Blir en støttespiller for vekstbedrifter

24-01-17 11:00 | Aktuelt

Nordea er som en av tre banker valgt ut til å delta i et pilotprosjekt med Innovasjon Norge rundt finansiering av innovative små- og mellomstore bedrifter.

Prosjektet er en del av en garantiavtale Innovasjon Norge har inngått med Det Europeiske investeringsfondet (EIF), for å sikre finansiering til norske oppstartsbedrifter og små- og mellomstore bedrifter som ellers ville hatt problemer med tilgang til kapital.

- Dette synes vi er svært spennende. Det gir oss som bank muligheten til å gi lån til spennende vekstbedrifter som er i en fase hvor det kan være vanskelig å få tilgang på kapital, sier Brynjolv Anke, konserndirektør for SMB-markedet i Nordea Norge.

50 millioner kroner
Sammen med DNB og Sparebank 1 SMN, er Nordea deltager i prosjektet som gir oss en statsgarantert garanti på inntil 75 prosent av lånebeløpet. Rammen på avtalen for Nordeas del er i første omgang 50 millioner kroner.

- Vekstgarantiavtalen treffer det man kan kalle «sårbare» bedrifter, virksomheter som er i faser hvor man ønsker å satse og ta nye sprang. Dessverre så er det slik at ikke alle virksomheter passer inn i de «firkantede boksene» som eksisterer for at vi skal oppfylle alle regelverk og kapitalforpliktelser. Med denne løsningen vil det være mulig å delta på flere spennende vekst-caser i norsk næringsliv. Vi vil gjerne være med som partner i nye industrieventyr, små selskaper i vekst kan også vokse til å bli Norges svar på Google, sier Anke.

Søke lån
Bedrifter som fyller kriteriene vil kunne søke lån inntil 4 millioner kroner innenfor Vekstgaranti, og prosjektet vil i løpet av kort tid være klart for oppstart når det gjelder å bygge pipe og booke interesse blant kundene våre. Utbetalinger av lån under ordningen er imidlertid klart fra mai. Kompetansemiljøet for ordningen vil være Business Banking Online Advice.

Har du noen spørsmål om dette pilotprosjektet, ta kontakt med kundeservice.

Read more news

Viser 5 av 184 resultat

view of river and forest

Guest blog: Environmental footprints, investing and changing company behaviour

Environment

Every two years, WWF publishes the Living Planet Report, a global analysis on the health of our planet and the impact of human activity on nature. The Living...

Globe in hands

European definition of energy efficient mortgage loans

Responsible business

The European initiative for Energy Efficient Mortgages (EEM) is launching its definition of an energy efficient mortgage loan. The definition is intended to...

Nordea & Thinkers50 Business Forum – partnering up for an engaging conference discussing “Making better choices”

Responsible business

In September Nordea and Thinkers50 Business Forum, a premiere business event bringing together big thinkers and CEOs, hosted a two-day event in Odense.

Q1 News story 2018

Nordea’s illustrative analysis on carbon footprint from savings

Responsible investment

Our illustrative analysis showed how ‘greening’ an individual’s financial assets, such as savings, could generate 27 times greater improvements in a personal...

Stena Renewable in the movement towards a low carbon economy

Responsible business

Renewable energy is needed to enable a low carbon economy and wind power is one of the most viable sources. The political consensus is there but there is a h...

Viser 5 av 184 resultat