Bedre resultat med lavere avsetninger til tap

26-01-17 7:20 | Aktuelt

Nordea Bank Norge fikk et driftsresultat justert for engangseffekter på 1 592 millioner kroner for 4. kvartal 2016, en økning på 50 millioner kroner fra 4. kvartal 2015. Året 2016 endte med et resultat før tap på utlån på 7 767 millioner kroner, ned 6 millioner kroner fra 2015 justert for engangseffekter.

- Norge går igjennom en stor omstilling, og 2016 har vært et tøft år for mange. Vi er fornøyde med å kunne levere et stabilt resultat i en krevende periode. Vi ser nå lysning for deler av norsk økonomi, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Bank Norge.

Driftsinntektene for kvartalet er 3 206 millioner kroner, opp 125 millioner kroner fra 4. kvartal 2015. Veksten i inntekter kommer hovedsakelig som følge av økt markedsaktivitet innen gebyr- og provisjonsinntekter mot bedriftsmarkedet. Netto renteinntekter har hatt en stabil utvikling. Justert for engangseffekter viser driftskostnadene for 4. kvartal en økning på 27 millioner kroner.

Samlet er det tatt 1 538 millioner kroner i avsetninger til tap på utlån i 2016. Nye avsetninger til tap på utlån er imidlertid redusert med 64 prosent i 4. kvartal 2016 sammenlignet med 3. kvartal 2016. Det er særlig nedgang i nye avsetninger til gruppevise tap.

- Avsetninger til nye tap reduseres sammenlignet med tidligere perioder i 2016. Men det er fortsatt utfordrende for næringer innen offshore og deler av shipping, og trolig vil omstillingsprosessen fortsette gjennom 2017, sier Storset.

Nordea Bank Norge hadde vekst i utlån på 3,6 prosent gjennom 2016. Innskudd fra personmarkedet viser en nedgang på 0,8 prosent i samme periode.

- Vi er i en lavrenteperiode, hvor vi nå ser tegn til at kundene endrer sparemønster. Mens færre velger å bruke bankkontoen til sparing, ser vi stadig tilstrømming til fondsprodukter, sier Storset.

Ren kjernekapitaldekning i henhold til overgangsreglene (inkludert resultat for perioden) økte fra 15,7 i 4. kvartal 2015 til 17,0 prosent i 4. kvartal 2016.

Finansielle nøkkeltall for 4. kvartal 2016 (4. kvartal 2015 i parentes). Tall er justert for engangseffekter:

  • Driftsresultat 1 592 NOKm (1 542)
  • Driftsinntekter 3 206 NOKm (3 081)
  • Driftskostnader 1 370 NOKm (1 343)
  • Avkastning på egenkapitalen 7,9 % (9,2 %)

Kontakt:

Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør Nordea Bank Norge, mobil: 97753453 

Christian Steffensen, pressesjef Nordea Bank Norge, mobil: 408 82 373

Read more news

Housing report

Nordea ser på boligtrendene i Norden

Investeringer og marked Om Nordea

I en ny rapport ser Nordeas analytikere på den siste utviklingen i boligmarkedet i hvert av de nordiske landene og hva vi kan forvente fremover.

Nordea i partnerskap med Tink

Om Nordea

Nordea i dag offentliggjør at banken har inngått en lisensavtale med det svenske fintech-selskapet Tink

Slush_Sami_Heiskanen

#NordeaSlush17 – Skape vekstpotensial

Om Nordea

Nordea er en av hovedpartnerne i Slush Helsinki, som er det ledende gründer- og teknologiarrangementet i Europa. Nå er det mindre enn én måned til det braker...

Nordea TxB wins prominent Banker award

Awards and organisational news Om Nordea Priser

Nordea Transaction Banking has, for the second year in a row, won The Banker’s Transaction Banking Award for the Nordic region.

Ønsk robotene velkommen

Makroøkonomi

Hva har en farmasøyt, en sikkerhetsvakt og en kjøkkensjef til felles?