Nordea lanserer ny strategi for samfunnsansvar

Sustainability Report 2015
16-02-16 12:15 | Bærekraft | Aktuelt

I dag har vi offentliggjort Nordeas rapport om samfunnsansvar for 2015, der vi forteller hva vi oppnådde i 2015. I rapporten lanserer vi også vår nye strategi for arbeidet med samfunnsansvar.

Kristiina Oja, som er fungerende leder av Sustainability-enheten, sier den nye strategien representerer en viktig intensjonsavtale for banken:

- Vi har jobbet med å ta ansvar for samfunns- og miljøspørsmål i virksomheten i mange år, men vi ønsker å gjøre mer. Som Nordens største finansinstitusjon har vi en viktig rolle når det gjelder å tilrettelegge for en god samfunnsøkonomi. Vi har konkludert med at vår strategi for samfunnsansvar skal fokusere på de samfunnsmessige utfordringene vår kompetanse er relevant for.

Vi har identifisert tre hovedområder for vårt arbeid med samfunnsansvar: Vi skal fremme en bærekraftig økonomisk utvikling, vi skal bidra til økt kunnskap om personlig økonomi, og vi skal jobbe for mangfold blant Nordeas ledere og medarbeidere. Nordeas engasjement skal fokusere på tiltak som bidrar til gjennomføringen av den nye strategien for arbeidet med samfunnsansvar.

Utviklingen i 2015
I bankens åttende årlige rapport om samfunnsansvar presenterer vi den nye strategien og det banken oppnådde i 2015. Høydepunktene fra 2015 er:

• Vi har styrket compliancekulturen og økt innsatsen for å bekjempe finansiell kriminalitet.

• Vår ambisjon er å ha en positiv innvirkning på samfunnet og miljøet. Ved å engasjere oss aktivt i selskapene vi investerer i, kundene vi finansierer og leverandørene vi kjøper fra, sikrer vi en ansvarlig drift.

• Vi har forpliktet oss til å bli et karbonnøytralt selskap ved å kompensere for utslipp fra egen virksomhet, og det klarte vi innen utgangen av 2015. 

• Nordeas medarbeidere gjorde en forskjell ved å bruke sin ekspertise til å øke kunnskapen om økonomi på tvers av Norden. Den frivillige innsatsen utgjorde over 5.200 timer i 2015, og vi har en ambisjon om å bidra enda mer i 2016. 

• Vi fortsatte arbeidet med å øke antallet kvinnelige ledere i Nordea.

Rapporten om samfunnsansvar, en detaljert Global Reporting Initiative (GRI) index og en faktabok kan nå lastes ned fra nordea.com.

Nordeas årsberetning for 2015 ble også offentliggjort i dag og kan leses på nordea.com.