– Å investere med hjerte og hjerne er god butikk

01-12-14 13:44 | Bærekraft | Investeringer og marked

Nordea vet at bærekraftige selskaper bygger fremtiden og gir god avkastning til eierne. Det europeiske magasinet Capital Finance International har kåret Nordea til den beste i Europa til å ta hensyn til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG) i sine investeringer.Alle kapitalforvaltere tar utgangspunkt i økonomiske nøkkeltall. Nordea engasjerer seg i tillegg for at sparepengene blir forvaltet på en forsvarlig måte. Det er bra for kunden og det er bra for samfunnet. Derfor vurderer Nordea hvordan selskaper forholder seg til menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljø og forretningsetikk når de gjør sine investeringer.

Nordea kaller det avkastning med ansvar.

På bakgrunn av sin forvaltningspraksis ble Nordea denne uken kåret til Beste ESG-forvalter i Europa i 2014 av magasinet Capital Finance International (CFI). – Vi er beæret over å få denne prisen som bekrefter at det er riktig av oss å integrere miljømessige og sosiale aspekter i alle deler av fondsforvaltningen, sier Sasja Beslik, leder for ansvarlige investeringer i Nordea.

Avkastning med ansvar lønner seg

- Vi er ledende i Europa på ESG, og vi jobber aktivt med å finne de beste løsningene for kundene våre og skape avkastning med ansvar. Å investere med hjerte og hjerne er god butikk. Stadig flere undersøkelser viser at bærekraftige fond gjør det bedre eller like bra som tradisjonelle fond, fortsetter Beslik, og viser blant annet til en undersøkelse fra Deutsche Bank.

I Nordea blir alle selskaper screenet på ESG og får en score. For at et selskap skal vurderes av fondsforvalteren må selskapet oppnå en minstescore. I tillegg har Nordea egne fond der terskelen for hensynet til ESG er høyere. I Nordea Norge er det i dag fondene Emerging StarsNordic Stars og Nordea Stabile Aksjer Global Etisk som kun tar inn selskaper som har særlig fokus på bærekraft i sin virksomhet og som derfor scorer ekstra bra på ESG.

Juryens uttalelse: “Nordea har god forståelse for fordelene investorene oppnår når forvalterne tar hensyn til miljømessige, sosiale og forretningsetiske faktorer i sin utvelgelse av aktiver. Selskapet har jobbet jevnt og trutt i mange år med å integrere ESG-vurderinger i sine investerings-beslutninger. Nordea har hatt en klar målsetning om å ekskludere investeringer som bryter med bankens ESG-prinsipper, og det er tydelig for oss at produktene deres har blitt desto bedre som et resultat av den strenge granskningen. Styrets sammensetning, revisjonsreglene og compliance-prosedyrene gjenspeiler Nordeas gode forretningsetiske prinsipper og praksis. Risikostyringen er eksemplarisk, og vinneren gjør alt som er mulig for å drive virksomheten så lønnsomt som mulig, men med integritet. Det er med glede vi kårer Nordea til vinner av CFI.co-prisen Best ESG Investment Process, Europe.”

Om CFI

CFI er et London-basert magasin som dekker fagområdene økonomi, finans og industri. Magasinet kommer ut både i en papirversjon og en nettutgave (www.cfi.co). Ettersom ESG blir gitt stadig mer oppmerksomhet i CFIs nominasjonsprosesser, ble det i år besluttet å opprette en pris som kun fokuserer på ESG. Vinneren velges ut av en egen jury i CFI, basert på nominerte kandidater.

Om ESG og Nordeas investeringsprosess

Nordea er overbevist om at vurderinger av ESG-forhold må inngå som en naturlig del av fondsforvaltningen og at dette er en forutsetning for å oppnå best mulig avkastning på sikt. Miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold utgjør i stadig større grad en risiko samtidig som det gir muligheter. Derfor jobber vi med å innarbeide vurderinger av ESG-forhold i våre investeringsanalyser. Potensielt kan det gi bedre avkastning, og det er i det minste en måte å styre risikoen i en investeringsportefølje på. Nordea Asset Management har som mål å gi kundene god avkastning, og derfor må vi ta hensyn til ESG-forhold i alle våre investeringsfond.

Flere nyheter

Economic-Outlook

Hold av en plass på første rad til Nordeas Economic Outlook

Makroøkonomi

Meld deg på webinaret på ditt lokale språk, og motta rapporten så snart den kommer ut 24. januar.

Investing in fintechs to accelerate innnovation

Investerer i fintech for å sette fart i innovasjonen

Investeringer og marked Om Nordea

Nordea jobber kontinuerlig med å finne måter å få fart på innovasjonen på for å styrke tilbudet til kundene. Derfor har vi opprettet Nordea Ventures. Vi har...

Housing report

Nordea ser på boligtrendene i Norden

Investeringer og marked Om Nordea

I en ny rapport ser Nordeas analytikere på den siste utviklingen i boligmarkedet i hvert av de nordiske landene og hva vi kan forvente fremover.

Nordea i partnerskap med Tink

Om Nordea

Nordea i dag offentliggjør at banken har inngått en lisensavtale med det svenske fintech-selskapet Tink

Slush_Sami_Heiskanen

#NordeaSlush17 – Skape vekstpotensial

Om Nordea

Nordea er en av hovedpartnerne i Slush Helsinki, som er det ledende gründer- og teknologiarrangementet i Europa. Nå er det mindre enn én måned til det braker...