Ny forskrift på boliglån

Randi Marjamaa, konserndirektør for personmarkedet i Retail Banking Norway
17-07-15 9:17 | Aktuelt | Bolig

1. juli trådte nye forskrifter om boliglån i kraft.  Bankene skal fortsatt utøve fleksibilitet i kredittprosessene.

Bankene får anledning til å avvike 10 prosent av bevilget volum i et kvartal. Det gir spillerom for å ta vare på eksisterende kunder som har behov for oss i en vanskelig livssituasjon. 

–Rådgiverne våre setter seg nå godt inn i de nye forskriftene og vil håndtere dette på en god måte som opprettholder vår posisjon og driv i markedet, sier Randi Marjamaa, konserndirektør for personmarkedet i Retail Banking Norway. 

I vår kom Finanstilsynet med anbefalinger om tiltak for å redusere veksten i boligpriser og -gjeld. Nå iverksettes nye forskrifter som stiller krav til bankenes boliglånspraksis. 5 prosent rentesensitivitet og 15 prosent egenkapital er ikke lenger en retningslinje, men et krav. 

Bankhåndverket består

Randi Marjamaa, konserndirektør for personmarkedet i Retail Banking Norway, har forståelse for at regjeringen har sett på tiltak for å sikre finansiell stabilitet i boligmarkedet.-Vi var litt bekymret for at Finanstilsynet skulle begrense vårt bankhåndverk som gjør det mulig å behandle kundene individuelt gjennom innsikt og rådgivning. Vi gjør solide og gode vurderinger i forbindelse med hver eneste lånesøknad. Nå gis det noe rom for fleksibilitet i kredittvurderingen, så det kan vi heldigvis fortsette med, sier hun.

Dette innebærer den nye loven
  • Bankene skal beregne kundens evne til å betjene boliglånet ut fra inntekt, alle relevante utgifter, og ta høyde for en renteøkning på 5 prosentpoeng.
  • Nedbetalingslån med pant i bolig skal ikke overstige 85 prosent av boligens markedsverdi. Det betyr at egenkapitalkravet blir stående på 15 prosent.
  • Lån uten avdragsplikt (rammekreditter) skal ikke overstige 70 prosent av boligens verdi. Disse kravene kan oppfylles med tilleggsikkerhet.
  • For boliglån som overstiger 70 prosent av boligens verdi, stilles det krav om avdragsbetaling.
  • For å sikre at bankene fortsatt har tilstrekkelig fleksibilitet til å kunne yte lån til kredittverdige kunder som ikke oppfyller alle kravene i forskriften, åpnes det for at inntil 10 prosent av volumet av innvilgede lån per kvartal kan være lån som ikke oppfyller forskriftskravene om betjeningsevne, belåningsgrad eller avdragsbetaling.