Markedssynet: 2015 gir økte forskjeller

08-01-15 23:56 | Investeringer og marked

2014 ble avsluttet med store svingninger i de fleste store aktiva, men det fundamentale var ikke nevneverdig endret til tross for disse svingningene. Som følge av bedringen i det globale økonomiske vekstbildet, inntjeningen til selskapene bedres, og sentralbankene i sum er støttende, gir dette god fundamental støtte til aksjer. Selv med sterk oppgang flere år på rad er framtidsutsiktene for aksjemarkedet fortsatt lovende for det kommende året, og vi holder fast ved strategien med overvekt aksjer og undervekt renter.

Vi venter dog å se økte forskjeller på avkastning mellom de ulike aktivaklassene det kommende året. Årsaken til dette er tiltagende forskjeller i den økonomiske veksten, selskapsinntjeningen, renteutviklingen og sentralbankpolitikken. I aksjemarkedet venter vi å se vestlige markeder fortsette å gi en høyere avkastning enn fremvoksende markeder. Europa og Japan har størst potensial, godt støttet av svakere valuta, flere sentralbanktiltak og høyere inntjeningsvekst. Fremvoksende markeder omstiller seg fremdeles til lavere vekst, noe som vil tynge relativt sett mer enn i den vestlige verden. USA vil være den sterkeste regionen både når det kommer til kvaliteten på økonomisk vekst og selskapsinntjening. Rentemarkedet som sådan vil få det stadig tøffere med å levere god avkastning. En gjentagelse av de siste årenes avkastning gjennom både lavere renter og marginer, også i 2015, vil være utopi. Forskjellene mellom segmentene blir dog stadig mer viktig, og vi ser best potensial i High Yield-obligasjoner, selv om potensialet fremdeles er magert. De største negative risikofaktorene knytter seg til økonomisk vekst, raskere enn ventet heving av amerikansk styringsrente og geopolitikk/politikk.

Oljeprisen har korrigert kraftig siden i fjor sommer, og mange frykter at dette er et signal på kollaps i økonomisk vekst. Det de glemmer er at oljeprisen faller på grunn av sterkere tilbudsside både fra OPECs oljeproduksjon og amerikansk skiferolje. Lavere oljepris gir støtte til økonomisk vekst da for eksempel transport- og fyringskostnader blir lavere. Dette gir rom for høyere forbruk av andre varer. Lavere oljepriser presser inflasjonen ned. Inflasjonen vil på kort sikt falle, og på mellomlang sikt vil også kjerneinflasjonen påvirkes. Dette er et ytterligere argument for fortsatte pengepolitiske tiltak. Effekten på aksjemarkedene er i hovedsak positiv. Selskapsinntjeningen støttes av bedre økonomiske utsikter og fallende kostnader, men energisektoren vil merke en negativ effekt.

Dette var første del av den månedlige rapporten med Nordea-strategens  markedssyn. 

Klikk her for å lese hele Markedssynet med rente- og aksjeanbefalingene også >

Klikk her for å se kort video om markedssynet >

Skrevet av Ole Morten Nafstad,
Seniorstrateg i Nordea

Read more news

- Endelig, dette har vi ventet på

Pensjon og sparing

TheFactory fintech startups April 2017

Digipig og DigiStocks? Nordea følger nøye med på hva som skjer på fintech-fronten

Om Nordea Digitalbanken

Nordea deltar i fintech-huber og akselleratorer over hele Norden

Press Release Image showing Nordea logo

Et skritt nærmere aksjesparekonto

Investeringer og marked Aktuelt Pensjon og sparing

Finansdepartementet sendte forslag til forskrift om aksjesparekonto på høring i slutten av forrige uke. Høringsfristen er 12. mai i år.

Nordeas konsernsjef snakker om sitt forhold til kundene og om bærekraft

Om Nordea Samfunnsansvar

Nordeas konsernsjef Casper von Koskull beskriver seg selv som en lytter.