Open Banking - mer enn 300 har registrert sin interesse

10-03-17 13:00 | Aktuelt | Digitalbanken

Allerede i sommer kan fintech-gründere leke seg med Nordeas systemer gjennom den den nye Open Banking-portalen.

Når Nordea nå åpner Open Banking/Open API portal, oppfyller vi ikke bare kravene i betalingstjenestedirektivet (PSD2), som pålegger bankene å gi tredjeparter tilgang til kundenes kontoer når kundene har godkjent det, men vi tar også lederposisjonen i det nordiske markedet på dette området. 

Som første steg mot en utviklerportal og -hub med alle funksjoner, har Nordea lansert første versjon av den åpne nettsiden der utviklere kan registrere seg for å starte samarbeid. Dette gjør oss til et av de første selskapene i Norden som går ut med sin Open Banking-visjon. Vi ønsker å utnytte de mulighetene som ligger i et banklandskap i endring og et samarbeid med fintech-gründere.

- Open Banking kommer til å endre bankvirksomheten fullstendig, på samme måte som nettbanktjenestene gjorde det for mer enn et tiår siden. Vi kommer til å få mange nye måter å distribuere bankprodukter på. Det vil til syvende og sist komme kundene våre til gode ved at de får større valgmuligheter. Nordea åpner opp for fintech-gründerne fordi vi ønsker å samarbeide med tredjeparter og innovatører i bransjen om å utvikle nye banktjenester for kundene, sier Jarkko Turunen, leder av Open Banking i Nordea.

Portalen vil bli en kanal for dialog med partnere og eksterne utviklere. Planen er å lansere portalen i første kvartal 2018, men allerede i 2017 vil det bli gjennomført piloter av flere tjenester.

- Vi ser på dette som en mulighet til å gå endringene i banksektoren i møte. Målet vårt er å styrke samarbeidet med fintech-selskapene og gjøre mer enn å oppfylle regelverket ved å tilby gode API-løsninger som dekker kundenes behov. Gjennom Open Banking vil kundene få tilbud om forskjellige nye produkter og tjenester samtidig som de vil ha full kontroll over hvilke opplysninger de ønsker å oppgi og hvilke produkter de ønsker å bruke. Nordea skal fortsatt være en relasjonsbank som setter kundene først, sier Turunen. 

 

Les flere nyheter

Ønsk robotene velkommen

Makroøkonomi

Hva har en farmasøyt, en sikkerhetsvakt og en kjøkkensjef til felles?

Bli med på presentasjonen av neste Nordea Economic Outlook

Makroøkonomi Aktuelt

Meld deg på webinaret og vær blant de første som mottar neste Economic Outlook som publiseres 6. september.

Det lønner seg å investere i kvinnelige ledere

Investeringer og marked

Resultatene er klare: selskaper ledet av kvinner gjør det langt bedre enn markedet.

- Endelig, dette har vi ventet på

Pensjon og sparing