeas hovedkontor og morselskap fra Sverige til bankunionen.

Det gir forretningsmessig mening å investere i kvinnelige ledere

Om Nordea Bærekraft

Kjønnsbalanse gis nå stadig større oppmerksomhet, og det er allment anerkjent at det er en viktig faktor for forretningsmessig suksess.