Investor? Ta det med ro til tross for børsuro

14-07-15 16:00 | Investeringer og marked | Aktuelt

Gjeldssituasjonen i Hellas, krasjet i kinesiske aksjemarkeder og fallet i oljeprisen er noen av svingningene som trolig vil prege markedene i de kommende sommerukene. Hvordan kan du som investor slappe av i ferien din?

- Det er ingen tvil om at det har vært flere negative enn positive nyheter de siste ukene. Det er mye å fordøye for markedet for Vår anbefaling er nok en gang å unngå panikk og holde fast i din investeringsstrategi dersom du har en veldiversifisert portefølje, sier Ann-Marie Helgestad, strateg i Nordea.

Uro på flere fronter

Sannsynligheten for en Grexit for Hellas har vært overhengende de siste ukene, men ser nå ut til å gå mot en løsning etter intense forhandlinger i EU. 

 - Ifølge en utmelding fra EU-president Donald Tusk ble Hellas og eurolandene mandag enige om en plan som kan åpne for forhandlinger om en ny, gresk lånepakke. Avtalen skal nå godkjennes og lovfestes i parlamentet i Hellas, samt de øvrige parlamenter. Trolig innebærer en enighet at regjeringen i Athen må vedta de første reformene innen blant annet moms og pensjon allerede i løpet av inneværende uke, sier Ann-Marie Helgestad.

I Kina opplevde man en panisk stemning i aksjemarkedet for to uker siden som ble avløst av en kraftig korreksjon i fastlandsbørsene i Shanghai og Shenzhen. Ifølge strategen er det flere faktorer som var med på å trigge fallet. Blant annet har private kineseres interesse og mulighet for å kjøpe aksjer eksplodert det siste året, hvilket gjennom en stor grad av lånefinansiering også har medvirket til den kraftige oppgangen tidligere i år.

En hard landing i Kina?

Helgestad og kollegene hennes mener at fallet i bunn og grunn er en sunn og naturlig korreksjon i et aksjemarked som var priset på et ekstremt høyt nivå, og som på de siste åtte måneder har steget med hele 125 %. Den kinesiske økonomien er en svært viktig brikke i forhold til etterspørsel av globale varer, og dermed også et viktig marked for vestlige økonomier.

- Fastlandsbørsene i Kina er i stor grad lukket for utenlandske investorer, da disse handler i Hong Kong, så de største opp- og nedturene har rammet kinesiske investorer selv. Hong Kong børsen ble likevel påvirket av bekymring om hvorvidt fallet vil påvirke og svekke den kinesiske økonomien. Dog er sannsynligheten for at fallet på fastlandsbørsene vil resultere i en hard landing fremdeles svært liten, sier Helgestad.

Svak krone og mye olje

Etter å ha stabilisert seg betraktelig, har oljeprisen den siste tiden falt ned på et nivå under 60 dollar fatet hvilket forårsaker bekymring. I korte trekk er tilbudet høyere enn etterspørselen i markedet etter olje, og man har derfor opplevd et fall i pris. Flere faktorer spiller inn.

- Produksjonen i oljekartellet OPEC øker generelt sett. Sanksjonene mot Iran løftes forventelig som følge av en eventuell avtale rundt landets atomprogram hvilket vil forårsake en økning i eksporten. I tillegg har bekymringene for at situasjonen i Kina skal spre seg til økonomien, og dermed føre til lavere etterspørsel etter olje, også bidratt til fallet i oljeprisen, sier Helgestad.

Det nye fallet i oljeprisen til under 60 dollar fatet har sammen med Norges Banks avgjørelse i juni om å senke styringsrenten, bidratt til en lavere interesse for norsk valuta og dermed en betydelig svekkelse av den norske kronen. 

Vil uroen påvirke norske investorer?

Ser man på verdensøkonomien legger de økonomiske forholdene til rette for oppgang i aksjer. I tillegg nøler ikke sentralbankene med å gi støtte og gjøre det de kan for å bevare den finansielle stabiliteten. 

- Situasjonen i Kina ser foreløpig ut til å holde seg på fastlandsbørsene, og vi er komfortable med nøytralvekten i Asia, da den ikke viser tegn til å spre seg til kredittmarkedet og den kinesiske økonomien enda, sier Helgestad. 

For en norsk investor med utenlandske investeringer er en svekkelse av kronen i forhold til utenlandske valutaer svært gunstig for den totale avkastningen. Rett og slett fordi verdien av investeringene i utlandet blir betydelig større målt i norske kroner, når vekslingskursen er høyere. Strategene i Nordea anbefaler nok en gang å unngå panikk og holde fast i investeringsstrategien sin.

- I Nordea fortsetter vi med en overvekt i aksjer i investeringsstrategien. Som privat investor mener vi at det er viktig at du ikke blir for opphengt i avisoverskrifter og derfor lar være å gjøre store endringer i porteføljen gjennom urolige tider. Derfor mener vi at du som investor kan ta det med ro i sommer til tross for uroen på børsen og markedene, konkluderer Ann-Marie Helgestad.