Den sveitsiske sentralbanken (SNB) overrasket alle

Ole-Morten Nafstad, seniorstrateg i Nordea
17-01-15 1:52 | Investeringer og marked

SNB fjernet gulvet på sveitserfrancen mot euro. Stategen forklarer hva det betyr for investeringsstrategien og de med valutaeksponering i CHF.

Torsdag (15.jan) ble det sendt sjokkbølger i valutamarkedet når den sveitsiske sentralbanken (SNB) valgte å forlate strategien om å ha et gulv på 1,20 mellom euro og sveitsiske franc. Dette gjorde at vi fikk svært kraftig og sjeldent stort utslag på valutakursene. Spørsmålet er hvorfor dette skjer og hvilke implikasjoner dette har for investorer. I vår investeringsstrategi er vi ikke valutasikret på aksjeporteføljen, så en norsk investor vil i rene valutatermer tjene på en slik bevegelse som vi så i går. Det er helt på det rene at de som spekulerer i valuta i form av ordinære valuta lån, har fått føle på den risikoen de tar ved slike transaksjoner.

Når eurokrisen rammet som hardest, og søken etter trygge havner i valutamarkedet, pekte sveitsiske franc seg ut som en trygg havn. Dette gjorde også sitt til at den sveitsiske sentralbanken valgte å sette et gulv på 1,20 mot euro, mao ord at de vil kjøpe euro og selge franc for å holde kursen på et nivå som ikke er lavere enn 1,20. I går signaliserte de at de ikke vil forsvare dette nivået mer, men la kursen flyte fritt igjen. Det skapte en enorm volatilitet som kan ses fra grafene under. Grafen til venstre viser utviklingen i EUR/CHF, og den til høyre viser dagsvolatiliteten. Sistnevnte mangler sidestykke. Hvorfor gjør sentralbanken dette nå? Her kan man bare spekulere, men den mest åpenbare er trolig knyttet til at ECB antagelig står svært nær å starte med kvantitative lettelser, noe som vil kunne svekke euroen kraftig, og med det gjøre det svært kostbart for den sveitsiske sentralbanken å skulle videreføre 1,20 politikken.

Sett fra et økonomisk perspektiv er det liten tvil om at dette vil skape et kraftig negativt sjokk for den store sveitsiske eksportindustrien. I vår investeringsstrategi har vi en åpen tilnærming til valutamarkedet i aksjestrategien, og har således en positiv effekt av siste tids hendelser sett fra en norsk investor sitt ståsted. Det sveitsiske markedet utgjør ca 15% av vårt Europa benchmark. Gitt at vi har overvekt Europa og undervekt Norge har dette slått ytterligere positivt ut, selv om en del av valutagevinsten blir motvirket av et kraftig fall i sveitsiske aksjer. For rentemarkedet har 10-årig sveitsisk statsrente falt under null i dag, som første vestlige marked.

Sveits er uomtvistelig en trygg havn for investorer, så siste tids hendelser rokker ikke ved det. Om man på noen måte skal stille seg undrende til det den sveitsiske sentralbanken gjorde, er at kanskje den viktigste oppgaven sentralbanker har i dagens situasjon er å sørge for en stabil og forutsigbar situasjon for markedene. Gårsdagens trekk fra Sveits bidro ikke til dette, men som sagt har det trolig noe med hva vi kan vente fra ECB, som i sin tur vil være markedsvennlig.

Et siste element som kan nevnes i denne sammenheng er de som har valutalån, noe mange har tatt mot sveitsiske franc. Siste hendelser viser bare hvilken risiko som er vedheftet denne type løsninger, og dersom ECB kommer med kraftfulle tiltak i form av QE, er trolig eneste retning for euroen ned.

Volatiliteten fortsetter med andre ord i alle aktiva, noe man som investor vil få betalt for over tid.

Ole Morten Nafstad,
Seniorstrateg i Nordea

Flere nyheter

Hold av en plass på første rad til Nordeas Economic Outlook

Makroøkonomi

Meld deg på webinaret på ditt lokale språk, og motta rapporten så snart den kommer ut 24. april.

Nordea

Nordea stopper investeringer i Facebook for Stars-fondene

Responsible investment Bærekraft

Nordeas Responsible Investment-team har besluttet å midlertidig stanse investering i Facebook for Stars-fondene.

Nordea's re-domiciliation

Derfor foreslår vi flytting til bankunionen

Om Nordea

Nordeas styre foreslår for generalforsamlingen å flytte Nordeas hovedkontor og morselskap fra Sverige til bankunionen.

Det gir forretningsmessig mening å investere i kvinnelige ledere

Om Nordea Bærekraft

Kjønnsbalanse gis nå stadig større oppmerksomhet, og det er allment anerkjent at det er en viktig faktor for forretningsmessig suksess.