Derfor bør du spare i fond

Et bilde a spareekspert Rolf Ugelstad
17-06-16 14:00 | Investeringer og marked | Pensjon og sparing

Spare - og investeringsekspert Rolf Ugelstad i Nordea forklarer hvorfor du som sparer på konto, nå bør se på andre sparealternativer.

 

Aldri før har innskuddsrentene vært så lave som nå. Styringsrenten i Norges Bank ligger på 0,50 prosent, og Nordeas økonomer mener styringsrenten kan komme enda lavere og at rentenivået generelt skal være lavt lenge. Med en prisvekst i Norge nå på 3,25 prosent*, er dette dårlig nytt for deg som sparer langsiktig på konto.

 

Negativ kjøpekraft

– Så lenge rentene på konto er lavere enn den generelle prisveksten i samfunnet, vil det bety et tap for deg som sparer på konto. Du får mindre igjen for pengene dine, og du får negativ kjøpekraft, forklarer Rolf Ugelstad.

 

Hvilke alternativer du da har kommer helt an på hvilken avkastning du ønsker, hvor lang tidshorisont du har og hvilken risiko du ønsker å ta.

 

– Det å ha et realistisk forhold til begge deler er viktig. Jeg møter mange kunder som er redde for risiko, men de kan likevel spare i fond. Du kan velge fondsalternativer der du får en fin balanse mellom renter og aksjer, helt tilpasset hva som passer din spareprofil, sier Ugelstad. Han legger til at en dyktig investeringsrådgiver vil kunne finne balansen mellom din forventede avkastning og ønsket risiko.

 

Høyere avkastning

– Normalt pleier vi å si at aksjer gir en meravkastning på 3-5 prosent sammenliknet med å putte pengene på de beste sparekontoene. Selv med de siste årenes urolige markeder har dette vist seg å stemme med god margin, sier Ugelstad.

 

Han forklarer videre at når du sparer i fond, øker du muligheten for å oppnå høyere avkastning enn tradisjonell sparing på konto. – Avkastning og risiko går som hånd i hanske. Jo høyere avkastning du forventer, jo større risiko må du ta. Du har flere fondstyper å velge mellom med ulike risikoprofiler. Ofte anbefales fond for deg som sparer langsiktig. Sparer du for eksempel til pensjon kan fondssparing være et godt alternativ, sier Ugelstad.

 

Få din egen spareplan

Ugelstad påpeker at selv om du lett kan kjøpe fond i nettbanken, kan det være en god investering å møte en rådgiver som er ekspert på sparing og investering.

 

– I møtet med rådgiveren vil du kunne få en konkret spare- og pensjonsplan tilpasset deg. Spareplanen vil gi deg forutsigbarhet og trygghet til å nå dine sparemål. Det er også viktig at denne følges og oppdateres i god dialog med din investeringsrådgiver, sier han.

 

Hva venter du på?

Hvis du ønsker å se på alternativer for sparepengene dine. Snakk med en rådgiver eller les mer om fond her.

 

 

* Konsumprisindeksen i april var 3,2 prosent er hentet fra www.ssb.no . Norges Banks langsiktige inflasjonsmål er på 2,5 prosent og brukes derfor i beregning av langsiktig sparing. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

 

Flere nyheter

Viser 5 av 742 resultat

Viser 5 av 742 resultat