Gunn Wærsted fratrer som administrerende direktør i Nordea Bank Norge ASA

Gunn Waersted
17-12-15 17:30 | Aktuelt

Gunn Wærsted ble torsdag valgt til ny styreleder i Telenor. Norske banker kan ikke ha forretningsmessige relasjoner med selskaper hvor bankens administrerende direktør sitter i styret. For å unngå en mulig interessekonflikt vil Gunn Wærsted derfor fratre sin nåværende stilling som administrerende direktør i Nordea Bank Norge ASA før hun overtar som styreleder i Telenor fra 14. januar 2016. 

Hvem som tar over som ny administrerende direktør i Nordea Bank Norge ASA vil bli offentliggjort før Gunn Wærsted fratrer.