Å binde eller ikke binde – det er spørsmålet

Forbrukerøkonom Elin Reitan mener at å binde renten kan være bra for de som ønsker forutsigbarhet.
19-01-15 11:07 | Bolig | Personlig økonomi

Lurer du på om du skal binde renten på boliglånet ditt? Ikke for å tjene penger, sier forbrukerøkonom. Her er svar på de fem vanligste spørsmålene vi får om fastrente.

Om du binder renten skal det kun være som en forsikring for at du skal kunne sove godt om natten.  Fastrente er ikke noe man bør spekulere i. Det sier Nordeas forbrukerøkonom Elin Reitan.

- Om målet er å tjene penger har ikke fastrente vært å anbefale. Fordelen med fastrente er at man slipper å bekymre seg for rentesvingninger. For de med stram økonomi kan det være hensiktsmessig å velge fastrente. Nå som fastrenten er så lav kan det imidlertid også være en fordel for andre grupper å vurdere det, men da er det viktig å ha i bakhodet at man historisk sett har betalt mer for fastrente enn flytende rente, sier Reitan.

Bør jeg binde renten på lånet mitt?

Svar: Dersom man binder renten på boliglånet vil ikke rentekostnadene forandre seg i bindingsperioden. Dette gir full oversikt over lånets kostnader, og medfører at du får like rentekostnader uansett om renten stiger eller faller. For de med behov for forutsigbarhet i sin privatøkonomi har det vært hensiktsmessig å velge fastrente for å forsikre seg mot renteoppgang. Fordelen med fastrente er at man slipper å bekymre seg for rentesvingninger. Historisk sett har man betalt litt ekstra for dette.

Hvorfor er den faste renten lavere enn den flytende nå?

Svar: Vanligvis er den flytende renten lavere enn fastrenten, mens man nå kan få lavere rente ved å binde den. Boliglånsprisene til Nordea er basert på en vurdering av markedet og konkurransesituasjonen. Dersom pengemarkedsrenten faller ytterligere, så skal man ikke se bort fra at boliglånsrenten vil gå ned. Likevel er det mer enn pengemarkedsrenten som bestemmer bankens finansieringskostnader.

Hva skjer hvis jeg ønsker å kjøpe meg ny bolig mens jeg har fastrente?

Svar: Flere kunder lurer på om man bør unngå å binde renten dersom man har tenkt til å kjøpe ny bolig i løpet av bindingstiden. I utgangspunktet kan det være mulig å flytte sikkerheten på eksisterende lån til ny bolig uten brudd på avtalen. Dersom du planlegger å kjøpe bolig i løpet av kort tid anbefaler vi at du snakker med din rådgiver før du eventuelt vurderer å binde renten på det eksisterende lånet ditt.

Hva skjer hvis jeg vil nedbetale boliglånet mitt?

Svar: Dersom man har bundet renten og man ønsker å nedbetale hele eller deler av lånet i rentebindingsperioden, og rentenivået har sunket siden fastrenteperioden startet, vil differansen mellom den avtalte renten og den gjeldende markedsrenten legges til lånets totale beløp. Dette kalles overkurs. Dersom rentenivået har gått opp vil det bli regnet ut en differanse som vil bli trukket fra lånets totale beløp. Dette er underkurs. Rentetapet eller rentegevinsten regnes ut i fra blant annet hvor lenge det er igjen av den opprinnelige avtalte bindingsperioden og i forhold til størrelsen på endringen, det vil si om det er hele eller deler av lånet som skal innfris eller endres.

Kan jeg gjøre om deler av lånet mitt til fastrente og beholde en del flytende?

Svar: Fastrente på boliglånet medfører forutsigbare rentekostnader men mindre fleksibilitet. Med flytende rente er kundene sensitive i forhold til renteendringer men har fleksibilitet hva gjelder ekstraordinære nedbetalinger, endret løpetid og avdragsfrihet. Det er ikke uvanlig for en kunde å ha begge deler. Har man fastrente på deler av lånet er rentekostnaden på den delen forutsigbar mens man fortsatt har fleksibilitet på den delen av lånet som har flytende rente.

Flere nyheter

Viser 5 av 234 resultat

Blackfriday

Beskytt deg mot shoppingsvindel på Black Friday

Personlig økonomi

Unngå å bli lurt på Black Friday og Cyber Monday

En stor milepæl er nådd – nå har vi hovedkontor i Finland

Om Nordea

Etter at den omvendte grenseoverskridende fusjonen av Nordea Bank AB (publ) inn i Nordea Bank Abp er fullført, har Nordea nå hovedkontor i Finland, som er me...

Ligg i forkant – bli med på vårt Economic Outlook-webinar

Makroøkonomi

Meld deg på webinaret og få Economic Outlook som publiseres 5. september.

Blockchain-plattformen we.trade er lansert

Om Nordea

Nordea spiller en nøkkelrolle i utformingen og implementeringen av denne banebrytende løsningen.

Ikke la deg lure av e-postsvindel

Om Nordea

Noen raske tips til hvordan du som forretningsdrivende kan avsløre disse svindelforsøkene!

Viser 5 av 234 resultat