Hvordan vil en Brexit påvirke deg?

Picture of boxing glowes with EU stars and British flag
21-06-16 10:30 | Aktuelt | Investeringer og marked | Makroøkonomi

Temperaturen frem mot Storbritannias EU-avstemning 23. juni stiger. Markedene har reagert negativt når meningsmålingene peker i retning av Brexit. Men hva er egentlig Brexit – og hvordan vil det påvirke deg?

Brexit har blitt betegnelsen på et mulig «Britain exit» fra EU. Motpolen til Brexit omtales ofte som Bremain. 23. juni skal britene stemme over hvorvidt de skal bli i den Europeiske Union eller ikke. Utfallet kan få store konsekvenser, spesielt om konklusjonen viser seg å bli en exit.

Hvor sannsynlig er en Brexit?

- Jeg regner med at når valget faktisk skal gjøres vil mange velge det tryggeste alternativet, som er å bli i EU. Bettingselskapene sier om lag 30-40 prosent, og det mener jeg høres rimelig ut. Meningsmålingen varierer, men heller i retning av et dødt løp, sier Erik Bruce, sjefanalytiker i Nordea Markets.

 

Hvordan kan Storbritannias EU-avstemning påvirke andre lands økonomier?

- Den generelle oppfatningen er at en britisk utgang fra EU ikke bare vil skade den britiske økonomien, men også medføre kortsiktig, og kanskje også langsiktig uro i finansmarkedene med negative effekter på veksten i verdensøkonomien. Markedene frykter at en negativ effekt av at Storbritannia går ut av EU, vil være sterke fall i aksjekursene og høyere kredittmarginer, som i seg selv vil påvirke stemningen blant forbrukere og investorer negativt, sier Bruce.

 

Han legger til at en britisk utgang fra EU vil potensielt også kunne føre til kampanjer mot EU i andre europeiske land, som kan så tvil om hele det europeiske integreringsprosjektet.

 

- Vi vet fra før at investorer i usikre tider har hatt en tendens til å investere i trygge aktiva som solide statsobligasjoner og i valutasorter som oppleves som trygge, for eksempel den amerikanske dollaren. Men ved en brå nedgang i finansmarkedene forventer vi at sentralbankene og andrebeslutningstakere vil stå klare med beredskapsplaner for å dempe en negativ stemning i markedet, sier han.

 

Kan en britisk utgang av EU påvirke valutakursene?

- En Brexit vil svekke pundet og pundet blir billigere også for nordmenn. Dollaren derimot vil nok styrke seg blant annet mot norske kroner. Hvordan norske kroner vil utvikle seg mot euroen er mer usikkert, men i alle fall på kort sikt tror jeg en må regne med svakere krone også mot euroen. Skulle Brexit gi en mer langvarig tvil om hele EU-prosjektet og euroen derimot kan norske kroner kunne styrke seg mot euroen. Det kan også være rimelig å anta at rentene vil forbli lave eller bli enda lavere enn tidligere antatt, avslutter Bruce.

 

Fredag 24. juni kl 09.30 kjører vi et livesendt webinar der du møter investeringsstrateg Ingvild Borgen Gjerde. Hun vil snakke mer om veien videre, uansett utfall av avstemningen. Meld deg på webinaret her.

Flere nyheter

Press Release Image showing Nordea logo

Forvalter 50 milliarder i ny pensjon

Pressemelding

Nordea Liv har det siste året hatt en vekst i porteføljen av pensjonsavtaler med investeringsvalg på 25 prosent til vel 50 milliarder kroner. – For første ga...

Press Release Image showing Nordea logo

Sterkt kvartal for Nordea i Norge

Pressemelding

Nordea Bank Norge fikk et driftsresultat på 1 612 millioner kroner for 1. kvartal 2017, en økning på 175 millioner kroner fra 1. kvartal 2016. Økte inntekter...

First Quarter Results 2017

Resultatet for 1. kvartal 2017

Pressemelding Børsmelding

Konsernsjef Casper von Koskulls kommentar til resultatet.

Press Release Image showing Nordea logo

Nordea presenterer resultatet for 1. kvartal 2017 torsdag 27. april

Pressemelding

Delårsrapporten fra ledelsen vil bli offentliggjort ca. kl. 06.30 CET.

TheFactory fintech startups April 2017

Digipig og DigiStocks? Nordea følger nøye med på hva som skjer på fintech-fronten

Om Nordea Digitalbanken

Nordea deltar i fintech-huber og akselleratorer over hele Norden