Gode sparealternativer til sparekonto

29-01-15 13:00 | Pensjon og sparing | Personlig økonomi

Innskuddsrenten er rekordlav og styringsrenten i Norges Bank ligger på bare 1,25%. Nordeas eksperter mener styringsrenten vil holde seg lav lenge og at det kan komme et nytt rentekutt allerede i mars. Men hva nå? Hvilke alternativer har du når vi har så lave renter? 

Tradisjonelle sparekonti ikke lenger like attraktivt

Til nå har mange sett seg fornøyd med å spare på sparekonti og hatt en forventning om at pengene vil vokse hvert år med en risikofri lav årlig avkastning. Med dagens rentenivå blir sparere og investorer nødt til å se på alternative muligheter for en bedre avkastning.

Hvilke avkastningskrav har du?

Har du et bevisst forhold til hvor mye din sparekapital eller formue skal vokse årlig? En dyktig investeringsrådgiver vil kunne finne balansen mellom din forventede avkastning og ønsket risiko. Det å ha et realistisk forhold til begge deler er viktig.

Individuell spareplan

Det er viktig å ha en oversiktlig spareplan tilpasset akkurat deg. Denne vil gi deg forutsigbarhet og trygghet på veien til å nå dine sparemål. Det er også viktig at denne følges og oppdateres i god dialog med din investeringsrådgiver. Nordeas kunder får tilbud om kontinuerlig oppfølging av sin spareplan.

Nordeas porteføljekonsept

Nordeas strateger jobber kontinuerlig med å utvikle og følge opp de anbefalte Nordea-porteføljene. Endringer i anbefalingene er begrunnet i det månedlige markedssynet. Porteføljene består av en rentedel og en aksjedel. For å få riktig spareportefølje tilpasset deg og din økonomi bruker våre rådgivere et rådgivningsverktøy for å finne din anbefalte portefølje.

De populære Plan-fondene følger anbefalingene

Så hva gjør du da, når du har funnet ut at du føler deg trygg på at du kan investere mer langsiktig og øke risikoen noe? Nordea har utviklet egne fond som følger de anbefalte porteføljene og kalles Plan-fond. Med disse fondene øker du muligheten for bedre avkastning enn å spare tradisjonelt.

Tidsaktuelle Plan-fond

Nordea Plan 10 er kombinasjonsfondet med normalt 10 prosent i aksjer. Denne 10 prosent-andelen er det lille ekstra som kan få en forsiktig portefølje til å vokse litt mer enn en sparekonto.

Nordea Plan 30 er kombinasjonsfondet med normalt 30 prosent aksjeandel. Her får du en større aksjeandel, og dermed noe større svingninger i fondets verdi og muligheten for en bedre avkastning.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

 

Flere nyheter

Housing report

Nordea ser på boligtrendene i Norden

Investeringer og marked Om Nordea

I en ny rapport ser Nordeas analytikere på den siste utviklingen i boligmarkedet i hvert av de nordiske landene og hva vi kan forvente fremover.

Nordea i partnerskap med Tink

Om Nordea

Nordea i dag offentliggjør at banken har inngått en lisensavtale med det svenske fintech-selskapet Tink

Slush_Sami_Heiskanen

#NordeaSlush17 – Skape vekstpotensial

Om Nordea

Nordea er en av hovedpartnerne i Slush Helsinki, som er det ledende gründer- og teknologiarrangementet i Europa. Nå er det mindre enn én måned til det braker...

Nordea TxB wins prominent Banker award

Awards and organisational news Om Nordea Priser

Nordea Transaction Banking has, for the second year in a row, won The Banker’s Transaction Banking Award for the Nordic region.

Ønsk robotene velkommen

Makroøkonomi

Hva har en farmasøyt, en sikkerhetsvakt og en kjøkkensjef til felles?