Markedsuro i mai - hva skjer og hva bør man gjøre?

Ole Morten Nafstad, Senior Strateg i Nordea
11-05-15 18:38 | Investeringer og marked

De siste ukene har det vært tiltagende volatilitet i markedet generelt, ikke bare aksjer, men også rente, valuta og råvaremarkedet. Noe av dynamikken vi har sett har vært fallende aksjer, stigende renter, sterkere norsk krone, svakere dollar og høyere oljepris. En slik dynamikk er ikke helt vanlig, men så lever vi ikke i en vanlig tid heller. Rentene er eksepsjonelt lave, verdsettelsen er dyr i enkelte regioner, og når da den amerikanske sentralbanksjefen går ut og påpeker nettopp dette, samtidig som det også hintes om en enorm boble i tyske statsobligasjoner, da har man mye av grunnlaget for dagens markedsuro. Hva skal man gjøre? Som alltid – hold fast ved strategien, sørg for å rebalansere og fokuser på det fundamentale.

Det er uomtvistelig at volatiliteten har tatt seg opp i stort sett alle aktivaklasser så langt i andre kvartal. Etter å ha lagt bak seg en periode hvor svak oljepris og sterk dollar har skapt bekymring, ser det nå ut som et nytt sett med bekymringer seiler opp. Fokus på verdsettelsen av aksjer, nivået på statsrentene, samtidig som den amerikanske sentralbanken nærmer seg første renteheving, inflasjonsforventningene begynner å stige og oljeprisen ligger mellom $65-70/fat. Det som åpenbart satte fart på markedet var når sentralbanksjef Yellen kommenterte at amerikanske aksjer var dyrt verdsatt. Uttalelsen i seg selv bør ikke komme som noen overraskelse, for vi kan alle se at amerikanske aksjer er stivt priset. Det faktum at aksjer er dyrt verdsatt har ikke har vært et problem da rentene er så lave, så den relative verdsettelsen er i klar favør av aksjer. Problemet nå er at nettopp Yellen kommenterer at aksjer er dyre. Da tolker markedet det som at rentenivået skal opp, hvilket i prinsippet gjør at den relative verdsettelsen mellom aksjer og renter blir dårligere for aksjer, samtidig som en renteinvestor får negativ avkastning med stigende renter. Følgelig er det gode argumenter for å selge begge aktiva. Hva Yellen egentlig prøvde så si vites foreløpig ikke, men hun har i hvert fall fått så fart på markedene som man ikke har sett siden «taper tantrum» i 2013. Den gang varte uroen i noen få måneder, før markedet roet seg etter reprisingen.

En annen mulighet er jo rent teoretisk, nemlig at om man ser på hvordan inflasjonsforventningene har utviklet seg i Europa, så har de steget i hele år uten at den 10-årige statsrenten har fulgt etter. Den kraftige renteoppgangen kan således også bare ses på som at statsrentene kun tar igjen inflasjonsforventningene, noe som vil være helt naturlig.

Europeiske infl.forventninger og tysk 10-årig statsrente

Hva skal man så gjøre som investor? Som vanlig er det viktig å ikke bli grepet av panikk, men være tro mot strategien. Samtidig er det også viktig å sjekke om det er behov for rebalansering. Når det er sagt er det også viktig å se på hvordan det fundamentale bildet ser ut.

  • Den globale økonomiske veksten er i bedring, og ventes å være mellom 3-4% for i år og neste år. Samtidig ventes inflasjonen å være lav og stabil.
  • En økonomisk vekst på dette nivået, og lav og stabil inflasjon gir gode vilkår for at selskapene kan levere økt inntjening.
  • Sentralbankene er fremdeles svært støttende, og kommitterte til å være det i lang tid fremover, så også den amerikanske.

Disse faktorene er alle god argumenter for at risikable aktiva skal gjøre det relativt bra. Følgelig er vi overvektet nettopp aksjer og High Yield-obligasjoner. Vi har dog kun en liten overvekt som signaliserer at vi erkjenner at det er en høyere verdsettelse og at markedet har vært meget sterkt så langt i år. Vi har også en undervekt på lange renter, som følge av at vi erkjenner at potensialet for videre rente- og spreadinngang er magert. Følgelig har vi en portefølje som er relativt godt rigget for dagens markedsutvikling. Det som fra vår side har rammet hardt negativt er at Oslo Børs holder seg godt samtidig som kronekursen styrker seg. På det siste fikk vi heller ikke noe drahjelp fra Norges Bank på gårsdagens rentemøte. 

Dersom vi nå står foran en korreksjon i både aksjer og renter, vil det være en god kjøpsmulighet for aksjer. Samtidig er det en bedre kjøpsmulighet i stat som følge av renteoppgangen for de som ikke har noe stat i sine porteføljer. De kan da få en mer balansert portefølje, selv om rentenivået fremdeles er historisk lavt.

Ole Morten Nafstad

Senior Strateg i Nordea

Flere nyheter

Housing report

Nordea ser på boligtrendene i Norden

Investeringer og marked Om Nordea

I en ny rapport ser Nordeas analytikere på den siste utviklingen i boligmarkedet i hvert av de nordiske landene og hva vi kan forvente fremover.

Nordea i partnerskap med Tink

Om Nordea

Nordea i dag offentliggjør at banken har inngått en lisensavtale med det svenske fintech-selskapet Tink

Slush_Sami_Heiskanen

#NordeaSlush17 – Skape vekstpotensial

Om Nordea

Nordea er en av hovedpartnerne i Slush Helsinki, som er det ledende gründer- og teknologiarrangementet i Europa. Nå er det mindre enn én måned til det braker...

Nordea TxB wins prominent Banker award

Awards and organisational news Om Nordea Priser

Nordea Transaction Banking has, for the second year in a row, won The Banker’s Transaction Banking Award for the Nordic region.

Ønsk robotene velkommen

Makroøkonomi

Hva har en farmasøyt, en sikkerhetsvakt og en kjøkkensjef til felles?