Er du fondssparer eller kontosparer?

25-02-15 14:03 | Pensjon og sparing | Personlig økonomi

Hvilken spareform som passer for deg varierer etter hva som er målet med sparingen og hvilken tidshorisont du har. Det finnes ikke ett rett svar på hvordan man bør spare. Vi gir deg tre alternativer og en kjapp innføring.

 

Hvorfor er det lurt å spare?

Lykke kan ikke kjøpes for penger, men penger kan bidra til å oppfylle ønskene dine. Mye av det vi ønsker oss, har vi ikke råd til med én gang. Derfor er det lurt å spare, enten det er til en stor ferie, pensjon, fritidsbolig eller til barna dine. Det er ofte ikke så mye som skal til for å opparbeide seg det lille ekstra man trenger for å nå målet.

Hvordan kan jeg spare?

Det finnes mange ulike former for sparing. Hvilken type som passer deg avhenger av hva du ønsker å spare til, når du ønsker å få tilgang til pengene og hvilken risiko din økonomi har råd til. Under følger en innføring i de vanligste spareformene rangert fra høyest til lavest risiko.

 • Enkeltaksjer - En aksje er en eierandel i et aksjeselskap. Du skyter inn penger i selskapet og blir medeier. Stiger verdien på andelene dine blir avkastningen positiv, synker verdien på andelene blir avkastningen negativ.

 • Aksjefond – Et aksjefond skal bestå av minimum 80 prosent aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer. Et aksjefond investerer i minst 16 selskaper. Her får du med deg oppturene og nedturene i markedet og du er ikke avhengig av én bedrift alene.

 • Kombinasjonsfond – Et kombinasjonsfond er en blanding av aksjer og rentepapirer. Å spare i kombinasjonsfond passer for deg som ønsker å ta moderat risiko, men kan tåle verdisvingninger. Hvor stor andel som er aksjer og hvor stor andel som er rentepapirer kan man sjekke før man kjøper seg inn i fondet.

 • Rentefond - I rene rentefond investeres pengene kun i rentebærende verdipapirer. Et rentebærende papir er et gjeldsbrev med en bestemt løpetid og kan kategoriseres som enda lavere risiko da man unngår aksjer helt. Å spare i rentefond passer for deg som ikke ønsker aksjemarkedets svingninger, men som samtidig ønsker å få litt mer avkastning enn du får på bankkonto – uten å ta for stor risiko.

 • Boligsparing for ungdom (BSU) er en sparekonto for deg som er 33 år eller yngre, har skattbar inntekt og ønsker å spare til bolig. BSU kontoen har svært gode renter og har du skattbar inntekt får du igjen inntil 5.000 kroner i spart skatt. Pengene du har på BSU er øremerket til boligsparing og maksbeløpet per år er 25.000 kr.

 • Boligsparekonto har samme rente som en BSU-konto og pengene øremerkes bolig. Du kan spare inntil 300.000 kroner ved å sette inn enkeltinnskudd eller ha en fast spareavtale til kontoen.

 • Bufferspar er en sparekonto for uforutsette hendelser. Med Bufferspar får du bedre rente på sparepengene dersom du sparer kr 500,00 eller mer hver måned. Er det måneder du ikke ønsker å spare, blir renten lavere den måneden.

 • En sparekonto er en konto som kan velges hvis det ikke er ønskelig med fast sparing men likevel med høyere rente enn på brukskonto

 • En brukskonto er en rentebærende bankkonto. Rente og avkastning er som regel lav på denne type konto.

Hvilken spareform passer for meg?

Eksemplene under illustrerer mangfoldet av sparealternativer. Dersom du er usikker på sparingen din, vil det være å anbefale å oppsøke en rådgiver, enten ved å gå i banken eller via et nettmøte.

Spare til bolig:

 • Ingen risiko: BSU/boligsparekonto (anbefales om mulig)
 • Middels risiko: Kombinasjonsfond med lav aksjeandel
 • Høy risiko: Aksjefond/enkeltaksjer

Spare til pensjon – Risikoen på forskjellige kombinasjonsfond vil variere fra alder og sparehorisont på hver person, og et møte med rådgiver er å anbefale.  Alternativene under illustrerer mulighetene du har:

 • Lite risiko: Kombinasjonsfond med lav aksjeandel
 • Middels risiko: Kombinasjonsfond med høy aksjeandel
 • Høy risiko: Aksjefond

Spare til ferier (litt større):

 • Ingen risiko: Sparekonto
 • Middels risiko: Kombinasjonsfond med lav aksjeandel
 • Høy risiko: Kombinasjonsfond med høy aksjeandel

Spare til barnas første bolig:

 • Ingen risiko: Boligsparekonto
 • Middels risiko: Kombinasjonsfond
 • Høy risiko: Kombinasjonsfond med høy aksjeandel

Spare til bil/båt/hytte – Valg av risiko og avkastning er avhengig av sparehorisont og derfor vil risikoen variere fra person til person. Et møte med rådgiver anbefales.

 

Flere nyheter

Press Release Image showing Nordea logo

Et skritt nærmere aksjesparekonto

Investeringer og marked Aktuelt Pensjon og sparing

Finansdepartementet sendte forslag til forskrift om aksjesparekonto på høring i slutten av forrige uke. Høringsfristen er 12. mai i år.

Nordeas konsernsjef snakker om sitt forhold til kundene og om bærekraft

Om Nordea Samfunnsansvar

Nordeas konsernsjef Casper von Koskull beskriver seg selv som en lytter.

Nordea-fond hedret med Morningstar-pris

Awards Pensjon og sparing Aktuelt Investeringer og marked

Fondsforvalter Mats Andersson reiser hvert år rundt og besøker mer enn 200 små selskaper og bedrifter. Nå er suksessfondet Nordic Small Cap hedret med pris a...