Hva betyr statsbudsjettet for deg som sparer?

06-10-16 14:45 | Pensjon og sparing | Aktuelt | Personlig økonomi

Ansvaret legges i stadig større grad over på den enkelte for å spare til egen pensjon. Derfor er det relevant for deg som sparer hvilke premisser regjeringen legger for langsiktig sparing.

Her er punktene i statsbudsjettet som er relevant for deg som sparer:

Aksjesparekonto

Regjeringen foreslår en ordning der personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Aksjesparekonto vil komme de som kjøper aksjer eller fond med en aksjeandel på minimum 80 prosent til gode. Gevinster fra børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler på kontoen vil ikke skattlegges i forbindelse med realisasjon, men først når midlene tas ut av kontoen. Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å omfordele sparemidler i aksjer, og på den måten bidra til at småsparere i større grad investerer i aksjer.

           

Boligsparing for ungdom (BSU)

Det foreslås at beløpene i BSU-ordningen holdes på samme beløp som året før. Maksimalt årlig sparebeløp er 25 000 kroner og maksimalt samlet sparebeløp er 300 000 kroner.

 

Individuell pensjonssparing (IPS)

Det foreslås ingen endringer i skattereglene for individuell pensjonssparing. Det vil si at i dag får man skattefradrag på opptil 15.000 kroner i året, men dette blir skattet ved utbetaling i pensjonsalder.

 

Sekundærbolig

Regjeringen foreslår å gå videre i å gjøre boligspekulasjon mindre lønnsomt. Forslaget knyttet til sekundærbolig er å redusere verdsettingen av gjeld tilordnet sekundærbolig med 20 prosent. I praksis betyr det at man bare får trukket fra 80 prosent av gjelden, og formueskatten vil slå inn tidligere. Man betaler ikke formuesskatt før man har en nettoformue på 1,48 millioner kroner.

 

Skjermingsrente

Regjeringen foreslår en høyere skjermingsrente i utbytteskatten. Den økes med 0,5 prosent fra dagens nivå. Dette betyr at en mindre andel av avkastningen din fra aksjer og fond blir beskattet. 

Flere nyheter

Nordea logo

Vedtak på Nordeas generalforsamling 2018

Pressemelding Generalforsamlingen 2018

Nordea's re-domiciliation

Derfor foreslår vi flytting til bankunionen

Om Nordea

Nordeas styre foreslår for generalforsamlingen å flytte Nordeas hovedkontor og morselskap fra Sverige til bankunionen.

Det gir forretningsmessig mening å investere i kvinnelige ledere

Om Nordea Bærekraft

Kjønnsbalanse gis nå stadig større oppmerksomhet, og det er allment anerkjent at det er en viktig faktor for forretningsmessig suksess.