Om Nordea og oljesand

06-02-17 11:30 | Investeringer og marked | Aktuelt

Nordea investerer ikke i oljesand, men i flere av verdens største olje- og energiselskaper. Noen av disse selskapene har i varierende grad produksjon av oljesand, men også andre energikilder som gass, olje, vind og sol.

Lørdag publiserte Dagsavisen en sak som viste til at Nordea har 14,4 milliarder investert i selskaper som har engasjement i oljesand.

- Nordea har ingen direkte investeringer i oljesand. Vår eksponering er via store multinasjonale oljeselskap som ofte har en liten andel av sin totale produksjon i oljesand, sier leder for Sustainble Finance i Nordea, Sasja Beslik.

- Vi løser ikke miljøkonsekvensene ved produksjon av oljesand ved å utestenge oljeselskaper. Ved å være aktive eiere og sette fokus på hvordan utvinning av oljesand medfører risiko for naturen, kan vi flytte selskapene mot en bærekraftig produksjon, forsetter han.

Fakta om oljesand og Nordea:

Utvinning av olje fra oljesand har betydelige konsekvenser for miljø og klima. 

Gjennom arbeidet vårt med ansvarlige investeringer har vi vært med på flere tiltak for å legge press på selskaper involvert i oljesand i Canada, der målet har vært at selskapene skal bli mer åpne om sin virksomhet og etablere mål for bærekraft. Vi har jobbet og vil fortsette med å jobbe for forbedringer vi mener er nødvendige, på de områdene vi mener innebærer de største risikoene.

  • I 2012 undertegnet vi Ceres Investor Expectations sammen med 49 andre investorer som til sammen representerer USD 2000 milliarder i midler til forvaltning. Målet er å bedre miljø- og samfunnsmessige konsekvenser av oljesandvirksomheten i Canada. 

  • Vi er aktive medlemmer i Institutional Investors Group on Climate Change, som har skissert hvilke forventninger investorer har til at olje- og gasselskaper skal utarbeide strategier som støtter investorers engasjement rundt karbonrisiko.

  • Vi har samarbeidet med Canada Oil Sands Innovation Alliance, som representerer en god mulighet for investorer til å legge press på hele bransjen om å redusere miljø- og samfunnsmessige konsekvenser.

  • I tillegg har vi besøkt oljesandanlegg som en del av arbeidet vårt.

Les flere nyheter

Ønsk robotene velkommen

Makroøkonomi

Hva har en farmasøyt, en sikkerhetsvakt og en kjøkkensjef til felles?

Bli med på presentasjonen av neste Nordea Economic Outlook

Makroøkonomi Aktuelt

Meld deg på webinaret og vær blant de første som mottar neste Economic Outlook som publiseres 6. september.

Det lønner seg å investere i kvinnelige ledere

Investeringer og marked

Resultatene er klare: selskaper ledet av kvinner gjør det langt bedre enn markedet.

- Endelig, dette har vi ventet på

Pensjon og sparing