Markedsuro i mai - hva skjer og hva bør man gjøre?

Ole Morten Nafstad, Senior Strateg i Nordea
11-05-15 18:38 | Investeringer og marked

De siste ukene har det vært tiltagende volatilitet i markedet generelt, ikke bare aksjer, men også rente, valuta og råvaremarkedet. Noe av dynamikken vi har sett har vært fallende aksjer, stigende renter, sterkere norsk krone, svakere dollar og høyere oljepris. En slik dynamikk er ikke helt vanlig, men så lever vi ikke i en vanlig tid heller. Rentene er eksepsjonelt lave, verdsettelsen er dyr i enkelte regioner, og når da den amerikanske sentralbanksjefen går ut og påpeker nettopp dette, samtidig som det også hintes om en enorm boble i tyske statsobligasjoner, da har man mye av grunnlaget for dagens markedsuro. Hva skal man gjøre? Som alltid – hold fast ved strategien, sørg for å rebalansere og fokuser på det fundamentale.

Det er uomtvistelig at volatiliteten har tatt seg opp i stort sett alle aktivaklasser så langt i andre kvartal. Etter å ha lagt bak seg en periode hvor svak oljepris og sterk dollar har skapt bekymring, ser det nå ut som et nytt sett med bekymringer seiler opp. Fokus på verdsettelsen av aksjer, nivået på statsrentene, samtidig som den amerikanske sentralbanken nærmer seg første renteheving, inflasjonsforventningene begynner å stige og oljeprisen ligger mellom $65-70/fat. Det som åpenbart satte fart på markedet var når sentralbanksjef Yellen kommenterte at amerikanske aksjer var dyrt verdsatt. Uttalelsen i seg selv bør ikke komme som noen overraskelse, for vi kan alle se at amerikanske aksjer er stivt priset. Det faktum at aksjer er dyrt verdsatt har ikke har vært et problem da rentene er så lave, så den relative verdsettelsen er i klar favør av aksjer. Problemet nå er at nettopp Yellen kommenterer at aksjer er dyre. Da tolker markedet det som at rentenivået skal opp, hvilket i prinsippet gjør at den relative verdsettelsen mellom aksjer og renter blir dårligere for aksjer, samtidig som en renteinvestor får negativ avkastning med stigende renter. Følgelig er det gode argumenter for å selge begge aktiva. Hva Yellen egentlig prøvde så si vites foreløpig ikke, men hun har i hvert fall fått så fart på markedene som man ikke har sett siden «taper tantrum» i 2013. Den gang varte uroen i noen få måneder, før markedet roet seg etter reprisingen.

En annen mulighet er jo rent teoretisk, nemlig at om man ser på hvordan inflasjonsforventningene har utviklet seg i Europa, så har de steget i hele år uten at den 10-årige statsrenten har fulgt etter. Den kraftige renteoppgangen kan således også bare ses på som at statsrentene kun tar igjen inflasjonsforventningene, noe som vil være helt naturlig.

Europeiske infl.forventninger og tysk 10-årig statsrente

Hva skal man så gjøre som investor? Som vanlig er det viktig å ikke bli grepet av panikk, men være tro mot strategien. Samtidig er det også viktig å sjekke om det er behov for rebalansering. Når det er sagt er det også viktig å se på hvordan det fundamentale bildet ser ut.

  • Den globale økonomiske veksten er i bedring, og ventes å være mellom 3-4% for i år og neste år. Samtidig ventes inflasjonen å være lav og stabil.
  • En økonomisk vekst på dette nivået, og lav og stabil inflasjon gir gode vilkår for at selskapene kan levere økt inntjening.
  • Sentralbankene er fremdeles svært støttende, og kommitterte til å være det i lang tid fremover, så også den amerikanske.

Disse faktorene er alle god argumenter for at risikable aktiva skal gjøre det relativt bra. Følgelig er vi overvektet nettopp aksjer og High Yield-obligasjoner. Vi har dog kun en liten overvekt som signaliserer at vi erkjenner at det er en høyere verdsettelse og at markedet har vært meget sterkt så langt i år. Vi har også en undervekt på lange renter, som følge av at vi erkjenner at potensialet for videre rente- og spreadinngang er magert. Følgelig har vi en portefølje som er relativt godt rigget for dagens markedsutvikling. Det som fra vår side har rammet hardt negativt er at Oslo Børs holder seg godt samtidig som kronekursen styrker seg. På det siste fikk vi heller ikke noe drahjelp fra Norges Bank på gårsdagens rentemøte. 

Dersom vi nå står foran en korreksjon i både aksjer og renter, vil det være en god kjøpsmulighet for aksjer. Samtidig er det en bedre kjøpsmulighet i stat som følge av renteoppgangen for de som ikke har noe stat i sine porteføljer. De kan da få en mer balansert portefølje, selv om rentenivået fremdeles er historisk lavt.

Ole Morten Nafstad

Senior Strateg i Nordea

Flere nyheter

Nordea expert selected to EU Expert Group on Sustainable Finance

Bærekraft Our people Our work Responsible business

Nordea and Aila Aho have been selected to one of the 35 honourable seats in the European Commission’s technical expert group on sustainable finance.

Hold av en plass på første rad til Nordeas Economic Outlook

Makroøkonomi

Meld deg på webinaret på ditt lokale språk, og motta rapporten så snart den kommer ut 24. april.

Nordea

Nordea stopper investeringer i Facebook for Stars-fondene

Responsible investment Bærekraft

Nordeas Responsible Investment-team har besluttet å midlertidig stanse investering i Facebook for Stars-fondene.

Nordea's re-domiciliation

Derfor foreslår vi flytting til bankunionen

Om Nordea

Nordeas styre foreslår for generalforsamlingen å flytte Nordeas hovedkontor og morselskap fra Sverige til bankunionen.