Spar smart med skattepengene dine

Small plant
07-07-15 16:01 | Personlig økonomi

Flere millioner skatteytere venter i disse dager på skattepengene sine. Omtrent samtidig tikker også feriepengene inn på kontoen. Dersom du mangler økonomisk buffer eller ikke har kommet i gang med langsiktig sparing, har du nå en gyllen mulighet. Har du satt opp en spareavtale? 

Gode sparevaner

I Nordea ser man en generell sunn sparetrend i befolkningen. Seksti prosent sparer fast hver måned. Totalt sett er sparingen noe lavere i årets første måneder, men stiger deretter jevnt. Unntaket er juni og juli hvor særinnskudd på sparekonto og bufferspar er høyere enn ellers. 

– Vi opplever at fokuset på sparing er større enn noen gang, men nordmenn har tradisjon for å spare i høyrentekonto med en forventning om en risikofri lav årlig avkastning. Kun 1 av 4 sparekroner spares i fond, sier Fredrik Fjeld, fungerende sparesjef i Nordea

Buffer på høyrentekonto, men ikke mer. 

Tall fra SSB viser imidlertid at den gjennomsnittlig årlige renten for bankinnskudd i dag er på 1,63 prosent. Samtidig er prisveksten 2,1 prosent og økende.  

– Når prisstigningen er høyere enn renten betyr det at pengene taper seg i verdi over tid og du får dårligere kjøpekraft, sier Fredrik Fjeld.

Det er lurt å ha en økonomisk buffer i banken og anbefalingen er å ha to til tre månedslønner.  Dette bør stå trygt på en sparekonto med uttaksmuligheter, men når bufferbeløpet er spart opp, er tradisjonell banksparing en mindre god idé.

– Jeg presenterer ofte to typer regnestykker for kunden. Det første regnestykket viser hva kunden sitter igjen med av kjøpekraft ved å benytte bankkonto. Resultatet av dette er et minustall. Videre setter jeg opp et regnestykke som viser hvor mye kunden kan sitte igjen med ved å investere i fond. Resultatet av dette regnestykket er positivt. Når kunden ser denne differansen blir de ofte overrasket og tanken på investere i fond blir mer aktuelt, sier Fredrik Fjeld.

4 sparetips

 1. Spar et fast månedlig beløp
  Sparer du et beløp hver måned går sparingen av seg selv. Selv et lite beløp kan vokse seg stort over tid. 
 2. Ha en økonomisk buffer
  Det er anbefalt å ha en økonomisk buffer til uforutsette utgifter. Og bufferen er viktigere jo strammere økonomi du har. Ha gjerne to til tre månedslønner på en sparekonto med uttaksmuligheter, men ikke spar alle pengene dine på bankkonto. Tenk variert og spar i ulike spareprodukter. Slik oppnår du et bedre forhold mellom avkastning og risiko. 
 3. Spar noe i aksjer
  Sparer du langsiktig kan det lønne seg å sette noen av sparepengene i et fond som også investerer i aksjer (kombinasjonsfond). Aksjer innebærer risiko, men til gjengjeld kan du forvente høyere langsiktig avkastning. Jevn sparing reduserer risikoen for å være spesielt uheldig med tidspunktet for kjøp av aksjer.
 4. Få din egen skreddersydde spareplan
  Det er viktig å ha en oversiktlig spareplan tilpasset akkurat deg. Denne vil gi deg forutsigbarhet og trygghet på veien til å nå dine sparemål. For å finne din anbefalte portefølje benytter våre rådgivere et eget rådgivningsverktøy. Du får også tilbud om kontinuerlig oppfølging av din spareplan.

Hvilke fond du bør velge kommer an på tidshorisonten for sparingen din og hvilke holdninger du har til risiko og avkastning. Fond med en høyere andel aksjer har en noe høyere risiko, men også en høyere forventet avkasting. Snakk med en rådgiver, enten via nettmøte eller på et kontor. Er du komfortabel med å handle på egenhånd, kan du starte sparingen direkte i Nettbanken.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.