Presidentvalget i USA og amerikanske aksjer

WallStreet
26-05-16 21:00 | Investeringer og marked | Makroøkonomi

Med Donald Trump som den sannsynlige republikanske presidentkandidaten er usikkerheten knyttet til utfallet av det amerikanske presidentvalget større enn det pleier å være. Dermed vil trolig også finansielle markeder generelt, og amerikanske aksjer spesielt, påvirkes mer enn normalt av valget i november. Likevel tror vi det samlede markedsutslaget kun vil bli moderat.

Politikk er som regel mest interessant fra et markedsperspektiv i den grad det påvirker økonomisk vekst. På grunn av eurokrisen i 2011 og alt det medførte av nasjonale redningsaksjoner og frykt for at enkelte land skulle melde seg ut av eurosomarbeidet, har vi her i Europa blitt vant til å se på politikk som en sentral markedsdriver de siste årene. Beveger vi oss over til den andre siden av Atlanteren derimot, er bildet et litt annet. I USA er båndene mellom politikk og økonomi løsere, av flere grunner, og det forklarer hvorfor et nasjonalvalg i et land som Hellas, på størrelse med under 2 prosent av den amerikanske økonomien, kan ha større påvirkning på finansielle markeder enn et presidentvalg i USA.

Større markedsutslag enn normalt av presidentvalget i USA i år
I 2016 kan imidlertid dette endre seg, og vi venter å se mer markedsvolatilitet i forkant av det amerikanske presidentvalget i år enn hva som er normalt. Enkelt fortalt er grunnen til det usikkerhet. Markedet hater usikkerhet, og ved dette presidentvalget er usikkerheten større enn normalt. Donald Trump, som er den eneste gjenværende republikanske kandidaten, er mye av grunnen til det, ettersom han har en svært uklar politisk agenda. På demokratenes side har også Bernie Sanders, som er langt mer til venstre politisk sett enn hva amerikanerne er vant til, bidratt til å trekke Hillary Clinton lenger til venstre. Samlet sett er dermed utfallsrommet av presidentvalget i USA denne gangen større enn det pleier å være.

Effekten på aksjemarkedet
Når det gjelder aksjemarkedet vil presidentvalget ha ulike konsekvenser avhengig av hvilken sektor man ser på. I og med at begge kandidater har uttalt at de vil satse mer på utbygging av infrastruktur, er dette en sektor som kan få et løft, mens helsesektoren på sin side allerede har lidd etter uttalelser fra Hillary Clinton om at hun vil begrense legemiddelselskapenes prismakt.

Store, multinasjonale selskaper og industriselskaper er trolig de som på lengre sikt vil lide mest dersom Trump blir valgt som president. Trump har kommet med uttalelser som antyder at han ønsker å øke handelsbarrierene for den amerikanske økonomien, spesielt ved å øke tollen på kinesiske importvarer, og han ønsker å begrense amerikanske selskapers mulighet til å flytte virksomhet ut av landet for å slippe unna ugunstig beskatning.

Det mest sannsynlige utfallet vil gi ikke gi store markedsutslag
Næringslivet foretrekker derfor Hillary Clinton, i og med at hun oppfattes å føre den mest næringslivsvennlige politikken. Men også Clinton har kommet med uttalelser som kan oppfattes som negative for selskapsinntjeningen på sikt, som for eksempel forslag om å heve minstelønnen.

Alt i alt kan det altså se ut til at vi kan se større endringer enn normalt ved skifte av president neste år, og dette er også grunnen til at vi venter høyere volatilitet i amerikanske aksjer frem mot valget i november. Effektene skal imidlertid ikke overdrives, og meningsmålingene antyder desidert størst vinnersjanser til Hillary Clinton. Med Clinton som president vil heller ikke endringene for amerikanske økonomi bli store, og vi kan dermed vente oss begrenset effekt samlet sett på utviklingen i amerikanske aksjer. 

Tidstabell for presidentvalget 2016
18.-21. juli 2016
Landsdekkende republikansk partikonferanse
25.-28. juli 2016
Landsdekkende demokratisk partikonferanse
8. november 2016
Valgdag
19. desember 2016
Valgmannsforsamling foretar det formelle valget
20. januar 2017

Innsettelse av USAs nye president

Ingvild Borgen Gjerde
Strateg i Nordea