Hva betyr statsbudsjettet for deg som sparer?

06-10-16 14:45 | Pensjon og sparing | Aktuelt | Personlig økonomi

Ansvaret legges i stadig større grad over på den enkelte for å spare til egen pensjon. Derfor er det relevant for deg som sparer hvilke premisser regjeringen legger for langsiktig sparing.

Her er punktene i statsbudsjettet som er relevant for deg som sparer:

Aksjesparekonto

Regjeringen foreslår en ordning der personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Aksjesparekonto vil komme de som kjøper aksjer eller fond med en aksjeandel på minimum 80 prosent til gode. Gevinster fra børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler på kontoen vil ikke skattlegges i forbindelse med realisasjon, men først når midlene tas ut av kontoen. Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å omfordele sparemidler i aksjer, og på den måten bidra til at småsparere i større grad investerer i aksjer.

           

Boligsparing for ungdom (BSU)

Det foreslås at beløpene i BSU-ordningen holdes på samme beløp som året før. Maksimalt årlig sparebeløp er 25 000 kroner og maksimalt samlet sparebeløp er 300 000 kroner.

 

Individuell pensjonssparing (IPS)

Det foreslås ingen endringer i skattereglene for individuell pensjonssparing. Det vil si at i dag får man skattefradrag på opptil 15.000 kroner i året, men dette blir skattet ved utbetaling i pensjonsalder.

 

Sekundærbolig

Regjeringen foreslår å gå videre i å gjøre boligspekulasjon mindre lønnsomt. Forslaget knyttet til sekundærbolig er å redusere verdsettingen av gjeld tilordnet sekundærbolig med 20 prosent. I praksis betyr det at man bare får trukket fra 80 prosent av gjelden, og formueskatten vil slå inn tidligere. Man betaler ikke formuesskatt før man har en nettoformue på 1,48 millioner kroner.

 

Skjermingsrente

Regjeringen foreslår en høyere skjermingsrente i utbytteskatten. Den økes med 0,5 prosent fra dagens nivå. Dette betyr at en mindre andel av avkastningen din fra aksjer og fond blir beskattet. 

Flere nyheter

Slush_Sami_Heiskanen

#NordeaSlush17 – Skape vekstpotensial

Om Nordea

Nordea er en av hovedpartnerne i Slush Helsinki, som er det ledende gründer- og teknologiarrangementet i Europa. Nå er det mindre enn én måned til det braker...

Nordea TxB wins prominent Banker award

Awards and organisational news Om Nordea Priser

Nordea Transaction Banking has, for the second year in a row, won The Banker’s Transaction Banking Award for the Nordic region.

Press Release Image showing Nordea logo

Nordea legger frem resultat for 3. kvartal 2017 torsdag 26. oktober

Pressemelding

Konsernsjef Casper von Koskull presenterer resultatene. Presentasjonen, som holdes på engelsk, kan følges direkte her. Presentasjonsmaterialet blir publisert...

Vipps, så var Nordea også med

Pressemelding

Press Release Image showing Nordea logo

Nordea og DNB har fullført sammenslåingen av sine baltiske virksomheter

Pressemelding

25. august 2016 besluttet Nordea og DNB å slå sammen virksomhetene sine i Estland, Latvia og Litauen og skape en ledende uavhengig leverandør av finansielle...