Hvordan overlever jeg i kollektivet?

Young_men_jamming
Å bo i kollektiv kan være smart, men det kan også by på noen utfordringer.
27-08-15 16:45 | Personlig økonomi

Å bo i et kollektiv er ganske smart. Fordi dere deler på leieutgiftene, har dere råd til et større sted å bo enn om dere hadde bodd hver for dere. Likevel kan det oppstå uenigheter. Her er noen tips for å unngå krangling.

Sørg for gode rutiner ved å utnevne en økonomisjef, som sørger for å samle inn penger fra alle og betale de faste fellesutgiftene. 

Unngå økonomiske kriser ved å lage skriftlige avtaler. Vanligvis er det én av leietakerne som har ansvaret for å samle inn penger og betale husleien. Hvis noen ikke betaler for seg, får det store konsekvenser for kollektivet, og spesielt den som står som ansvarlig. Hvis mulig, er det beste uansett at alle har en personlig kontrakt med utleier, og at dere betaler hver for dere.

Unngå skjev arbeidsfordeling, og lag ordensregler for ordens skyld. Det er irriterende å være den personen som alltid må tømme oppvaskmaskinen eller støvsuge gulvet. Gode ordensregler bidrar til et renere og mer harmonisk kollektiv. 

Ha hyggelige fellesmiddager! Det er økonomisk lurt med fellesmiddag en gang i uka. Det er både billigere og hyggeligere enn å spise for seg selv syv dager i uka.

Ha vorspiel istedenfor nachspiel. Det er bedre å rydde og pante flasker, enn å få tømt kjøleskapet av nachspielet.

Ha en felleskasse. Bli enige om hvor stor sum alle spytter inn og hva felleskassen skal brukes på. Da unngår dere at samme person alltid kjøper inn dopapir eller tørkerull.