Hva betyr statsbudsjettet for deg som sparer?

06-10-16 14:45 | Pensjon og sparing | Aktuelt | Personlig økonomi

Ansvaret legges i stadig større grad over på den enkelte for å spare til egen pensjon. Derfor er det relevant for deg som sparer hvilke premisser regjeringen legger for langsiktig sparing.

Her er punktene i statsbudsjettet som er relevant for deg som sparer:

Aksjesparekonto

Regjeringen foreslår en ordning der personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Aksjesparekonto vil komme de som kjøper aksjer eller fond med en aksjeandel på minimum 80 prosent til gode. Gevinster fra børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler på kontoen vil ikke skattlegges i forbindelse med realisasjon, men først når midlene tas ut av kontoen. Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å omfordele sparemidler i aksjer, og på den måten bidra til at småsparere i større grad investerer i aksjer.

           

Boligsparing for ungdom (BSU)

Det foreslås at beløpene i BSU-ordningen holdes på samme beløp som året før. Maksimalt årlig sparebeløp er 25 000 kroner og maksimalt samlet sparebeløp er 300 000 kroner.

 

Individuell pensjonssparing (IPS)

Det foreslås ingen endringer i skattereglene for individuell pensjonssparing. Det vil si at i dag får man skattefradrag på opptil 15.000 kroner i året, men dette blir skattet ved utbetaling i pensjonsalder.

 

Sekundærbolig

Regjeringen foreslår å gå videre i å gjøre boligspekulasjon mindre lønnsomt. Forslaget knyttet til sekundærbolig er å redusere verdsettingen av gjeld tilordnet sekundærbolig med 20 prosent. I praksis betyr det at man bare får trukket fra 80 prosent av gjelden, og formueskatten vil slå inn tidligere. Man betaler ikke formuesskatt før man har en nettoformue på 1,48 millioner kroner.

 

Skjermingsrente

Regjeringen foreslår en høyere skjermingsrente i utbytteskatten. Den økes med 0,5 prosent fra dagens nivå. Dette betyr at en mindre andel av avkastningen din fra aksjer og fond blir beskattet. 

Flere nyheter

Press Release Image showing Nordea logo

Forvalter 50 milliarder i ny pensjon

Pressemelding

Nordea Liv har det siste året hatt en vekst i porteføljen av pensjonsavtaler med investeringsvalg på 25 prosent til vel 50 milliarder kroner. – For første ga...

Press Release Image showing Nordea logo

Sterkt kvartal for Nordea i Norge

Pressemelding

Nordea Bank Norge fikk et driftsresultat på 1 612 millioner kroner for 1. kvartal 2017, en økning på 175 millioner kroner fra 1. kvartal 2016. Økte inntekter...

First Quarter Results 2017

Resultatet for 1. kvartal 2017

Pressemelding Børsmelding

Konsernsjef Casper von Koskulls kommentar til resultatet.

Press Release Image showing Nordea logo

Nordea presenterer resultatet for 1. kvartal 2017 torsdag 27. april

Pressemelding

Delårsrapporten fra ledelsen vil bli offentliggjort ca. kl. 06.30 CET.

TheFactory fintech startups April 2017

Digipig og DigiStocks? Nordea følger nøye med på hva som skjer på fintech-fronten

Om Nordea Digitalbanken

Nordea deltar i fintech-huber og akselleratorer over hele Norden