Vet du hva overlevelsesrente, OTP og dødelighetsgrunnlag er?

30-08-16 14:20 | Aktuelt | Pensjon og sparing

Nå skal pensjon bli forståelig for alle.

Finansnæringen i Norge skal bruke et enklere og mer forståelig språk slik at forbrukerne kan ta gode og informerte valg for sin egen fremtid. Først ut er en forenkling av vanskelige pensjonsord som vi i Nordea Liv, Finans Norge og de andre livselskapene har etablert i samarbeid med Språkrådet, Forbrukerombudet, Finansportalen og Finansforbundet

Kunnskapsnivået rundt pensjon er lavt. Et komplisert, lite tilgjengelig språk og vanskelig terminologi kan være en barriere forbrukerne møter.  Målet med prosjektet er mer opplyste forbrukere som lettere kan sette seg inn i de ulike produktene og tjenestene som finnes på dette området. Hvis forbrukerne får bedre oversikt, vil de lettere kunne sikre seg riktig pensjonsdekning.

Sjekk om du forstår ordene i denne videoen fra Finans Norge: 

Pensjonsordlista:

 • Forsikringspremie: prisen på forsikringen 

 • Alderspensjon: Pensjon som utbetales fra en avtalt alder. Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller egen pensjonssparing. 

 • Tjenestepensjon: Ordning der arbeidsgiver sparer til pensjon for sine ansatte. Kan være innskuddspensjon, ytelsespensjon eller hybridpensjon 

 • Dødelighetsgrunnlag: Statistikk over dødelighet som benyttes til å beregne prisen for fremtidig garantert pensjon.    

 • Fripolise: bevis for en pensjonsrettighet fra en ytelsespensjonsordning som du får når du slutter i en bedrift eller når arbeidsgiver avvikler eller endrer ordningen  

 • OTP: forkortelse for obligatorisk tjenestepensjon -  tjenestepensjon som oppfyller lovens minstekrav.  

 • Overlevelsesrente: Livsforsikring som ved forsikredes død gir utbetaling til den eller de som forsikringstaker har utpekt. Utbetalingen kan være livsvarig eller tidsbegrenset. 

 • Hybridpensjonsordning: Tjenestepensjonsordning som kombinerer ulike egenskaper ved innskuddspensjon og ytelsespensjon. I lovverket brukes ikke hybridpensjon, men tjenestepensjon. 

 • Levealderjustering: Fastsettelse av årlig pensjon basert på forventet levealder for ett bestemt årskull. 

 • Pensjonskapital: Verdien av pengene som er spart til pensjon. 

 • Uførepensjon: Pensjon som utbetales ved uførhet. Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller uføreforsikring. 

Her er den fulle ordlista for alle som syns pensjonsspråk er vanskelig.