Bedre resultat med lavere avsetninger til tap

26-01-17 7:20 | Aktuelt

Nordea Bank Norge fikk et driftsresultat justert for engangseffekter på 1 592 millioner kroner for 4. kvartal 2016, en økning på 50 millioner kroner fra 4. kvartal 2015. Året 2016 endte med et resultat før tap på utlån på 7 767 millioner kroner, ned 6 millioner kroner fra 2015 justert for engangseffekter.

- Norge går igjennom en stor omstilling, og 2016 har vært et tøft år for mange. Vi er fornøyde med å kunne levere et stabilt resultat i en krevende periode. Vi ser nå lysning for deler av norsk økonomi, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Bank Norge.

Driftsinntektene for kvartalet er 3 206 millioner kroner, opp 125 millioner kroner fra 4. kvartal 2015. Veksten i inntekter kommer hovedsakelig som følge av økt markedsaktivitet innen gebyr- og provisjonsinntekter mot bedriftsmarkedet. Netto renteinntekter har hatt en stabil utvikling. Justert for engangseffekter viser driftskostnadene for 4. kvartal en økning på 27 millioner kroner.

Samlet er det tatt 1 538 millioner kroner i avsetninger til tap på utlån i 2016. Nye avsetninger til tap på utlån er imidlertid redusert med 64 prosent i 4. kvartal 2016 sammenlignet med 3. kvartal 2016. Det er særlig nedgang i nye avsetninger til gruppevise tap.

- Avsetninger til nye tap reduseres sammenlignet med tidligere perioder i 2016. Men det er fortsatt utfordrende for næringer innen offshore og deler av shipping, og trolig vil omstillingsprosessen fortsette gjennom 2017, sier Storset.

Nordea Bank Norge hadde vekst i utlån på 3,6 prosent gjennom 2016. Innskudd fra personmarkedet viser en nedgang på 0,8 prosent i samme periode.

- Vi er i en lavrenteperiode, hvor vi nå ser tegn til at kundene endrer sparemønster. Mens færre velger å bruke bankkontoen til sparing, ser vi stadig tilstrømming til fondsprodukter, sier Storset.

Ren kjernekapitaldekning i henhold til overgangsreglene (inkludert resultat for perioden) økte fra 15,7 i 4. kvartal 2015 til 17,0 prosent i 4. kvartal 2016.

Finansielle nøkkeltall for 4. kvartal 2016 (4. kvartal 2015 i parentes). Tall er justert for engangseffekter:

  • Driftsresultat 1 592 NOKm (1 542)
  • Driftsinntekter 3 206 NOKm (3 081)
  • Driftskostnader 1 370 NOKm (1 343)
  • Avkastning på egenkapitalen 7,9 % (9,2 %)

Kontakt:

Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør Nordea Bank Norge, mobil: 97753453 

Christian Steffensen, pressesjef Nordea Bank Norge, mobil: 408 82 373

Read more news

Ønsk robotene velkommen

Makroøkonomi

Hva har en farmasøyt, en sikkerhetsvakt og en kjøkkensjef til felles?

Bli med på presentasjonen av neste Nordea Economic Outlook

Makroøkonomi Aktuelt

Meld deg på webinaret og vær blant de første som mottar neste Economic Outlook som publiseres 6. september.

Sustainability: Nordea wants to lead the way together with corporates and investors to create lasting change

Responsible investment

Companies that work responsibly and with a long-term approach in environmental and social matters drives returns, reduces the risk as well as contributes to...

Det lønner seg å investere i kvinnelige ledere

Investeringer og marked

Resultatene er klare: selskaper ledet av kvinner gjør det langt bedre enn markedet.