Nordea avvikler manuell kontanthåndtering

Branch sign logo
30-10-15 13:16 | Digitalbanken | Aktuelt

Nordea ønsker å bli fremtidens bank og tar nå et viktig strategisk steg inn i den digitale verden. 30. oktober avvikler Nordea håndtering av kontanter over disk, og er dermed først ute av storbankene til å kutte dette tilbudet helt.   – Dette er en milepæl i Nordeas historie, sier Åse Dahl banksjef i Nordea Oslo S 

Bankbransjen endrer seg raskt og samfunnet blir stadig med digitalt. Før var folk innom banken 1-2 ganger i uka, mens de nå er innom 5-6 ganger i løpet av livet. 

– Vi må tilpasse oss utviklingen og ny kundeatferd. Vi merker at dagens bankkunder vil gjøre mest mulig via nett- og mobilbank. Kontanter etterspørres og brukes i langt mindre grad enn tidligere, sier Dahl.

Kundene velger selvbetjening

Da Nordeas bankkontor på Majorstuen avviklet manuelle kontakttjenester på tampen av 2014, som det nest siste kontoret, antok man at det fremdeles ville være behov for dette tilbudet på Oslo S i flere år fremover. Man så blant annet for seg at flere eldre ville ønske å benytte tilbudet. Transaksjonsutviklingen indikerer imidlertid at kundene heller har byttet til selvbetjente løsninger fremfor å velge manuell betjening på Oslo S.

– Vi opplever at kundene har tilpasset seg avvikling av manuell kontanthåndtering, og ser kun en marginal økning i transaksjonsvolum de siste årene. Dette på tross av at Oslo S er det eneste kontoret vårt som har tilbudt denne typen tjenester i snart ett år, sier Dahl.

Kontanter en risiko

Håndtering av store kontantbeløp utgjør en risiko både får det gjelder ansattes sikkerhet og etterlevelse av lover og regler. Fokuset på bekjempelse av finansiell kriminalitet som hvitvasking og terrorfinansiering har økt både i samfunnet generelt og i bankene. Det står derfor også høyt på agendaen i Nordea. 

– Kontanthåndtering både via skranke og maskiner stiller høye krav til bankene når det gjelder kontroll og oppfølging. Blant annet er vi pålagt å kartlegge midlenes opprinnelse ved innskudd. Det jobbes derfor nå med å gjøre maskinparken vår enda sikrere med blant annet beløpsgrenser på innskudd, avslutter Dahl.

Rådgivning

Vil du ha rådgiving? 

 • Avtal tid for personlig rådgiving på ett av våre bankkontorer. 
 • Nettmøte - møt din rådgiver uten å gå i banken. 
 • Kontakt oss på 06001 eller chat på www.nordea.no for kundeservice

Uttak og innskudd av kontanter

 • Uttak
  Du vil kunne ta ut penger i våre minibanker innenfor den uttaksgrensen som er satt. Den er i dag på 9900 kr.
 • Innskudd 
  Det er fullt mulig å sette inn kontanter i våre innskuddsmaskiner. Innskuddsautomatene tar norske mynter og sedler samt sedler i følgende valutasorter: EUR, USD, GBP, DKK og SEK. Ring kundeservice på 06001 for nærmere informasjon om andre kundesentre som tilbyr denne tjenesten.

Valuta

 • Det vil fremdeles være mulig å kjøpe valuta i våre minibanker. 
 • I Flytogterminalen på Oslo S har vi 3 automater med et bredere valutasortiment, med hele 13 valutasorter. 
 • Disse 13 er: USD (US), EUR (Euro som benyttes i 19 land), GBP (UK), SEK (Sverige), DKK (Danmark), TRY (Tyrkia), HRK (Kroatia), THB (Thailand), CZK (Tsjekkia), CHF (Sveits), PLU (Polen), HUF (Ungarn), NOK (Norge)

Problemer med å håndtere minibank?

Nordeas minibanker er tilrettelagt med lydveiledning for at blinde og svaksynte skal kunne bruke dem. Dersom du eller noen du kjenner av andre grunner skulle ha problemer med å bruke minibanken, hjelper vi dere. I Oslo er dette mulig i Akersgata og på Majorstuen. Kontakt oss på 06001 eller chat på www.nordea.no

Les mer om Nordea som digitalbank

TheFactory fintech startups April 2017

Digipig og DigiStocks? Nordea følger nøye med på hva som skjer på fintech-fronten

Om NordeaDigitalbanken

Nordea deltar i fintech-huber og akselleratorer over hele Norden

Nordea inngår partnerskap med gründerfabrikk

AktueltDigitalbanken

Nordea inngår samarbeid med norske TheFactory, fasilitator for oppstartsbedri...

Carmine Gioia - Chief Data Scientist

Verdi i algoritmer

Digitalbanken

Med data science kan vi ligge et skritt foran kundene og forutse problemene d...